O dětské paliativní péči

Region - 16. 01. 2023
O dětské paliativní péči

PARDUBICE - Projekt dětské paliativní péče Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice podpoří Nadace rodiny Vlčkových. Univerzita Pardubice je jedinou vysokou školou v Česku, která získala finance z této nadace pro podporu výuky. O novince se bude mluvit v rámci akce Týden vzdělávání, kterou fakulta pořádá tento týden.Naše fakulta dostává jedinečnou možnost vzdělávat v problematice dětské paliativní péče své akademické pracovníky a rozvíjet výzkumný potenciál tématu. Je důležité toto téma zasadit do výuky napříč všemi nelékařskými zdravotnickými programy,“ uvedla děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá.Projekt se zkratkou „IDePa" - Implementace dětské paliativní péče do výuky na Fakultě zdravotnických studií podpořila nadace částkou více než 600 tisíc korun. Studenti díky projektu získají více informací a znalostí o dětské paliativní péči. Téma totiž plánuje fakulta zahrnout do výuky všech bakalářských studijních programů tzn. všeobecné ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník i radiologický asistent. Obecně se základy dětské paliativní péče budou vyučovat v rámci pediatrie a paliativní péče podle studijních plánů jednotlivých studijních oborů.Ve výuce dá fakulta velký důraz také na rozvoj komunikačních dovedností budoucích zdravotníků. V dětské paliativní péči je důležitá komunikace s vážně nemocnými dětmi a s jejich rodinami. Tuto oblast se studenti budou učit v předmětech Komunikace a interaktivní procesy, Psychologie a Zdravotnická psychologie.Během jarních měsíců fakulta plánuje uspořádat diskusi na téma dětské paliativní péče s předními odborníky z praxe, od podzimu už bude téma naplno rezonovat ve výuce. Vysokoškoláci dostanou možnost zaměřit se na téma i ve svých závěrečných pracích nebo absolvovat odborné stáže ve zdravotnických zařízeních, které dětskou paliativní péči poskytují. Vzdělávat se ale budou také akademici, kteří absolvují stáže, a také se zúčastní Evropské konference dětské paliativní péče.Těší nás, že máme možnost tento vzdělávací projekt podpořit. Rozšiřování řad odborníků v oblasti dětské paliativní péče a tím i jejich dostupnost pro rodiny s vážně nemocnými dětmi v celé republice a v okamžiku, kdy tuto péči potřebují, vnímáme pro obor jako klíčové. Z praxe dobře víme, že začlenění principů dětské paliativní péče včetně komunikačních dovedností, udělá z budoucích zdravotníků ještě lepší profesionály bez ohledu na to, v jakých oborech budou dále pracovat. Přístup fakulty a zpracování projektu IDePa je pro nás jednoznačně vzorovým pro navázání spolupráce s akademickou sférou,“ říká Ivana Plechatá, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových.Nadaci rodiny Vlčkových založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi za účelem rozvoje dětské paliativní péče v České republice. V době vzniku do ní vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Převážná většina z nich slouží jako jistina, kterou zkušení finanční experti investují. Teprve až z pravidelných zisků, které tyto investice přinášejí, se hradí provoz Nadace a nadační programy. Díky tomuto perpetuálnímu financování je zajištěna dlouhověkost, nezávislost a stabilita Nadace. V dubnu 2021 Vlčkovi pro Nadaci pořídili zchátralou usedlost Cibulka v pražských Košířích, kterou do roku 2026 promění na Středisko dětské paliativní péče a lůžkový hospic. Vlčkovi založením Nadace navazují na aktivity charitativní organizace Zlatá rybka, kterou založili v roce 2015 a jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním. (MaM) Foto: ARCHIV UPCE

Mohlo by vás zajímat:

Především do oblasti dopravy

Především do oblasti dopravy

Investice kraje posílí v letošním roce 1,2 miliardy korun

Za účasti odborníků od nás

Za účasti odborníků od nás

Restaurátoři z Univerzity Pardubice zkoumají malby Emauzského kláštera

Policie hledá svědky

Policie hledá svědky

Chodec po střetu ve Starém Hradišti skončil v nemocnici

Vít Rakušan na Pardubicku

Vít Rakušan na Pardubicku

Ministr vnitra navštívil v pátek LDN Rybitví a „chemičárnu“ v krajském městě

Obor, který studenty baví

Obor, který studenty baví

Chemiklání se letos z Univerzity Pardubice a Cambridge rozšíří i na Oxford

Pro veřejný sektor

Pro veřejný sektor

Kraj rozšiřuje spolupráci s Univerzitou Pardubice