Pro Stezku Mechu a Perníku

Region - 14. 10. 2021
Pro Stezku Mechu a Perníku

PARDUBICE - Řídicí výbor ITI na svém 57. jednání schválil poslední projektový záměr a tím završil čerpání finančních prostředků z rezervované alokace pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace v programovém období 2014 - 2020.

 

Členové Řídicího výboru ITI na svém říjnovém jednání v Historickém sále pardubické radnice projednali poslední projekt z oblasti dopravy, který pomyslně protnul cílovou pásku programového období 2014 2020. „Úspěšné první dotační období nástroje ITI bylo v rámci Hradecko-pardubické aglomerace završeno schválením projektového záměru v aktivitě cyklodoprava, který získá dotační podporu z alokace u Integrovaného regionálního operačního programu,“ upřesnil primátor Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát. Poslední výzvy pro programové období 2014-2020 bylo možné vyhlásit nejpozději do 30. června roku 2021.

 

Poslední finanční prostředky ve výši 9 350 000 Kč směřovaly k dobudování další části projektu stezky Mechu a Perníku, v úseku z Vysoké nad Labem do Opatovic nad Labem, který byl na předchozím jednání z důvodu chybějící projektové dokumentace vrácen žadateli k dopracování. „Jsme rádi, že se nám ve stanoveném termínu podařilo požadované přílohy doplnit a můžeme začít připravovat plnou žádost o dotaci. Zároveň pokračujeme v přípravách dalších úseků, které plánujeme realizovat v příštím programovém období,“ dodal manažer cyklostezky Tomáš Jeřábek. V budoucnu by mělo postupnou realizací všech úseků „Cyklostezky Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku" dojít k propojení obou jádrových krajských měst v aglomeraci.

 

V následujících měsících bude Hradecko-pardubická aglomerace pokračovat v přípravách programového období 2021+. „Během prázdnin probíhala jednání se všemi klíčovými partnery v území, kteří představili své projektové záměry na jednáních tematických pracovních skupinách a zapracovali je do interního monitorovacího systému ITI. Na jejich základě jsme následně vytvořili návrhy tzv. integrovaných řešení, které budou v průběhu října a listopadu představeny a dále rozpracovány na odborných pracovních skupinách. Následně budou z těchto projektů zahrnutých v integrovaných řešeních vybírány strategické projekty, které získají rezervaci dotačních prostředků v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. O celkové výši alokace pro Hradecko-pardubickou aglomeraci zatím rozhodnuto není, avšak již teď víme, že klíčový Integrovaný regionální operační program vyčlení pro Hradecko-pardubickou aglomeraci 1,9 mld. Kč. O výši alokací z ostatních operačních programů prozatím stále jednáme se zástupci jednotlivých ministerstev,“ uzavřel manažer ITI Filip Hoffman.

 

Dokončení Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace je předpokládáno v prvním čtvrtletí roku 2022. První aglomerační výzvy pro programové období 2021 2027 by tak mohly být vyhlášeny v druhé polovině roku 2022. (zr) Foto: M-SILNICE

Mohlo by vás zajímat:

Po cargu je poptávka

Po cargu je poptávka

Pardubické letiště by se na přepravu nákladů mělo více zaměřit

Zájem o očkování narůstá

Zájem o očkování narůstá

Bez registrace o následujícím víkendu v prostorách pardubické Sokolovny

Pod patřičnou pozorností

Pod patřičnou pozorností

Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici

Spolupráce i zasazení stromu

Spolupráce i zasazení stromu

Univerzitu navštíví Jennifer Bachus, Chargé d´Affaires Velvyslanectví USA v ČR

Spolupráce je důležitá

Spolupráce je důležitá

Netolický: Přeji si, aby nová vláda obcím a krajům naslouchala

Lepší je se registrovat

Lepší je se registrovat

Očkování bez registrace bude možné jeden den v týdnu