Online a mikroweb

Region - 22. 09. 2022
Online a mikroweb

PARDUBICE - Od roku 2014 uděluje Pardubický kraj Cenu za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za záchranu. Na obě tyto ceny může jednotlivce nebo i kolektivy nominovat také veřejnost. Tyto nominace posuzuje porota složená ze zastupitelů Pardubického kraje a schvaluje celé zastupitelstvo. Nyní se celý proces pro veřejnost zjednodušil.

 

„Rozhodli jsme se umožnit veřejnost podávat nominace online, na interaktivním formuláři. Letos je poslední ročník, kdy lidé mohou využít jak vytištěný formulář, tak i elektronický, od příštího roku bude vše elektronické, samozřejmě s veškerým zabezpečením osobních údajů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Připravili jsme také nový mikroweb, kde jsou kromě nominačního formuláře zdokumentovány všechny předchozí ročníky včetně medailonků oceněných, fotografií a brožur. Najdete ho na drese: oceneni.pardubickykraj.cz,“ doplnil hejtman.

 

Jako každoročně je uzávěrka návrhů ocenění do konce listopadu. Před vyplňováním nominačního formuláře je dobré si připravit informace o nominovaném (jméno, telefon, e-mail, adresa, datum narození), zdůvodnění nominace, případně odkazy (např. na webové stránky dokumentující tuto nominaci) a kontaktní údaje navrhovatele. Pak už je vyplnění a odeslání otázkou několika minut.

 

Kromě dvou hlavních kategorií jsou každoročně udělovány i Cena médií a Medaile hejtmana Pardubického kraje. Ceny za rok 2022 se budou udílet 16. května 2023 v Domě hudby v Pardubicích. (DoB) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Plán údržby schválen

Plán údržby schválen

Silničáři budou letos přes zimu udržovat přes 3000 kilometrů krajských komunikací

Mají obavy z budoucnosti

Mají obavy z budoucnosti

Zemědělci jsou rádi za průběh letošních žní

Majitel bronzu je od nás

Majitel bronzu je od nás

Medailista z MS ve veslování je profesionálním hasičem v Pardubicích

Páteční slavnost v aule

Páteční slavnost v aule

Univerzita Pardubice udělí čestné doktoráty dvěma vědeckým osobnostem

Stát si daně za ně ohlídá

Stát si daně za ně ohlídá

Muž převážel celkem 90 000 kusů cigaret bez tabákových nálepek a bez dokladů ke zboží

Žáci mají o projekt zájem

Žáci mají o projekt zájem

Význam oblíbených TECHNOhrátek je nepopiratelný