Nový azylový dům

Město Pardubice - 27. 05. 2022
Nový azylový dům

PARDUBICE - Město se dlouhodobě snaží o to, aby poskytovalo adekvátní sociální služby všem, kteří je potřebují. Nyní se chystá vybudovat azylový dům pro muže, doplněný o nízkoprahové denní centrum, ordinaci pro osoby bez přístřeší a noclehárnu pro muže a ženy. Toto centrum má vzniknout v ulici Na staré poště, kde dnes dvě z těchto služeb fungují.

V Pardubicích dlouhodobě fungují dva azylové domy, které s podporou města provozuje organizace SKP Centrum o.p.s.. Jeden je určený pro muže, druhý pro ženy a matky s dětmi. Dům pro muže v Milheimově ulici má zásadní problém. Je prakticky nemožné upravit jej tak, aby v něm bylo možno poskytovat kvalitní sociální péči v plném rozsahu. Většina uživatelů této služby jsou muži se zhoršeným zdravotním stavem, se zdravotním omezením nebo sníženou hybností, proto potřebujeme objekt bezbariérový,“ řekl náměstek primátora pro sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký, který investiční záměr předložil zastupitelům ke schválení.

Zastupitelstvo města včera schválilo investiční záměr stavby, která má vzniknout na základě studie zpracované společnost Air atelier s.r.o. Jde o komplex tří objektů, jejichž činnost na sebe bude navazovat. Azylový dům pro muže a navazující služby má vyrůst ve výrobním a skladovacím areálu, kde dnes funguje ordinace lékaře pro lidi bez přístřeší a denní nízkoprahové centrum pro lidi bez domova. Při stavbě nového zařízení je ale třeba počítat s tím, že toto území v blízkosti centra města v budoucnu svou funkci změní a zařízení se bude muset přesunout.

Proto jsme zvolili variantu sestavit komplex z modulů, které lze v případě potřeby přesunout na jiné místo. Měla by to být i úspornější varianta než klasická stavba. Náklady jsou odhadovány na zhruba 62 miliony korun. Výstavba by mohla být spolufinancována z prostředků, které by město získalo prodejem objektu stávajícího azylového domu v Milheimově ulici formou veřejné dražby. Pro financování je navíc podle dostupných informací vhodný dotační titul IROP 2021+ a to v rámci sociální oblasti, ve které je podporována výstavba infrastruktury sociálních služeb, výhodou projektu je, že na sebe služby budou navazovat včetně zdravotní péče,“ doplnil náměstek Rychtecký.

Nový azylový dům pro muže bude mít tři nadzemní podlaží, ostatní dva objekty budou jednopodlažní. „Azylový dům pro muže bude mít kapacitu 23 lůžek v sedmi dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích. Objekt bude bezbariérový, včetně sociálních zařízení. V další budově bude umístěno nízkoprahové denní centrum a dvě noclehárny. Ta pro muže bude disponovat 12 lůžky, pro ženy devíti lůžky. Ve třetím objektu plánujeme ordinaci lékaře, poskytujícího zdravotní péči osobám bez přístřeší, včetně potřebného zázemí,“ popsal budoucí zařízení Branislav Štefanča z odboru rozvoje a strategie města. V areálu azylového domu bude také sklad potravinové pomoci a sociální šatník. (iko) Vizualizace: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Rychlodráhu neuzavřou

Rychlodráhu neuzavřou

Uzavírky budou částečné, práce se však prodlouží do 21. srpna

Letní stadion se brzy zazelená

Letní stadion se brzy zazelená

Finanční rezerva pokryje vícenáklady spojené s vytvořením kvalitnějšího zázemí

MHD Pardubice: Přehled změn

MHD Pardubice: Přehled změn

Rekonstrukce klíčového podjezdu přinese složitější cestování

Pro spokojenost dětí i rodičů

Pro spokojenost dětí i rodičů

Tábory finanční podpora města ani letos nemine

Podpora talentů i kreativity

Podpora talentů i kreativity

Nový formát Kulturního fóra se osvědčil

Připravte se na komplikace

Připravte se na komplikace

Oprava železničního mostu na počátku července zcela uzavře podjezd v ulici Jana Palacha