Nejlepší práci napsala Ukrajinka

Region - 11. 11. 2022
Nejlepší práci napsala Ukrajinka

PARDUBICE - Pardubický kraj i v letošním roce zaštítil Cenu za vynikající úroveň diplomové práce, kterou každoročně vyhlašuje pro své studenty a studentky vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Příslušná komise vybrala diplomovou práci Olhy Voroňuk z Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce. Cenu s finančním darem Pardubického kraje autorce osobně předala náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

 

Oceněná diplomová práce s názvem „Kvalita života žen po operační léčbě karcinomu endometria“ se zabývá pojmem kvality života a jmenuje nástroje měření kvality života související se zdravím. Část práce je také věnována etiologii, rizikovým faktorům, diagnostice a léčbě zmíněného karcinomu.

 

„Kvalita života se v dnešní době stává velmi často užívaným pojmem. V případě práce, kterou vypracovala studentka původem z Ukrajiny, je kvalita života spojována s operační léčbou rakoviny děložní sliznice. Jedná se o v současnosti nejčastější zhoubný nádor ženských reprodukčních orgánů v České republice, jde tedy o vysoce aktuální téma,“ zhodnotila práci Michaela Matoušková. Díky neustále se zlepšující kvalitě poskytované léčby i chirurgických technik mají pacientky s tímto onemocněním dobrou prognózu. Včasné odhalení problému a prevence je jedním z prvních úspěšných léčebných kroků.

 

Oceněná studentka mimo jiné uvedla, že na základě poznatků z praxe lze i nadále pokračovat ve zdokonalování péče a důležitým ohledem, na který je třeba brát zřetel, je také kvalita života pacientek po absolvované léčbě. (DeP) Foto: Pk (Na snímku zleva Olha Voroňuk a Michaela Matoušková)

Mohlo by vás zajímat:

O parkování a o letišti

O parkování a o letišti

Kraj a město řeší situaci v okolí Pardubické nemocnice

Línek: Zachovat objem financí

Línek: Zachovat objem financí

V Evropském výboru regionů o rychlé přeshraniční pomoci při katastrofách

Na jubilejním dvacátém sněmu

Na jubilejním dvacátém sněmu

René Živný obhájil post předsedy SNK Evropských demokratů

Poutníci jsou vítáni

Poutníci jsou vítáni

Přelouč se stává centrem východočeské trasy svatojakubské cesty

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Bojové vozidlo MARS 4x4 bylo oceněno na mezinárodním veletrhu obranné techniky

Explosia má Osobnost roku

Explosia má Osobnost roku

Na IDETu byl oceněn také odborník z oboru trhavin Ladislav Říha