Univerzita má další profesorku

Region - 20. 06. 2022
Univerzita má další profesorku

PARDUBICE - Expertka na geoinformační technologie, proděkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jitka Komárková, se nově stala profesorkou v oboru Systémové inženýrství a informatika. Jmenovací dekret jí v pátek v pražském Karolinu předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

 

„Je skvělé, že nejvyšší pedagogickou hodnost získávají další kolegové z různých fakult naší vysoké školy. Ukazuje to, že Univerzita Pardubice může nabídnout nejen zajímavé studium, ale také kvalitní pedagogy s úspěšnou vědeckou kariérou. Gratuluji paní proděkance,“ řekl rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.

Prof. Jitka Komárková (52) je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. V roce 1993 zde získala inženýrský titul v oboru Chemicko-technická ochrana životního prostředí. Od roku 1997 pracuje v Ústavu systémového inženýrství a informatiky na Fakultě ekonomicko-správní.

 

V rámci doktorského studia v oboru Krajinná a aplikovaná ekologie se začala zaměřovat na problematiku geoinformačních technologií. Dizertační práci s názvem „Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství“ obhájila na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v roce 2000. V roce 2009 byla jmenována docentkou v oboru Systémové inženýrství a informatika. Dlouhodobě se zabývá řešením prostorově orientovaných problémů a zpracováním dat získaných metodami dálkového průzkumu Země, včetně dat získaných pomocí dronů. Podílí se na řešení významných výzkumných projektů, např. Grantové agentury ČR nebo projektu „Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace“ v rámci společnosti CESNET z. s. p. o. Je také autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a rovněž aktivní školitelkou studentů doktorských studijních programů a vedoucí řady oceněných diplomových a bakalářských prací.

 

Od roku 2020 působí opětovně jako proděkanka pro studium a pedagogickou činnost Fakulty ekonomicko-správní. Tuto funkci zastávala již v letech 2012-2015. Její práce se promítá i do volného času, v němž se věnuje horské turistice a geocachingu.

 

Návrhy na jmenování profesorů nejprve schvaluje Vědecká rada Univerzity Pardubice, která dál doporučuje rektorovi, aby návrh na jejich jmenování prezidentem republiky předložil ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na 7 fakultách Univerzity Pardubice v tuto chvíli působí více než sedm desítek profesorů. (MaM) Foto: UPa

Mohlo by vás zajímat:

Sociální služby dostanou zbytek dotací

Sociální služby dostanou zbytek dotací

Stále však čekají, jak dopadne další dofinancování od státu

Hasiče nic nepřekvapí

Hasiče nic nepřekvapí

Poradili si s transportem v domě, kde ještě nebylo schodiště

Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku

Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku

Kromě výhledu uvidíte proměnu Pardubic a okolní krajiny

Modré nasvícení na uvítanou

Modré nasvícení na uvítanou

Roman Línek byl opětovně zvolen místopředsedou Evropského výboru regionů

Univerzita poskytne zázemí

Univerzita poskytne zázemí

Pardubická vysoká škola se podílí na prvním jednání českého předsednictví

Obnova na kolejích

Obnova na kolejích

Od příštího roku budou v kraji jezdit další moderní železniční soupravy