Nesouhlas se spalovnou

Region - 13. 01. 2022
Nesouhlas se spalovnou

PARDUBICE - Rada Pardubického kraje na své mimořádném středečním jednání projednala záměr soukromého investora na modernizaci spalovny průmyslových odpadů v Rybitví. S ohledem na dodržování principu hierarchie odpadového hospodářství a vzhledem k programovému prohlášení Rady Pardubického kraje pro období 2020 – 2024 vyjádřili radní nesouhlas s připravovaným záměrem.

 

Držíme se našeho programového prohlášení, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme podporovat rozšíření kapacity spaloven nebezpečného odpadu na území našeho kraje. Zároveň chceme v návaznosti na nový zákon o odpadech podporovat obce při plnění plánu odpadového hospodářství, což znamená předcházení vzniku odpadů, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, řešení otázky logistiky, energetického a dalšího využití odpadů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Dokumentace vlivů na životní prostředí záměru byla podána na Ministerstvo životního prostředí v lednu 2020. Na základě doporučení zpracovatele posudku a na základě došlých vyjádření k dokumentaci ministerstvo vrátilo dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovateli k přepracování. Přepracovanou dokumentaci obdržel Pardubický kraj jako dotčený územní samosprávný celek 10. prosince 2021.

 

Spalovna v Rybitví není uvedena ve výčtu spaloven ve schválené aktualizaci Územní energetické koncepce Pardubického kraje. Zároveň vycházíme z Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025. Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Nelze-li vzniku odpadu předejít, pak je prioritou jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, pak teprve jeho odstranění. Spalování nebezpečných odpadů ve spalovně stojí na nejnižším stupni v hierarchii odpadového hospodářství,“ objasnil radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. (DoB) Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Levná a ekologická varianta

Levná a ekologická varianta

Chytré senzory z Univerzity Pardubice pomohou zemědělcům

Perníková popelnice

Perníková popelnice

Čenkovice jsou krajským tahounem v třídění odpadu

Den starokladrubského koně

Den starokladrubského koně

Tradiční akce Národního hřebčína se koná v sobotu 28. května

Čeperka chystá referendum

Čeperka chystá referendum

Proces EIA na spalovnu v Opatovicích započal

Akce nabitá dobrými skutky

Akce nabitá dobrými skutky

Předány ceny za dobrovolnictví a společensky odpovědným firmám

Proč vyrostlo lešení

Proč vyrostlo lešení

Dům U Jonáše dostane pravidelnou údržbu fasády a oken