Těžba i nová výsadba

Město Pardubice - 24. 02. 2022
Těžba i nová výsadba

PARDUBICE - Po čtyřech letech, během nichž lesní hospodáři v městských lesích bojovali s následky kůrovcové kalamity a sucha, se letos mohou vrátit k plánovaným činnostem. V lesích sice ještě letos pokračuje nahodilá těžba souší, pokud ale nepostihne lesy další kalamita, mělo by dojít i na několikrát odloženou úmyslnou těžbu v lese na Opočínku a ve Spojilském lese.

 

„Během loňského roku jsme vytěžili z městských lesů 2 440 kubíků dřeva ze souší, vývratů a polomů. Dobrou zprávou je, že lapače, které máme v lesích rozmístěny, loni prokázaly jen slabý výskyt lýkožrouta smrkového a dalších kůrovců v našich porostech,“ konstatoval náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal s tím, že odbor životního prostředí magistrátu bude i letos monitorovat výskyt těchto škůdců v městských lesích.

 

Oproti předchozímu roku, kdy v prosinci 2020 zůstalo na skládkách v lesích 464 kubíků vytěženého neprodaného dřeva, byl rok 2021 úspěšný. Zvýšil se odbyt i cena dřeva a na konci roku tak na skládkách zůstalo neprodáno necelých 92 kubíků vytěženého, převážně palivového dřeva. Za prodej dřeva město v roce 2021 utržilo téměř 1,5 milionu korun, náklady na těžbu a pěstební činnost v městských lesích však byly o téměř polovinu vyšší. Z velké části by rozdíl měly pokrýt dotace, o které město požádalo.

 

Od počátku letošního roku se správci lesů věnovali odstraňování zbývajících souší v lese na Hůrkách a nyní probíhají práce na Opočínku, kde je, stejně jako ve Spojilském lese, pro letošní rok plánována i úmyslná těžba podle lesního hospodářského plánu. Z obou lokalit již měly být vzrostlé stromy vytěženy v minulých letech, kvůli kůrovcové kalamitě a suchu však musela být těžba odložena.

 

Hospodaření v lesích neznamená pouze těžbu dřeva, ale také výsadbu a výchovu nových porostů. Správci lesů v minulém roce osázely několik menších holin, které zůstaly po nahodilé těžbě. Polámané a vyvrácené stromy nahradilo více než 2100 mladých sazenic, převážně buků (975)).

 

Město Pardubice je vlastníkem 463 hektarů lesů. Pro stále více obyvatel jsou místem odpočinku a relaxace, proto jsou zařazeny do kategorie příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí. Na prořezávky a probírky v nich letos čeká téměř devět hektarů mladých lesních porostů a další plochy na odstranění podrostů podél mlatových cest, výsek plevelných dřevin a jiné pěstební činnosti.  Odbor životního prostředí nezapomíná ani na faunu městských lesů, připravuje letos například instalaci ptačích budek. (NaH) Ilustrační foto: ekolist.cz

Mohlo by vás zajímat:

Prázdniny, čas oprav

Prázdniny, čas oprav

Pardubice během léta investují do škol přes 70 milionů

Sportovní park za polovinou

Sportovní park za polovinou

Návštěvníky čeká nabitý víkend plný sportu i kultury

INDIGO od září

INDIGO od září

Radní dali zelenou další nové škole na území města

Příjem v Jindřišské zastaven

Příjem v Jindřišské zastaven

Výdej materiálu nadále pouze v úterý dopoledne

Bohatý program nejen Na Špici

Bohatý program nejen Na Špici

V sobotu se opět rozjede devítidenní sportovní maraton

Wonkův most čeká oprava

Wonkův most čeká oprava

Mohla by začít příští rok