Za účasti odborníků od nás

Region - 07. 02. 2023
Za účasti odborníků od nás

PRAHA - Unikátní nástěnné malby z doby Karla IV. v Emauzech budou nově zkoumat experti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Práce v ambitu této národní kulturní památky v hlavním městě zahájí tříletý mezinárodní projekt, na kterém se kromě odborníků Univerzity Pardubice podílejí i další dvě německé vysoké školy.

 

„Cílem výzkumu je detailní zkoumání stávajícího stavu maleb i faktorů, které na něj měly v minulosti negativní vliv. K průzkumu využijeme nejnovější metody v oboru, z nichž některé se v této kvalitě dosud v České republice nepoužily,“ uvedl proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jan Vojtěchovský.

 

Nástěnné malby v ambitu pražského kláštera Na Slovanech pocházejí z doby vlády císaře Karla IV., tedy ze 60. až 70. let 14. století a jsou v evropském měřítku výjimečné svým rozsahem. Celý cyklus měl původně 33 maleb, dnes je jich celkem 26. Malby mají vysokou uměleckou kvalitu, což odpovídá tomu, že v době jejich vzniku byla Praha kulturním centrem Svaté říše Římské.

 

Malby byly poškozeny za druhé světové války, kdy klášter zasáhlo bombardování v roce 1945. Na část děl mělo vliv i zatékání do objektu. Jejich restaurování v 50. letech minulého století sice malby zachránilo, ale podle expertů také přineslo řadu druhotných materiálových vstupů, které se z dnešního pohledu jeví jako nevhodné.

 

Na projektu se podílí kromě Univerzity Pardubice také dvě německé vysoké školy – Univerzita aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem (Technische Hochschule Köln) a Státní akademie výtvarného umění ve Stuttgartu (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart).

 

Projekt s názvem „Koncepce preventivní konzervace, zajištění a uchování cyklu nástěnných maleb v křížové chodbě Emauzského kláštera v Praze“ by měl po dvou letech poznatky shrnout do nové koncepce restaurátorského zásahu a stanovení základních pravidel údržby maleb. „Mezi ty patří například i kontrola vnitřního klimatu ambitu, která může být pro další zachování maleb zásadní. Plánované restaurování se u některých děl má opakovat zhruba po 50 letech, což je doba za hranicí životnosti zásahu odborníků. Právě nyní je už naše práce žádoucí,“ upřesnil Jan Vojtěchovský z Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

 

Celý projekt financuje německá státní nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace pro životní prostředí), která se věnuje primárně financování vědeckých projektů z oblasti životního prostředí, ale také výzkumu v oblasti kulturního dědictví. (MaM) Foto: ARCHIV UPCE

Mohlo by vás zajímat:

Kam se ztrácejí mufloni?

Kam se ztrácejí mufloni?

Z areálu pod Kunětickou horou zmizel už druhý trofejní kousek

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Dobrá zpráva pro pacienty na prosinec

Více přihlášek, méně papírování

Více přihlášek, méně papírování

Studenty čekají změny u přijímaček

Mít na co hrát je základ

Mít na co hrát je základ

Mladí konzervatoristé se mohou těšit na výraznou obnovu hudebních nástrojů

V souvislostech

V souvislostech

Zemědělci a potravináři debatovali o cenách a kvalitě potravin

Smutný příběh s dobrým koncem

Smutný příběh s dobrým koncem

Hasičská klubovna ve Svinčanech vstala i díky podpoře kraje z popela