Již v příštím týdnu

Město Pardubice - 02. 05. 2022
Již v příštím týdnu

PARDUBICE - Zápis na mateřských školách zřizovaných statutárním městem Pardubice pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 9. a 10. května 2022, přičemž přihlášky si mohou rodiče vyplňovat již od 19. dubna online na webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu. V tomto systému si přihlášku vyplní i vytisknou a dozví se také konkrétní postup zápisu. Pro děti prchající před válkou na Ukrajině se budou zápisy konat na konci června.

 

 

„Pro letošní zápisy je pro děti připraveno v námi zřizovaných 30 mateřských školách téměř 900 volných míst. I v letošním roce se podařilo podle demografického vývoje připravit v rámci spádových školských obvodů dostatek míst k předškolnímu vzdělávání pro pardubické děti tříleté a starší, tedy ty děti, které v Pardubicích trvale a skutečně bydlí a mají v mateřinkách vytvořené podmínky ke vzdělávání po stránce personální i provozní,“ informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že město v posledních letech postavilo novou mateřskou školu Doubek ve Svítkově a pro letošní zápis zprovozňuje i původní starou budovu ve vile.

 

Rodiče se podávání žádostí nemusí bát, přihlásit svého potomka do MŠ je jednoduché. Stačí vyplnit si v aplikaci tolik žádostí, kolik mají vybraných MŠ, vytisknout je, nechat si je potvrdit od lékaře a donést v den zápisu do dané mateřské školy. „Do každé z nich se však musí zákonný zástupce s žádostí potvrzenou dětským lékařem dostavit osobně. Při vyplňování žádosti je ve formuláři vyčleněno místo pro zapsání čtyř mateřinek v pořadí dle preferencí. Rodičům doporučuji, aby preference jimi vybraných školek pečlivě zvážili právě s ohledem na školský spádový obvod,“ podotýká Rychtecký.

 

Přednostně budou do mateřských škol přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy, jelikož i v Pardubicích platí dle zákona vyhláška o spádových obvodech mateřských škol. „I zde budou ředitelky na základě stanovených kritérií stejně jako na pardubických základních školách hodnotit vedle trvalého pobytu i skutečné bydliště. Doporučuji tedy pardubickým rodičům, aby s sebou k zápisu vzali například výpis z katastru, nájemní smlouvu či jiný doklad potvrzující, že mají na uvedené adrese užívací právo a skutečně tam bydlí,“ objasňuje Rychtecký s tím, že cílem je chránit pardubické rodiče a děti před účelovým přehlašováním pobytů. Výjimkou jsou speciální třídy, na které se spádové obvody nevztahují.

 

Zákonem je stanovená povinnost předškolního vzdělávání pro předškolní dětí. V letošním roce to platí pro děti narozené do 31. srpna 2017. Tato povinnost se vztahuje i na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší, než je 90 dnů. Je nutné připomenout, že se zákonný zástupce, který takové dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští přestupku.

 

Zápis do mateřských škol pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění na území ČR, bude vypsán v pozdějším termínu, a to 23. června 2022. „To znamená v době, kdy budou mít ředitelky již ukončená přijímací řízení pro pardubické děti. Je z toho tedy zřejmé, že pomoc ukrajinským dětem nebude mít žádný vliv na zápisy probíhající o měsíc dříve. Obavy některých rodičů, kteří se obrací na oddělení školství, nejsou v tomto směru opravdu vůbec na místě. Nenechme se, prosím, plést některými dezinformacemi, jejichž účelem je vyvolávat napětí, které fakticky neexistuje,“ garantuje Rychtecký a dodává, že město umísťuje příchozí děti včetně předškoláků prchajících z Ukrajiny před válkou do adaptačních skupin, kde se vedle volnočasových aktivit učí český jazyk, v provozech domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol, které by byly jinak v dopoledních hodinách prázdné. „Znalost jazyka je základní předpoklad pro úspěšnou adaptaci. Je naší lidskou povinností snažit se v rámci možností pomoci dětem a matkám, jejichž otcové brání vlastní zem před vojenskou agresí. Chovejme se tak, jak bychom chtěli, aby se k našim ženám a dětem chovali druzí, kdybychom se nedej bože ocitli ve stejné bezprecedentní životní situaci,“ uzavírá Rychtecký s tím, že město navíc jedná o dalších kapacitách i se soukromými vzdělávacími a volnočasovými institucemi, jako jsou rodinná centra a dětské skupiny na území města.

 

Mimořádné kolo zápisu do mateřských škol pro děti z Ukrajiny s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině bude probíhat na jednotlivých mateřských školách, vyplňování přihlášek nebude probíhat přes on-line aplikaci. Formuláře budou ke stažení v dostatečném předstihu před tímto zápisem na webových stránkách města a mateřských škol. (iko) Ilustrační foto: EVA FLAMÍKOVÁ, MŠ Závodu míru

Mohlo by vás zajímat:

Nový azylový dům

Nový azylový dům

Město zkvalitní služby i pro lidi bez domova

Aviatická pouť již tento víkend

Aviatická pouť již tento víkend

Letový program začne v sobotu i v neděli v 11.30 hodin

Jak přijet na letiště MHD

Jak přijet na letiště MHD

Dopravní podnik zavádí o víkendu posilové spoje

Zakopaná e-koloběžka

Zakopaná e-koloběžka

Pachateli za protiprávní jednání hrozí postih ve správním řízení

Dopravní podnik vyhlašuje pátrání

Dopravní podnik vyhlašuje pátrání

Nebyli jste to právě vy? Zkontrolujte si kód transakce

Pozornost Jahnově ulici

Pozornost Jahnově ulici

Pardubice hledají firmu na obnovu stromořadí