Prohlášení Martina Charváta

Město Pardubice - 05. 04. 2022
Prohlášení Martina Charváta

PARDUBICE – V pondělí v podvečer obdržela redakce prostřednictvím krajské manažerky ANO pro Pardubický kraj tiskové prohlášení primátora Martina Charváta. Text zveřejňujeme v plném znění:Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva města jsme projednávali i problematiku HC Dynamo Pardubice. Zastupitelé hnutí ANO 2011 hlasovali pro usnesení, která pomáhají nabýt právní jistotu o vlastnictví klubu. Se svými kolegy jsme potvrdili náš konzistentní postoj k tomuto strategickému partnerství. Naším cílem je tuto záležitost dotáhnout do zdárného konce.Vážím si vstupu investora – společnosti ovládané Petrem Dědkem – do Dynama, široká sportovní veřejnost tento krok vnímá pozitivně. Jsem rád, že pardubický hokej se vrátil do horní poloviny tabulky a věřím, že příští sezona, v níž oslaví sté narozeniny, bude ještě úspěšnější.V zastupitelstvu i mimo něj řešíme nový územní plán. Ten přes nesouhlas můj i našich zastupitelů, který jsme opřeli o jasná fakta v podobě rozporu s dříve přijatým usnesením, nově zavádí poměrně přísné výškové regulativy a to přináší první reakce. Právní zástupce společnosti pana Petra Dědka nám začátkem uplynulého týdne zaslal výzvu, v níž upozorňuje na problémy v souvislosti s případnou výstavbou ve vztahu k novému územnímu plánu.Nový územní plán totiž v dané lokalitě zavádí maximální výšku zástavby 21 metrů. Podle právního zástupce by přijetí návrhu nového územního plánu v jeho aktuální podobě podstatným způsobem ovlivnilo realizaci projektu multifunkční haly. Požádal jsem tedy náměstky z ODS Petra Kvaše, který má v gesci územní plán, i Jana Mazucha, jenž byl předkladatelem zprávy, o stanovisko, neboť na takovou připomínku je nutné vážně reflektovat.Na základě těchto nových – velmi vážných – skutečností jsem na jednání zastupitelstva, změnil názor a vyjádřil tuto změnu ve svém hlasování podpořením zastavení jednání o nové multifunkční hale. Nedostal jsem totiž odpovědi na své dotazy, které se týkaly připomínek právního zástupce Petra Dědka ohledně výškových regulativů v návrhu nového územního plánu.Zaslaná připomínka je velkým rizikem pro pokračování projektu výstavby nové multifunkční arény. Právníci budou muset tuto situaci pečlivě rozebrat a kdo je za co zodpovědný. Investor totiž připravoval projekt podle stávajícího územního plánu, čili bez výškových limitů, a dostává se nyní do časového tlaku, protože v případě schválení nového územního plánu je jakákoliv výstavba multifunkční arény v tomto území nerealizovatelná. Proto jsem podpořil usnesení Pirátů na zastavení vyjednávání, ovšem z úplně jich pohnutek, než Piráti, kteří se dlouhodobě staví proti tomuto strategickému partnerství, navrhovali.Já i celá pardubická oblast hnutí ANO 2011 vnímáme naši zodpovědnost ve vedení statutárního města Pardubice, snažíme se proto k řešení všech záležitostí postupovat konstruktivně. Jsem proto připraven svolat koaliční jednání k této problematice, abychom se, věřím, shodli na dalším postupu. Návrh nového územního plánu podrobujeme tvrdé kritice a zde vidíme první příklad, že je oprávněná.Návrh nového územního plánu jsem si detailně prostudoval a za sebe jsem po pečlivém uvážení podal několik námitek k němu. Nejde pouze o projekt případné nové multifunkční arény, ale schválení tohoto návrhu by přineslo komplikace v dalších územích, některé i městské projekty by mohly být zcela zastaveny, což považuji za velmi rizikové.Zadal jsem odborníkům k prověření, co by přijetí návrhu územního plánu, s nímž nesouhlasíme, znamenalo ve vztahu ke klíčovým projektům jako například Dukla sportovní, Parkovací dům Mezi Mosty nebo u multifunkční arény, Masarykova kasárna a další.Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Prázdniny, čas oprav

Prázdniny, čas oprav

Pardubice během léta investují do škol přes 70 milionů

Sportovní park za polovinou

Sportovní park za polovinou

Návštěvníky čeká nabitý víkend plný sportu i kultury

INDIGO od září

INDIGO od září

Radní dali zelenou další nové škole na území města

Příjem v Jindřišské zastaven

Příjem v Jindřišské zastaven

Výdej materiálu nadále pouze v úterý dopoledne

Bohatý program nejen Na Špici

Bohatý program nejen Na Špici

V sobotu se opět rozjede devítidenní sportovní maraton

Wonkův most čeká oprava

Wonkův most čeká oprava

Mohla by začít příští rok