Krajský rozpočet je připraven

Region - 22. 11. 2022
Krajský rozpočet je připraven

PARDUBICE - Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválili návrh rozpočtu na rok 2023. Ten na příjmové stránce počítá s částkou 16,312 miliard korun, na výdajové pak 16,091 miliardy korun.Kraj však může samostatně hospodařit jen s částí těchto prostředků, protože návrh rozpočtu zahrnuje průtokovou dotací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady ve školství, tedy primárně platy ve všech stupních vzdělávání a bez ohledu na zřizovatele, a to ve výši 10,285 miliardy korun. Z hlediska daňových příjmů, které činí pět miliard korun, se kraj opět drží konzervativního přístupu a nastavuje je pod predikcí Ministerstva financí ČR tak, aby případně bylo možné reagovat na aktuální stav ekonomiky. Na základě reálných daňových příjmů roku 2022 pak lze navíc očekávat posílení investic o minimálně 700 milionů korun na počátku roku příštího. Návrh rozpočtu bude nyní předložen finančnímu výboru a 13. prosince také krajskému zastupitelstvu.Díky zastropování cen energií jsme mohli nastavit předpokládanou výdajovou stránku a zahájit tak přípravu rozpočtu. V rámci příjmové stránky opět jdeme cestou konzervativního přístupu, kdy se nedržíme predikce Ministerstva financí ČR, ale jsme záměrně pod ní, abychom v případě jakéhokoliv výkyvu nemuseli výrazně zasahovat do provozních a investičních kapitol. Tento přístup se nám již několikrát vyplatil, a proto v něm budeme nadále pokračovat. Zatímco ministerstvo předpokládá pro náš kraj v příštím roce daňové příjmy ve výši 5,7 miliardy korun, tak v našem návrhu pracujeme s částkou mírně přesahující pět miliard korun daňových příjmů,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že na jednom z prvních krajských zastupitelstvech bude do rozpočtu zahrnuto zvýšené daňové inkaso.

 

 

Vše nyní nasvědčuje tomu, že budeme do rozpočtu schopni zapojit minimálně 700 milionů korun, což jsou prostředky, které budou využity na financování vlastních investičních akcí kraje a na spolufinancování evropských projektů. Výrazně z těchto prostředků plánujeme posílit investiční akce v oblasti dopravy na modernizace a opravy silnice II. a III. tříd,“ sdělil hejtman.

 

 

Ten také zdůraznil, že kraj zohledňuje zvýšené ceny nejen energií také v rámci dotačních titulů. „Již v době počínající koronavirové pandemie, kdy jsme byli nuceni udělat určitá úsporná opatření v rámci vybraných dotačních titulů, jsme avizovali, že se postupně budeme snažit dostat na předkrizová čísla. To se děje v rámci letošního roku, jelikož navyšujeme dotační tituly o 20 procent, protože se na nás obrací pořadatelé akcí, ale také obce s tím, že náklady rostou de facto ve všech položkách. Chceme tak přispět k tomu, aby kulturní, společenský a sportovní život toto nelehké období přežil,“ přislíbil hejtman, který je v krajské radě zodpovědný právě za finance a rozpočet. (DoB) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Zastropují navýšení ceny

Zastropují navýšení ceny

Na centrálním příjmu v Pardubické nemocnici byla prostavěna již půl miliarda

Částka, která pomůže

Částka, která pomůže

Pardubickému kraji bude přiděleno 370 milionů na opravy silnic

Odneslo to pivo v basách

Odneslo to pivo v basách

Silnice u Horních Ředic byla kvůli nehodě nákladního vozu uzavřena

Opět na Ukrajině

Opět na Ukrajině

Kraj plánuje pomoc poničené obci v Chersonské oblasti

Neviděli jste nehodu sanitky?

Neviděli jste nehodu sanitky?

Policisté žádají občany o pomoc

Najdou se noví partneři?

Najdou se noví partneři?

S udržením sítě poštovních služeb v regionu by mohla pomoci krajská dotace