Vít Rakušan na Pardubicku

Region - 03. 02. 2023
Vít Rakušan na Pardubicku

RYBITVÍ / PARDUBICE - Na návštěvu Pardubického kraje zavítal v pátek ministr vnitra Vít Rakušan, kterého doprovodili hejtman Martin Netolický a náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková. Ministr Rakušan navštívil nejdříve Léčebnu dlouhodobě nemocných v Rybitví a následně Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích, na které se od roku 2011 vyučuje obor požární ochrana. Zde se proto setkal se zástupci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a krajskými dobrovolnými hasiči.Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích patří mezi největší školy v našem kraji s pestrou oborovou skladbou. Mezi obory patří také vzdělávání v oblasti požární ochrany s tím, že absolventi nachází uplatnění nejen mezi profesionálními hasiči, ale také se zapojují do fungování sborů a jednotek dobrovolných hasičů nejen v našem kraji. Naše krajské sdružení hasičů patří dlouhodobě mezi velmi aktivní, a proto se v našem regionu konají soutěže v hasičském sportu i s celorepublikovou, ale i nadnárodní působností včetně mistrovství světa,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že Pardubický kraj se dlouhodobě snaží pomáhat se zlepšováním materiálního a technického vybavení.

 

 

V rámci několika dotačních titulů pomáháme s pořizováním dopravních automobilů, cisteren, drobného vybavení jako plavoucí a kalová čerpadla či zásahové obleky. Kromě toho se snažíme pomoci také s opravou či výstavbou hasičských zbrojnic, kde svým dílem přispíváme ke státnímu dotačnímu titulu. V souhrnu se krajská podpora pohybuje v rozmezí 40 – 50 milionů korun ročně,“ řekl hejtman Netolický, který také připomněl důležitou roli dobrovolných hasičů při distribuci ochranných prostředků a dezinfekce v době koronavirové pandemie či v rámci distribuce humanitární pomoci pro Ukrajinu.

 

 

Ministra Rakušana pozvala  náměstkyně za zdravotnictví Michaela Matoušková do Léčebny dlouhodobě nemocných v Rybitví. Tam se ministr seznámil nejen s fungováním samotného areálu, ale také s plány na další rozvoj, kdy je třeba zvýšit počet lůžek v následné péči. Náměstkyně Matoušková upozornila na problematiku financování následné péče, kdy dotační možnosti pro tento obor v investiční oblasti chybí.

 

 

V LDN Rybitví nás nejvíce trápí šestilůžkové pokoje, kdy těžce nemocní pacienti nemají dostatek soukromí a prostoru. Na pokojích dochází jak k fyzioterapii, tak se zde pacienti setkávají se svými příbuznými, což v dnešní době není komfortní, ale ani vhodné například z infekčního hlediska. Obyvatelstvo stárne a dožívá se vyššího věku, nikoliv však ve zdraví, a proto by měla být problematika dlouhodobě nemocných řešena komplexně s ohledem na zvýšení budoucí potřeby. Z akutní péče se snažíme pacienty přesouvat co nejdříve do následné péče, což znamená i pět příjmů denně. Proto jsem velmi ráda, že se pan ministr Rakušan nabídl sjednat mi schůzku k této problematice s panem ministrem Válkem. Právě i propojení zdravotně sociálního pomezí vnímám jako velmi důležité pro další jednání," uvedla Michaela Matoušková. (DoB) Foto: Pk

Mohlo by vás zajímat:

Zvířátka cítí jaro

Zvířátka cítí jaro

Koně a kozy se proháněli po silnici

Alternativní cestou

Alternativní cestou

Obce z Pardubického kraje mohou žádat o dotaci na sdílení (elektro)kol

Ceny již neodpovídají

Ceny již neodpovídají

Limity na přivaděče by měla vláda odstranit usnesením

Vsadili na koncovku

Vsadili na koncovku

Východočeskej svět uspěl na veletrhu cestovního ruchu v Praze

Těžbu manganu už testují

Těžbu manganu už testují

Do regionu může přinést až 400 pracovních míst

David porazil Goliáše

David porazil Goliáše

Česká firma z Polabí vyhrála soudní spor o oblíbený drobený dort nad nadnárodním gigantem