Spalovna: Předělat!

Město Pardubice - 08. 03. 2022
Spalovna: Předělat!

PRAHA / PARDUBICE - Dokumentace EIA ke spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví, jejíž obnovu plánuje společnost AVE CZ, byla Ministerstvem životního prostředí vrácena k přepracování. Má podle něj řadu nedostatků, zvláště v oblasti hodnocení zdravotních rizik. Týdeníku Pernštejn to sdělila Kristýna Dušák, tisková mluvčí organizace Arnika, která se problematikou spalovny dlouhodobě zabývá.

 

Bez přepracování dokumentace nelze vlivy stavby a provozu spalovny na životní prostředí a zdraví lidí v oblasti řádně posoudit. Ministerstvo životního prostředí tím dalo za pravdu obyvatelům i obcím na Pardubicku, kteří se v únoru sešli na veřejném projednávání ke spalovně. Bylo jich zhruba 450 a v drtivé většině byli zajedno – dokumentace má vážně nedostatky a spalovna by u Pardubic stát neměla,“ uvedla Dušák.

 

Ministerstvo se v tomto případě postavilo za obyvatele Pardubicka, když konstatovalo, že kvůli „enormním obavám“, které záměr na stavbu spalovny vyvolal, je nezbytné, aby byla dokumentace přepracována, a to „velmi precizně, s využitím nejnovějších poznatků tak, aby obsahovala výstižné, plně transparentní a objektivní informace“.

Kromě nedostatků v oblasti hodnocení zdravotních rizik MŽP oznamovateli vytýká mimo jiné i nedostatky a nejasnosti ohledně dopravního napojení areálu, svozové oblasti spalovny, protihlukových opatření, testů slučitelnosti odpadů (které by měly snižovat riziko potenciálně nebezpečných reakcí a havárií) nebo ohledně expozice a bilance toxických látek, což je problém, na který Arnika ve svém vyjádření upozorňovala především,“ specifikovala mluvčí Arniky.

 

Oznamovatel musí zároveň vypořádat všechna vyjádření, která byla k záměru podána, a připomínky, které zazněly na veřejném projednávání. Poté, kdy oznamovatel dokumentaci ke spalovně u Pardubic přepracuje, bude její text zveřejněn v informačním systému EIA a bude možné ji znovu připomínkovat.

 

Záměrům na stavbu spaloven v České republice se stále dostává velké pozornosti. Jejich počet, navzdory jejich nekoncepčnosti a častým nedostatkům, rovněž neklesá. Ačkoli účastníci veřejných projednávání takových záměrů mnohdy poukazují na opravdu zásadní, objektivní problémy, rizika a nedostatky v dokumentaci, velmi často nejsou jejich hlasy vyslyšeny a taková zařízení často i přes nesouhlas veřejnosti získávají souhlasné stanovisko v procesu EIA,“ uzavírá a mírní definitivní optimismus Kristýna Dušák. (zr) Foto: arnika.org

Mohlo by vás zajímat:

Konec složitého pátrání

Konec složitého pátrání

Radnice spustila novou mapu uměleckých děl

Udržet mladé ve městě

Udržet mladé ve městě

Pardubická radnice nabízí další startovací byty

Evropské dědictví

Evropské dědictví

Výstava po roce v TIC v Pardubicích i s novými fotografiemi

Na ZŠ Erno Košťála

Na ZŠ Erno Košťála

Pardubice startují pilotní projet zelených střech

Bavily tradiční i nové akce

Bavily tradiční i nové akce

Sportovní park Pardubice 2022 lámal rekordy

Prázdniny, čas oprav

Prázdniny, čas oprav

Pardubice během léta investují do škol přes 70 milionů