Volby se blíží

Město Pardubice - 22. 06. 2022
Volby se blíží

PARDUBICE - Volební okrskové komise hledají své členy. Část jich sice navrhnou politické strany, ale komise je třeba doplnit o členy z řad veřejnosti. Jen Pardubice budou potřebovat při letošních volbách do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky pro svých 92 okrskových komisí minimálně 460 lidí. Za práci v komisi jim přísluší odměna.

 

Volby se konají v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin, v případě konání druhého kola voleb do Senátu pak ještě v pátek 30. září a v sobotu 1. října ve stejných časech.

 

Zájemci o členství v okrskových volebních komisích se mohou již nyní hlásit na úřadech městských obvodů. Část členů bude do komisí delegována politickými stranami, do potřebného počtu je doplní dobrovolníci z řad veřejnosti.

 

Všichni komisaři mají nárok na jednorázovou odměnu, která letos, kdy se v Pardubicích konají nejen komunální, ale také senátní volby činí, za předpokladu konání druhého kola voleb, 3300 korun pro řadového člena komise, 3900 pro místopředsedu a 4000 korun pro předsedu komise.

 

Úkolem členů okrskové volební komise je dohled nad řádným průběhem voleb ve svěřeném okrsku. Členové zapisují voliče na základě občanských průkazů, dbají na pořádek ve volební místnosti a mají pod dohledem správnost a tajnost hlasování. Po ukončení voleb sčítají hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování.

 

Volebním komisařem může být každý plnoletý občan České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na území města Pardubice a není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Pardubice. Nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva, například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody. (NaH) Ilustrační foto: euro.cz

Mohlo by vás zajímat:

První plátci zaregistrováni

První plátci zaregistrováni

Už za měsíc začne město vybírat poplatek z pobytu

„Růžovka“ zabodovala v Olomouci

„Růžovka“ zabodovala v Olomouci

Ordinace pro osoby bez přístřeší získala Cenu za inovaci ve veřejné správě

Piráti a Zelení proti

Piráti a Zelení proti

Parkovací dům U Stadionu rezidentům parkování nenabídne

Přednáška, film, dílna a pietní akt

Přednáška, film, dílna a pietní akt

Co vše se uskuteční v příštím týdnu v Památníku Zámeček

Obnovení petice proti spalovně

Obnovení petice proti spalovně

Brzy vyrazí do ulic dobrovolníci s podpisovými archy

Sebrat maximum podpisů

Sebrat maximum podpisů

Pardubice a okolní obce za sebou mají jednání o spalovně