Culture Buddy

Město Pardubice - 18. 02. 2022
Culture Buddy

PARDUBICE - Za kulturou v únoru prvně vyrazili handicapovaní s dobrovolníky v rámci pilotního projektu pardubické radnice Culture Buddy.  Díky spojení příjemného s užitečným se daří naplňovat hlavní cíl projektu, tedy odstraňovat bariéry bránící lidem s rozličným handicapem v přístupu na kulturní akce. V rámci projektu se letos město propojilo s Centrem Kosatec, které vytipovalo deset handicapovaných klientů, a Dobrovolnickým centrem KONEP. Handicapovaný a jeho „parťák“ mají v hledáčku divadelní představení, koncerty i výstavy.

 

Projekt Culture Buddy je jedním z výstupů Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, kterou před dvěma lety vypracovalo oddělení kultury Magistrátu města Pardubic. Hlavním pilířem tohoto opatření je propojení organizací poskytujících kulturní služby s organizacemi v oblasti sociálních služeb, stěžejní roli hraje ve struktuře projektu dobrovolnická práce. Pardubice jsou s největší pravděpodobností prvním městem v republice, které se do realizace takového projektu pustilo. Trvat bude jeden rok, zapojit se do něj může až deset handicapovaných a pardubickou radnici přijde na 100 000 korun.

 

„Senioři a zdravotně či psychicky handicapovaní občané, ale i cizinci či osoby ze sociálně vyloučených skupin to mají s kulturou složitější. Řada z nich nemá s kým jít, další se obávají možných překážek. V rámci pilotního projektu jsme oslovili kulturní organizace ve městě a Dobrovolnické centrum KONEP a také Českou abilympijskou asociaci provozující Centrum Kosatec s požadavkem vytipovat klienty či zaměstnance, kterým by doprovod dobrovolníka usnadnil vstup za kulturou. V Kosatci mají možnost nabídnout až deseti klientům vstup na akce některých kulturních organizací v městě,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Jan Mazuch. „V otázce řešení byly inspirací úspěšné zahraniční projekty. Konkrétním fungujícím projektem je např. projekt Kulturbuddy, který realizuje Charita ve Vídni, nebo německý projekt Hamburger Kulturschlüssel,“ doplňuje slova náměstka vedoucí oddělení kultury Martin Karas.

 

O svého „buddyho“ projevilo v Kosatci zájem hned několik klientů. „Hned v lednu jsme vytipovali čtyři klienty z Kosatce, kteří kulturu milují, ale z různých důvodů na akce nechodí. Jedná se o handicapované, které dobře známe, víme, jak v kterých situacích reagují a že jsou schopni spolu s námi případné nejistoty překonat. Vybrali jsme k nim dobrovolníky, kteří se nabídli trávit svůj volný čas ve společnosti lidí s handicapem, a společně jsme pak vytipovali zajímavé kulturní akce ve městě,“ uvedla ředitelka Centra Kosatec Pavlína Potůčková. „Dobrovolníky jsme vybírali na základě podobných zájmů s našimi klienty, rádi bychom, aby dvojice klient – dobrovolník byly po celý rok ustálené, což je pro konverzaci v rámci kulturního zážitku pro oba dva jistě komfortnější. Projekt měl svou premiéru v polovině února v Komorní filharmonii Pardubice a na koncertu klasické hudby byla naše klientka vůbec poprvé v životě a její nadšení bylo signálem, že tento projekt má ohromný smysl. Naše klienty čekají také koncerty v Divadle 29 a divadelní představení ve Východočeském divadle v Pardubicích. V hledáčku jsou ale i výstavy či přednášky, vybíráme z akcí například ve Východočeském muzeu, galerii, knihovně a na dalších místech,“ upřesnila koordinátorka projektu Jana Krpatová z Centra Kosatec.

 

Zajištění dobrovolníků má v rámci tohoto projektu na starost Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka. Jeho úkolem je najít vhodné zájemce, proškolit je, pojistit a následně o ně i pečovat. „O tuto formu dobrovolnictví je v našem městě vcelku zájem, nicméně rádi se osobně či online sejdeme i s dalšími, kdo by stáli o to být kulturním parťákem pro osoby s handicapem. Vzájemně si sdělíme naše představy a popovídáme si o možnostech zapojení. Přihlásit se je možné prostřednictvím registračního formuláře na webu www.dobrokonep.cz nebo přímo na e-mailu dobro@konep.cz,“ uvádí koordinátorka dobrovolnického centra Lucie Křivková.

 

Na základě vyhodnocení pilotní fáze hodlá město tuto službu rozšířit a pomoci tak odstraňovat bariéry v přístupu ke kultuře dalším skupinám občanů se sociálním znevýhodněním. Potenciálně silnou skupinou budou i s ohledem na provedenou analýzu osaměle žijící senioři s omezenou možností pohybu. (atu) Foto: centrumkosatec.cz

Mohlo by vás zajímat:

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Město podpořilo investici do ambulance paliativní medicíny v Dražkovicích

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce