O dětské paliativní péči

Region - 16. 01. 2023
O dětské paliativní péči

PARDUBICE - Projekt dětské paliativní péče Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice podpoří Nadace rodiny Vlčkových. Univerzita Pardubice je jedinou vysokou školou v Česku, která získala finance z této nadace pro podporu výuky. O novince se bude mluvit v rámci akce Týden vzdělávání, kterou fakulta pořádá tento týden.Naše fakulta dostává jedinečnou možnost vzdělávat v problematice dětské paliativní péče své akademické pracovníky a rozvíjet výzkumný potenciál tématu. Je důležité toto téma zasadit do výuky napříč všemi nelékařskými zdravotnickými programy,“ uvedla děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá.Projekt se zkratkou „IDePa" - Implementace dětské paliativní péče do výuky na Fakultě zdravotnických studií podpořila nadace částkou více než 600 tisíc korun. Studenti díky projektu získají více informací a znalostí o dětské paliativní péči. Téma totiž plánuje fakulta zahrnout do výuky všech bakalářských studijních programů tzn. všeobecné ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník i radiologický asistent. Obecně se základy dětské paliativní péče budou vyučovat v rámci pediatrie a paliativní péče podle studijních plánů jednotlivých studijních oborů.Ve výuce dá fakulta velký důraz také na rozvoj komunikačních dovedností budoucích zdravotníků. V dětské paliativní péči je důležitá komunikace s vážně nemocnými dětmi a s jejich rodinami. Tuto oblast se studenti budou učit v předmětech Komunikace a interaktivní procesy, Psychologie a Zdravotnická psychologie.Během jarních měsíců fakulta plánuje uspořádat diskusi na téma dětské paliativní péče s předními odborníky z praxe, od podzimu už bude téma naplno rezonovat ve výuce. Vysokoškoláci dostanou možnost zaměřit se na téma i ve svých závěrečných pracích nebo absolvovat odborné stáže ve zdravotnických zařízeních, které dětskou paliativní péči poskytují. Vzdělávat se ale budou také akademici, kteří absolvují stáže, a také se zúčastní Evropské konference dětské paliativní péče.Těší nás, že máme možnost tento vzdělávací projekt podpořit. Rozšiřování řad odborníků v oblasti dětské paliativní péče a tím i jejich dostupnost pro rodiny s vážně nemocnými dětmi v celé republice a v okamžiku, kdy tuto péči potřebují, vnímáme pro obor jako klíčové. Z praxe dobře víme, že začlenění principů dětské paliativní péče včetně komunikačních dovedností, udělá z budoucích zdravotníků ještě lepší profesionály bez ohledu na to, v jakých oborech budou dále pracovat. Přístup fakulty a zpracování projektu IDePa je pro nás jednoznačně vzorovým pro navázání spolupráce s akademickou sférou,“ říká Ivana Plechatá, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových.Nadaci rodiny Vlčkových založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi za účelem rozvoje dětské paliativní péče v České republice. V době vzniku do ní vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Převážná většina z nich slouží jako jistina, kterou zkušení finanční experti investují. Teprve až z pravidelných zisků, které tyto investice přinášejí, se hradí provoz Nadace a nadační programy. Díky tomuto perpetuálnímu financování je zajištěna dlouhověkost, nezávislost a stabilita Nadace. V dubnu 2021 Vlčkovi pro Nadaci pořídili zchátralou usedlost Cibulka v pražských Košířích, kterou do roku 2026 promění na Středisko dětské paliativní péče a lůžkový hospic. Vlčkovi založením Nadace navazují na aktivity charitativní organizace Zlatá rybka, kterou založili v roce 2015 a jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním. (MaM) Foto: ARCHIV UPCE

Mohlo by vás zajímat:

Filmaři hledají lokace mimo Prahu

Filmaři hledají lokace mimo Prahu

Pro Pardubický kraj je to velká příležitost

Chystají novinku na zámku

Chystají novinku na zámku

Lapidárium představí kamenné památky od středověku do současnosti

Galavečer plný dobra

Galavečer plný dobra

Kromě jiných ocenil i třídu děvčat, která se věnuje charitě a dobrovolnictví

Uznání pro Krásku z Kladiny i pro pivo

Uznání pro Krásku z Kladiny i pro pivo

Dokument o nálezu jedinečné nádoby a objevu nejstaršího piva svého druhu uspěl na festivalu v Bratislavě

Na několik etap

Na několik etap

Kraj pokračuje v přípravách na rozšíření parkovacích ploch v Pardubické nemocnici

Perný víkend pro silničáře

Perný víkend pro silničáře

Najezdili v Pardubickém regionu 61 tisíc kilometrů