Za účasti odborníků od nás

Region - 07. 02. 2023
Za účasti odborníků od nás

PRAHA - Unikátní nástěnné malby z doby Karla IV. v Emauzech budou nově zkoumat experti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Práce v ambitu této národní kulturní památky v hlavním městě zahájí tříletý mezinárodní projekt, na kterém se kromě odborníků Univerzity Pardubice podílejí i další dvě německé vysoké školy.

 

„Cílem výzkumu je detailní zkoumání stávajícího stavu maleb i faktorů, které na něj měly v minulosti negativní vliv. K průzkumu využijeme nejnovější metody v oboru, z nichž některé se v této kvalitě dosud v České republice nepoužily,“ uvedl proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jan Vojtěchovský.

 

Nástěnné malby v ambitu pražského kláštera Na Slovanech pocházejí z doby vlády císaře Karla IV., tedy ze 60. až 70. let 14. století a jsou v evropském měřítku výjimečné svým rozsahem. Celý cyklus měl původně 33 maleb, dnes je jich celkem 26. Malby mají vysokou uměleckou kvalitu, což odpovídá tomu, že v době jejich vzniku byla Praha kulturním centrem Svaté říše Římské.

 

Malby byly poškozeny za druhé světové války, kdy klášter zasáhlo bombardování v roce 1945. Na část děl mělo vliv i zatékání do objektu. Jejich restaurování v 50. letech minulého století sice malby zachránilo, ale podle expertů také přineslo řadu druhotných materiálových vstupů, které se z dnešního pohledu jeví jako nevhodné.

 

Na projektu se podílí kromě Univerzity Pardubice také dvě německé vysoké školy – Univerzita aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem (Technische Hochschule Köln) a Státní akademie výtvarného umění ve Stuttgartu (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart).

 

Projekt s názvem „Koncepce preventivní konzervace, zajištění a uchování cyklu nástěnných maleb v křížové chodbě Emauzského kláštera v Praze“ by měl po dvou letech poznatky shrnout do nové koncepce restaurátorského zásahu a stanovení základních pravidel údržby maleb. „Mezi ty patří například i kontrola vnitřního klimatu ambitu, která může být pro další zachování maleb zásadní. Plánované restaurování se u některých děl má opakovat zhruba po 50 letech, což je doba za hranicí životnosti zásahu odborníků. Právě nyní je už naše práce žádoucí,“ upřesnil Jan Vojtěchovský z Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

 

Celý projekt financuje německá státní nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace pro životní prostředí), která se věnuje primárně financování vědeckých projektů z oblasti životního prostředí, ale také výzkumu v oblasti kulturního dědictví. (MaM) Foto: ARCHIV UPCE

Mohlo by vás zajímat:

Zvířátka cítí jaro

Zvířátka cítí jaro

Koně a kozy se proháněli po silnici

Alternativní cestou

Alternativní cestou

Obce z Pardubického kraje mohou žádat o dotaci na sdílení (elektro)kol

Ceny již neodpovídají

Ceny již neodpovídají

Limity na přivaděče by měla vláda odstranit usnesením

Vsadili na koncovku

Vsadili na koncovku

Východočeskej svět uspěl na veletrhu cestovního ruchu v Praze

Těžbu manganu už testují

Těžbu manganu už testují

Do regionu může přinést až 400 pracovních míst

David porazil Goliáše

David porazil Goliáše

Česká firma z Polabí vyhrála soudní spor o oblíbený drobený dort nad nadnárodním gigantem