Pilotní krajinářský projekt

Město Pardubice - 01. 04. 2022
Pilotní krajinářský projekt

PARDUBICE - Město pracuje na přípravě projektu, díky němuž by se mělo okolí Dražkovic více zazelenat. V rámci navržených krajinářských úprav by mělo dojít nejen k rozšíření ploch zeleně a dosadbě alejí, ale i dalšímu prověření možností, jak posílit místní biodiverzitu a odolnost vůči klimatickým změnám.

V rámci tohoto pilotního projektu se sice zaměřujeme na úpravy okolí Dražkovic, ale rádi bychom na něj dále navázali také obnovou krajinných struktur v ostatních okolních katastrech obce, například kolem Nemošic či Hostovic, jelikož i zde je potřeba provést revitalizaci krajiny. Při zpracování zadání k těmto úpravám přitom budeme vycházet z analýz a návrhových doporučení z Územní studie krajiny ORP Pardubice a Územní studie sídelní zeleně pro Pardubice, rádi bychom do příprav navíc také zapojili dotčené městské obvody,“ informuje náměstek primátora Jan Nadrchal s tím, že město již tento záměr konzultovalo s městským obvodem Pardubice V, který ve svém rozpočtu vyčlenil 100 tisíc korun na projektovou přípravu projektu Návrh doplnění funkční krajinné struktury Dražkovice. „Dražkovice si zaslouží naši pozornost a tento pilotní program je jasnou volbou pro náš městský obvod,“ doplňuje starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda.

Město a městské obvody by však na financování projektu nemusely být samy. „Velkou příležitostí pro financování nápravy krajinné struktury je nové programové období OPŽP 2021-2027, jelikož právě podpora adaptačních opatření a biodiverzity je jedním z hlavních cílů programu péče o krajinu. Jednotlivá opatření jsou zaměřena na obnovu tůní a přírodě blízkých vodních prvků v krajině, tvorbu nových a obnovu stávajících prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi. Výzvy se dle informací z MŽP připravují na 3. kvartál letošního roku s tím, že naší ambicí je získat podporu ve výši až 100 procent nákladů, které by zpětně pokryly výdaje jednotlivých městských obvodů,“ informuje o možnostech financování plánovaných úprav náměstek Nadrchal, jenž je zodpovědný vedle životního prostředí také za dotační politiku. (iko) Ilustrační foto: pardubice.eu

Mohlo by vás zajímat:

Prázdniny, čas oprav

Prázdniny, čas oprav

Pardubice během léta investují do škol přes 70 milionů

Sportovní park za polovinou

Sportovní park za polovinou

Návštěvníky čeká nabitý víkend plný sportu i kultury

INDIGO od září

INDIGO od září

Radní dali zelenou další nové škole na území města

Příjem v Jindřišské zastaven

Příjem v Jindřišské zastaven

Výdej materiálu nadále pouze v úterý dopoledne

Bohatý program nejen Na Špici

Bohatý program nejen Na Špici

V sobotu se opět rozjede devítidenní sportovní maraton

Wonkův most čeká oprava

Wonkův most čeká oprava

Mohla by začít příští rok