Nabízejí pomoc

Region - 24. 09. 2021
Nabízejí pomoc

PARDUBICE - V rámci festivalu Týdny pro duševní zdraví mohli zájemci nahlédnout do nově zrekonstruovaného Centra duševního zdraví organizace Péče o duševní zdraví v Polabinách. Při této příležitosti ředitel Petr Hejzlar spolu s radním Pardubického kraje Pavlem Šotolou přestřihli stuhu jako symbol otevření centra po rekonstrukci.

 

Služba Centra duševního zdraví (CDZ) v Pardubicích funguje od července 2019, kdy v organizaci Péče o duševní zdraví rozšířila stávající službu sociální rehabilitace, a lidem s vážným duševním onemocněním jako je schizofrenie, bipolární porucha či deprese, organizace začala poskytovat nejen sociální, ale i zdravotní služby.

 

CDZ je flexibilní, individualizovaná služba, která lidem s duševním onemocněním pomáhá žít smysluplný život, udržovat dobrý zdravotní stav a tím se vyhýbat psychiatrickým hospitalizacím. Cílem CDZ je poskytovat služby v přirozeném prostředí klienta, například přímo u něj doma. Služby jsou určeny jak lidem, kteří potřebují podporu dlouhodobou, tak osobám v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi či s rizikem rozvoje duševního onemocnění.

 

Komplexní sociálně zdravotní pomoc může CDZ klientům zajistit díky týmu složenému ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatra, psychologa a peer konzultanta neboli člověka s vlastní zkušeností s nemocí. CDZ funguje jako mezičlánek mezi ambulantními službami a hospitalizací v psychiatrických zařízeních. „Nabízíme intenzivnější péči než ambulance a snažíme se tak předcházet nutnosti hospitalizace či ve spolupráci s psychiatrickými nemocnicemi napomáháme ke zkracování hospitalizací. Zároveň se snažíme o integraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžného života,“ říká psychiatr CDZ a ředitel Péče o duševní zdraví Petr Hejzlar.

 

Na pardubické centrum se mohou obrátit sami pacienti, jejich příbuzní, ale také lékaři, zástupci obcí nebo IZS. Kontaktovat pracovníky mohou na čísle 777 454 573 či mohou přijít v kontaktní den, kterým je pondělí, na adresu Bělehradská 389.

 

„Do budoucna by Centrum duševního zdraví mělo být v každém okrese. V současné době provozuje Péče o duševním zdraví centrum v Pardubicích a Chrudimi. Oblastní charita Polička připravuje vznik centra ve Svitavách, a tak zbývá vyřešit ještě Orlicko,“ konstatoval radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Ten před několika lety inicioval vznik komise rady kraje pro koordinaci služeb v oblasti duševního zdraví. (zun) Foto: Pk

Mohlo by vás zajímat:

Po cargu je poptávka

Po cargu je poptávka

Pardubické letiště by se na přepravu nákladů mělo více zaměřit

Zájem o očkování narůstá

Zájem o očkování narůstá

Bez registrace o následujícím víkendu v prostorách pardubické Sokolovny

Pod patřičnou pozorností

Pod patřičnou pozorností

Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici

Spolupráce i zasazení stromu

Spolupráce i zasazení stromu

Univerzitu navštíví Jennifer Bachus, Chargé d´Affaires Velvyslanectví USA v ČR

Spolupráce je důležitá

Spolupráce je důležitá

Netolický: Přeji si, aby nová vláda obcím a krajům naslouchala

Lepší je se registrovat

Lepší je se registrovat

Očkování bez registrace bude možné jeden den v týdnu