Nájemné půjde nahoru

Město Pardubice - 23. 02. 2022
Nájemné půjde nahoru

PARDUBICE - Radnice od příštího roku upraví nájemné v bytech, které jsou v majetku města. Reaguje tak nejen na rostoucí inflaci, ale také situaci na trhu nemovitostí a skutečnost, že Pardubice s výší nájemného v městských bytech nehýbaly od roku 2013. Stejná cena naopak zůstane zachována u bytů zvláštního určení, tedy bytů pro seniory a zdravotně postižené.

 

Bytový fond ve vlastnictví města trpí stavebním zastaráváním a podfinancováním a vyžaduje poměrně značný objem finančních prostředků na jeho opravy a rekonstrukce. Spolu s potřebou těchto nutných investic do bytového fondu jsme proto přistoupili k navýšení nájmu v městských bytech s tím, že veškeré finance z toho plynoucí budou prostřednictvím nového Programu rozvoje bydlení opět navráceny do bytového fondu a potřebných oprav zahrnujících výměnu oken, sanaci fasády či obvodového pláště a střechy a v neposlední řadě často i výměnu elektroinstalace společných prostor. K růstu tržního nájemného dochází již řadu let, aniž by to město od roku 2013 reflektovalo. Cena nájemného v případě většiny městských bytů sice stoupne na 85 korun za metr čtvereční, tato částka je však stále výrazně nižší, než je tomu v případě komerčních nájmů. Zároveň jsme prosadili zachování nájemného u městských bytů, jejichž obyvateli jsou senioři starší 65 let,“ informuje primátor Martin Charvát, podle jehož slov dojde k navýšení nájemného u stávajících smluv od 1. ledna 2023.

 

Zmíněný Program rozvoje bydlení schválili zastupitelé v loňském roce. Radnici pomůže v péči o bytový fond a efektivnějšímu plánování případných rekonstrukcí jednotlivých bytů či bytových domů, a to zejména díky tomu, že město bude na každý rok znát konkrétní částku, kterou bude moci využít na zlepšení technického stavu bytových jednotek. Zvýšení nájemného se přitom týká bytů poskytovaných osobám v bytové nouzi nebo osobám vynakládajícím vysoké procento z příjmu na bydlení, tedy bytů sociálních, u kterých bude nájem zvýšen ze 72,69 na 80, respektive 85 korun za metr čtvereční. K navýšení dojde také u služebních bytů, kde se částka mění z 80 na 100 korun za metr čtvereční.

 

„K mírnému navýšení dochází v případě bytů vyčleněných pro startovací bydlení pro mladé pracující lidi, kdy se částka během prvních tří let nájmu mění z 50 na 80 korun, ve čtvrtém roce pak na 100 korun za metr čtvereční. Z poslední výzvy je patrné, že u mladých lidí zájem o tento typ bydlení i tak neopadá. Jsem rád, že se našla shoda na skutečně sociálně citlivém zvyšování nájemného. V městských bytech zůstáváme pod padesáti procenty toho tržního, kde se ceny pohybují okolo 210 korun za metr čtvereční. Tento krok jsme připravili s podmínkou vzniku Programu rozvoje bydlení, aby měli nájemci jistotu, že sto procent výnosů z nájemného, což bude po zvýšení přibližně 95 milionů korun ročně, budeme reinvestovat zpět do bytového fondu. Peníze tak nebudou moci být použity na jiné věci, jak tomu bylo v případě privatizačních vln v minulých obdobích realizovaných tehdejším vedením města,“ dodává náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, že tím město zrychlí nejenom opravy bytů, na které nájemníci čekají několik let, ale otevřou se tím také možnosti řešit rychleji nedostupnost bydlení a rostoucí potřebu bezbariérových bytů nebo bytů určených pro zaměstnance podílející se na fungování důležitých veřejných služeb ve městě. Schválená opatření jsou jedním z dílčích kroků a jsou v souladu se zastupiteli schválenou Strategií bydlení města Pardubic.

 

V současné době město disponuje více než 2000 byty v péči města, přičemž řada z nich vyžaduje často rozsáhlejší rekonstrukci. Radnici z provedených analýz vyplynulo, že v nejbližších letech potřebuje do zkvalitnění bytového fondu města investovat 500 milionů korun. (iko) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Konec složitého pátrání

Konec složitého pátrání

Radnice spustila novou mapu uměleckých děl

Udržet mladé ve městě

Udržet mladé ve městě

Pardubická radnice nabízí další startovací byty

Evropské dědictví

Evropské dědictví

Výstava po roce v TIC v Pardubicích i s novými fotografiemi

Na ZŠ Erno Košťála

Na ZŠ Erno Košťála

Pardubice startují pilotní projet zelených střech

Bavily tradiční i nové akce

Bavily tradiční i nové akce

Sportovní park Pardubice 2022 lámal rekordy

Prázdniny, čas oprav

Prázdniny, čas oprav

Pardubice během léta investují do škol přes 70 milionů