Ocenění převzalo 17 laureátů

Region - 03. 09. 2021
Ocenění převzalo 17 laureátů

PARDUBICE - Na malebném Přihrádku se sešli laureáti nejvyšších krajských ocenění za uplynulé dva roky, aby převzali ceny Za zásluhy o Pardubický kraj a ceny Michala Rabase za záchranu. Událost, která se dříve tradičně konala ve Východočeském divadle, musela být vloni odložena a letos se pro jistotu uskutečnila ve venkovních prostorách. To však nic neubralo na její slavnostní atmosféře.

 

Za hudebního doprovodu PSB jazz/swing quintetu Jiřího Ševčíka se v průběhu večera přítomní hosté podívali na medailonky všech oceněných. Cenu přišlo převzít šest osobností, které zachránily nebo stále zachraňují životy. Za zásluhy o Pardubický kraj bylo na Příhrádku oceněno devět osobností, z toho dvě in memoriam, takže cenu převzali jejich nejbližší. Cenu médií získali propagátor astronomie Bohumil Ruprecht a fotograf, cestovatel, polárník, spisovatel, hudebník a dobrodruh v jedné osobě Oldřich Bubák.

 

Všem poděkoval jménem Pardubického kraje hejtman Martin Netolický: „Jsme sice na netradičním místě a v netradičním čase, ale opět tu můžeme sledovat mnoho příběhů, které jsou nám všem inspirací. Některé zachycují určitý duchapřítomný okamžik, který dokázal někoho zachránit, jiné dokumentují velkou část života, často velmi dramatického, jako například u pana Vasila Timkoviče nebo u paní Jarmily Stibicové.  Děkujeme vám všem oceněným za tyto příklady.“

 

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj za rok 2019:

Karel Šefrna byl nominovaný za jeho celoživotní přínos na poli amatérského loutkového divadla.  Tento svitavský zubní lékař a psychoterapeut je vedle své profese významnou osobností české amatérské divadelní scény. Je mimo jiné držitelem historicky první Ceny ministra kultury ČR v oboru amatérské divadelní kultury (rok 2000) a v r. 2002 byl vyhlášen „Králem českého divadla pro děti a mládež“. V roli uměleckého vedoucího souboru Céčko obsáhl prakticky všechny profese spojené s tímto oborem.

Ilona Vojancová byla nominována za mimořádný přínos, zachování, rozvoj a propagaci tradiční lidové kultury v Pardubickém kraji i mimo něj. Paní Vojancová se od r. 1980 věnuje péči o Soubor lidových staveb Vysočina. V rámci ČR je vůdčí osobností v oblasti etnologie, muzejnictví a uchování tzv. nemateriální lidové kultury. Zásadním způsobem se v posledních letech podílela na klíčových projektech směřujících ke katalogizaci mizejících nehmotných kulturních statků a propagaci lidových zvyků zejména v Pardubickém kraji. Významně se podílí i na inovativních přístupech práce s veřejností, kdy je tradiční kultura a lidové zvyky prezentována veřejnosti moderními metodami.

Vasil Timkovič, plk. ve výslužbě, byl nominován za mimořádné bojové nasazení při obraně Československa v období druhé světové války a celoživotní naplňování občanského principu života. Pan Timkovič se narodil jako občan Československa na tzv. Podkarpatské Rusi. Po násilném rozdělení Československa utekl s kamarády do tehdejšího SSSR v domnění, že budou moci vstoupit do vojenské jednotky bojující proti formující se německé armádě. Místo toho prošel jako zajatec sovětským gulagem, a teprve o několik let později se mohl připojit k jednotce Ludvíka Svobody. Byl přímým účastníkem řady bitev, včetně bitvy u Kyjeva, Dukelské operace a osvobození Prahy v květnu 1945. Za své bojové zásluhy byl mnohokrát vyznamenán. Po poválečném připojení Podkarpatské Rusi k SSSR z politických důvodů donucen odejít zpět do Československa, kde prožil celý svůj další život. Jako válečný veterán stál u zrodu místní jednoty Čs. obce legionářské.

Otakar Tvrdý byl nominován za celoživotní přínos hudební kultuře. Pan Tvrdý během své profesní kariéry vedl několik regionálních hudebních těles. Své zkušenosti předával osobně jako vyučující konzervatoře i základní umělecké školy i jako autor několika stěžejních českých publikací určených zejména žákům hry na lesní roh. V neposlední řadě je autorem širokého spektra hudebních děl zahrnujících mše, kantáty, symfonie, ale i skladby pro balet či dětský sbor. Pan Tvrdý řadu let pracoval také jako aktivní organizátor a umělecký garant odborných projektů a setkání hráčů na lesní roh. Jeho profesní kariéru, která svou kvalitou překročila hranice Pardubického kraje i ČR, významně poznamenal rok 1968, kdy byl z politických důvodů zbaven role vyučujícího i uměleckého vedoucího předních hudebních institucí v zemi. I přes tuto nepřízeň osudu vždy dostál svému vysokému morálnímu kreditu v osobním i profesním životě.

Jiří Rajman byl nominovaný za přínos v oblasti veterinární péče, a to zejména péče a léčby dostihových koní. Profesní život pana Rajmana byl po dlouhá léta spjat s funkcí hlavního veterináře dostihových závodů v Pardubicích. Získal si mezinárodní věhlas péčí o dostihové koně, ale neméně aktivně se dlouhá léta věnoval osvětové práci s podkováři. Své odborné kvality a odvahu prosazovat inovativní řešení osvědčil již v r. 1971, kdy jako první v tehdejším Československu provedl operaci slona. Pan Rajman stále aktivně působí ve své profesi i v České asociaci steeplechase.

