Červeňák: do pěti let

Město Pardubice - 09. 05. 2022
Červeňák: do pěti let

PARDUBICE - Rada města dnes schválila projektový záměr revitalizace území Červeňáku. Projektovou dokumentaci chce mít město hotovou do konce příštího roku. Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by pak měla začít v polovině roku 2024.Realizace bude podle prozatímních odhadů stát asi 60 milionů korun. Obnovu území Červeňáku jsme připraveni financovat z vlastních zdrojů s možnou dotací z evropských fondů, jak prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, tak Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.Záměrem města je celková komplexní revitalizace lokality Červeňák s ohledem na jeho přírodní, kulturní a historické hodnoty a význam v systému sídelní a krajinné zeleně. „Projekt významně rozvíjí genia loci této přírodní lokality táhnoucí se podél řeky Chrudimky. Samozřejmě s přiměřenou mírou rekreace. Vycházíme při tom jak ze zpracovaného biologického posouzení lokality, tak z registrované územní studie. Zlepšit by se měla i prostupnost a pobytovost území, důraz klademe na ekovýchovu a širší vazby. Lokalitu chceme doplnit o vhodný mobiliář či herní prvky, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii, neboť Červeňák býval cvičištěm zdejších ženistů,“ doplnil náměstek Nadrchal.Projekt revitalizace území Červeňáku si klade za cíl zlepšení stavu přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů. Jeho součástí je například i práce s vodou, konkrétně například podpora tvorby tůní coby líhniště vzácných živočichů, kteří se v území vyskytují. Během revitalizace by podle územní studie měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány a začleněny do celého konceptu revitalizace by měly být zachovalé technické prvky, jako mostní pilíře a stávající objekty. (iko) Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

K městu zkrátka patří

K městu zkrátka patří

Kapli sv. Anny k dvoustovce popřáli potomci stavitele, Zibi i Kotyk

Poznáte muže na fotografii?

Poznáte muže na fotografii?

Policisté pátrají po muži, jenž by mohl pomoci s objasněním poškození předvolebních stojanů

Semafor a 15 km/h

Semafor a 15 km/h

Provoz na mostu kpt. Bartoše bude od pondělí 26.10. výrazně omezen

A teď již jako všichni ostatní

A teď již jako všichni ostatní

Dopravní podnik ruší bezplatnou přepravu pro občany Ukrajiny

Prospěšná inovace

Prospěšná inovace

Zastávkové přístřešky, které jsou bezpečné i pro ptactvo

Hned věděl, s kým má tu čest

Hned věděl, s kým má tu čest

Policista ve svém volnu neváhal a zadržel zloděje jízdních kol