Petr Kvaš reaguje na primátora

Město Pardubice - 07. 04. 2022
Petr Kvaš reaguje na primátora

PARDUBICE – Ve čtvrtek dopoledne obdržela redakce prostřednictvím regionální manažerky ODS reakci Petra Kvaše na tiskové prohlášení primátora Martina Charváta, zveřejněné na tomto místě v úterý 5. dubna. Text Petra Kvaše zveřejňujeme v plném znění.

 

Jako určený zastupitel pro pořízení nového územního plánu města musím reagovat na některé výroky, které padly v tiskovém prohlášení. Konkrétně bych rád reagoval na následující tvrzení. „V zastupitelstvu i mimo něj řešíme nový územní plán. Ten přes nesouhlas můj i našich zastupitelů, který jsme opřeli o jasná fakta v podobě rozporu s dříve přijatým usnesením, nově zavádí poměrně přísné výškové regulativy, a to přináší první reakce.“

 

Od doby vydání stávajícího územního plánu uplynulo 20 let. Stávající územní plán nemá výškové regulativy. Kolegové z ANO na jednání zastupitelstva nepředložili žádná fakta, která by prokázala rozpor s dříve přijatým usnesením, naopak všechna usnesení, která byla zastupitelstvu v tomto smyslu předložena byla zastupitelstvem odmítnuta.

 

Co je však naprosto zásadní, že tyto „přísné“ výškové regulativy nezavádí dokumentace pro nové veřejné projednání (tedy Kvaš), ale je zcela nezpochybnitelnou pravdou, že výkres výšek a výkres urbanistických struktur je v takřka neměnné podobě součástí návrhu již od roku 2016 (návrh pro společné jednání). Během pěti let, která uběhla od prvního návrhu, nebyly tyto výkresy nijak zmiňované či rozporované v rámci projednávání (či představování) na žádném následném zastupitelstvu města.

 

Jestliže dnes hnutí ANO říká, že určený zastupitel (Kvaš) udělal chybu a je odpovědný za chybné (nízké) výškové limity, kdo je skutečně odpovědný? Jestli nutně potřebují kolegové z ANO najít viníka, neměli by hledat ve svých řadách? Kdo byl určeným zastupitelem pro územní plán v roce 2016? Byla to dnes největší kritička výškových limitů zastupitelka Helena Dvořáčková, bývalá členka hnutí ANO.

 

Jestliže chce hnutí ANO podrobit územní plán tvrdé a oprávněné kritice, nemám s tím problém, územní plán je jedním z nejvýznamnějších dokumentů ovlivňující rozvoj města a potřebnou pozornost si jistě zaslouží. To že výškové limity můžou investorům tedy i městu změnit výchozí podklady pro práci s konkrétním územím, je nezpochybnitelné. Všichni investoři jsou ale o předpokládaných výškových limitech informování s dostatečným předstihem a je na nich, jak na probíhající proces pořizování nového územního plánu budou reagovat.

PETR KVAŠ

určený zastupitel pro pořízení územního plánu

náměstek primátora města Pardubic

 

Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Prázdniny, čas oprav

Prázdniny, čas oprav

Pardubice během léta investují do škol přes 70 milionů

Sportovní park za polovinou

Sportovní park za polovinou

Návštěvníky čeká nabitý víkend plný sportu i kultury

INDIGO od září

INDIGO od září

Radní dali zelenou další nové škole na území města

Příjem v Jindřišské zastaven

Příjem v Jindřišské zastaven

Výdej materiálu nadále pouze v úterý dopoledne

Bohatý program nejen Na Špici

Bohatý program nejen Na Špici

V sobotu se opět rozjede devítidenní sportovní maraton

Wonkův most čeká oprava

Wonkův most čeká oprava

Mohla by začít příští rok