Cena Michala Rabase za záchranu za rok 2019:

Ivo Bureš byl nominovaný za dlouhodobou pomoc pacientům bojujícím s nehojícími se ranami. MUDr. Bureš řadu let usiluje o zvyšování kvality života seniorů díky prosazování moderního konceptu komplexní geriatrické péče. Své poznatky předává odborné, ale i laické veřejnosti. Jeho práce je příkladem propojení inovativního, vysoce profesionálního a multioborového přístup s osvětovou činností, aniž by se vytrácel individuální a lidský přístup k pacientovi prožívajícímu obtížnou zdravotní a životní situaci.

Jiří Němec a Petr Půlpán, strážníci městské policie v Chrudimi, byli nominováni za rychlé a duchapřítomné jednání vedoucí k záchraně lidského života. Oba muži byli v březnu 2019 na základě tísňového volání vysláni prošetřit možnou sebevraždu oběšením. Na místo dorazili v okamžiku, kdy postižená již ztrácela vědomí, a jen díky jejich duchapřítomnosti se podařilo zabránit jejímu úmrtí. Pan Jiří Němec se o záchranu lidského života zasloužil již podruhé, v r. 2012 pomohl muži, který se ocitl v ohrožení života při požáru bytu.

 

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj za rok 2020:

Václav Šmerda byl nominován za celoživotní přínos v oblasti gastronomie. Pan Šmerda je uznávaným odborníkem v oblasti gastronomie, řadu let se věnoval pedagogické činnosti v tomto oboru. Je členem řady gastronomických organizací, dlouholetým porotcem významných soutěží a držitelem řady profesních ocenění a titulů v tomto oboru, včetně nejvyššího českého profesního ocenění, kříže sv. Vavřince.

 

Jarmila Stibicová byla nominována za občanskou angažovanost a celoživotní přínos k budování demokratického ducha společnosti. Paní Stibicová byla po řadu let profesně i lidsky utiskována komunistickým režimem za své občanské postoje a politické názory. Aktivně se účastnila řady protestních akcí a činů, podílela se na šíření nedovolených materiálů a informací a stála u zrodu řady nově se tvořících demokratických institucí. Po revoluci v r. 1989 se vrátila ke svému občanskému povolání středoškolské pedagožky a nadále se angažovala a angažuje v občanských aktivitách. O svých celoživotních zkušenostech diskutuje s mladšími generacemi.

 

Ivo Křen byl in memoriam nominován za celoživotní přínos v oblasti umění a k rozvoji uměleckých sbírek Východočeského muzea v Pardubicích. Tento grafik po dlouhá léta pracoval pro Východočeské muzeum v Pardubicích. Vedle svých uměleckých úspěchů se pan Křen významným způsobem zasloužil o zisk řady cenných exponátů pro Východočeské muzeum v Pardubicích, které tak mohou být zachovány pro veřejnost. Jeho odkazem pro budoucnost je i nově dokončená stálá expozice skla, jejímž je duchovním otcem.

 

Karel Malich byl in memoriam nominován za mimořádný přínos českému výtvarnému umění. Pan Malich je považován za jednu z nejvýraznějších osobností české umělecké scény 20. století. V jeho vizionářském a osobitém přístupu, který prolínal řadou uměleckých disciplín, se vždy odrážela láska k přírodě, zájem o poznávání všeho nového a snaha o povznesení ducha. K formování jeho svébytného stylu přispěly také vzpomínky na mládí strávené v rodných Holicích. Pastely, grafiky, plastiky a další díla jsou řadu let zastoupeny v předních českých i světových sbírkách, a nadále poskytují inspiraci novým generacím umělců.

 

Cena Michala Rabase za záchranu za rok 2020

Jiří Netušil a Vojtěch Souček byli nominováni za poskytnutí pomoci při dopravní nehodě. Oba muži 16. září 2020 pomohli při dopravní nehodě, při které vozidlo sjelo ze silničního náspu a převrátilo se. Panu Netušilovi se podařilo řidiče, který byl v bezvědomí, z vozidla vyprostit, ale nemohl ho sám odnést členitým terénem. V tu chvíli se k němu připojil pan Souček, který projížděl kolem nehody a všiml si plamenů z hořícího motoru. Společně přenesli zraněného řidiče do bezpečí těsně před tím, než došlo k výbuchu a intenzivnímu hoření havarovaného vozu.

 

Ondřej Slaný byl nominován za poskytnutí pomoci při život ohrožujícím stavu. Pan Slaný úspěšně resuscitoval rozhodčího při amatérském fotbalovém zápase dne 12. září 2020 v Poličce. Nominovaný je hasič a fotbalového zápasu se účastnil jako brankář domácího týmu. Jako první se ujal záchrany postiženého. (zun) Foto: Pk (Na snímku předávání ocenění Jarmile Stibicové)

 

Mohlo by vás zajímat:

Svatojakubské pozvání

Svatojakubské pozvání

Nadcházející víkend nabízí několik příležitostí k cestě, kultuře i duchovnímu usebrání

Konstrukci montovali Švédové

Konstrukci montovali Švédové

Jízdárna v Kladrubech nad Labem roste jako z vody

Více energie ze slunce

Více energie ze slunce

Pardubický kraj pokračuje v budování fotovoltaických elektráren na svých objektech

Nezaměstnanost v červnu: 2,8 %

Nezaměstnanost v červnu: 2,8 %

Počet rekvalifikací a kurzů vzrostl meziročně na téměř dvojnásobek

Přijal a foukl

Přijal a foukl

Cyklista s téměř třemi promile alkoholu v krvi vyvázl z dopravní nehody jen se šrámy

Parní vlak propojí dva kraje

Parní vlak propojí dva kraje

Cestující mají jednu z posledních možností projet se s historickou lokomotivou na hlavním koridoru