Pozornost Jahnově ulici

Město Pardubice - 18. 05. 2022
Pozornost Jahnově ulici

PARDUBICE - Město formou veřejné soutěže hledá firmu, která obnoví stromořadí v centru. Projekt na výměnu 26 stromů v Jahnově ulici a částečně na náměstí Republiky chce radnice financovat s pomocí Norských fondů, tedy peněz určených pro boj se změnou klimatu.

 

„Je to projekt městského obvodu Pardubice I, který počítá s obnovou zeleně v lokalitě patřící mezi místa, nejvíce ovlivněná vysokými teplotami v době veder. Navíc je celoročně silně zatížena automobilovou dopravou a emisemi z ní,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.

 

Firma, která zakázku získá, bude mít za úkol nejen výsadbu nové zeleně, ale v rámci stavebních úprav také úpravy povrchů zpevněných ploch pro pěší a cyklisty a úpravy inženýrských sítí a veřejného osvětlení tak, aby nová zeleň měla k růstu co nejlepší podmínky. Stromům, osazeným do betonových skruží, se totiž nedaří právě nejlépe. Nové stromy budou vysázeny do prokořenitelných buněk s kvalitním substrátem a terén bude upraven tak, aby umožnil dobrý průsak dešťové vody. Kořeny nově vysazovaných stromů budou mít díky těmto úpravám dostatečný prostor pro zdárný růst dřevin. V rámci revitalizace bude vyměněno 20 stromů v Jahnově ulici a šest na náměstí Republiky. Pro výsadbu byl zvolen akát (odrůda Umbraculifera), který dobře snáší městské a znečištěné ovzduší.

 

Dodavatel bude mít na realizaci zakázky 20 týdnů, projektová cena byla vyčíslena na zhruba šest milionů korun. „Dotace z Norských fondů, na kterou máme příslib, by mohla pokrýt až 90 procent způsobilých nákladů,“ dodal náměstek.

 

Projekt revitalizace městského stromořadí vychází z dokumentu Zranitelnost města Pardubice vůči vysokým teplotám – Tepelná mapa, který je podkladem při posuzování investičních záměrů na území města. Ten prostřednictvím satelitních snímků mapuje, které lokality se na území Pardubic nejvíce přehřívají, a pro lokality nejvíce ovlivněné v době veder vysokými teplotami navrhuje vhodná adaptační opatření. V Pardubicích jsou to především oblasti v okolí hlavního nádraží, historického centra města a širšího centra nebo obchodních center, ale i další lokality. (NaH) Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Rychlodráhu neuzavřou

Rychlodráhu neuzavřou

Uzavírky budou částečné, práce se však prodlouží do 21. srpna

Letní stadion se brzy zazelená

Letní stadion se brzy zazelená

Finanční rezerva pokryje vícenáklady spojené s vytvořením kvalitnějšího zázemí

MHD Pardubice: Přehled změn

MHD Pardubice: Přehled změn

Rekonstrukce klíčového podjezdu přinese složitější cestování

Pro spokojenost dětí i rodičů

Pro spokojenost dětí i rodičů

Tábory finanční podpora města ani letos nemine

Podpora talentů i kreativity

Podpora talentů i kreativity

Nový formát Kulturního fóra se osvědčil

Připravte se na komplikace

Připravte se na komplikace

Oprava železničního mostu na počátku července zcela uzavře podjezd v ulici Jana Palacha