Nesouhlas se spalovnou

Region - 13. 01. 2022
Nesouhlas se spalovnou

PARDUBICE - Rada Pardubického kraje na své mimořádném středečním jednání projednala záměr soukromého investora na modernizaci spalovny průmyslových odpadů v Rybitví. S ohledem na dodržování principu hierarchie odpadového hospodářství a vzhledem k programovému prohlášení Rady Pardubického kraje pro období 2020 – 2024 vyjádřili radní nesouhlas s připravovaným záměrem.

 

Držíme se našeho programového prohlášení, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme podporovat rozšíření kapacity spaloven nebezpečného odpadu na území našeho kraje. Zároveň chceme v návaznosti na nový zákon o odpadech podporovat obce při plnění plánu odpadového hospodářství, což znamená předcházení vzniku odpadů, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, řešení otázky logistiky, energetického a dalšího využití odpadů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Dokumentace vlivů na životní prostředí záměru byla podána na Ministerstvo životního prostředí v lednu 2020. Na základě doporučení zpracovatele posudku a na základě došlých vyjádření k dokumentaci ministerstvo vrátilo dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovateli k přepracování. Přepracovanou dokumentaci obdržel Pardubický kraj jako dotčený územní samosprávný celek 10. prosince 2021.

 

Spalovna v Rybitví není uvedena ve výčtu spaloven ve schválené aktualizaci Územní energetické koncepce Pardubického kraje. Zároveň vycházíme z Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025. Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Nelze-li vzniku odpadu předejít, pak je prioritou jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, pak teprve jeho odstranění. Spalování nebezpečných odpadů ve spalovně stojí na nejnižším stupni v hierarchii odpadového hospodářství,“ objasnil radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. (DoB) Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Prostor pro 112 kamionů

Prostor pro 112 kamionů

MD logistika slaví 20 let a otevírá jednu z největších mrazírenských komor v republice

Převrácený kamion u Medlešic

Převrácený kamion u Medlešic

Pondělní silný vítr se v regionu neobešel bez následků

Máte zájem? Jste vítáni!

Máte zájem? Jste vítáni!

Fakulty Univerzity Pardubice otevírají své dveře pro uchazeče o studium

Přetížená vozidla na I/35

Přetížená vozidla na I/35

Jedno z nich bylo těžší o téměř dvě tuny

Pozor při plánování cest

Pozor při plánování cest

Koronavirus ovlivňuje autobusovou dopravu na Orlickoústecku

Tři vzpomínkové akce

Tři vzpomínkové akce

Setkání na Zámečku, u Larischovy vily a v Sezemickém domě