Setkávat se je důležité

Region - 09. 03. 2023
Setkávat se je důležité

PARDUBICE - V sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje se uskutečnilo setkání hejtmana Martina Netolického se zástupci institucí se sídlem v regionu. Mezi účastníky tak patřili zástupci složek IZS, finančního úřadu, úřadu práce, krajské hygienické stanice či pozemkového úřadu. Cílem těchto pravidelných setkání je výměna podnětů, zkušeností a případně námětu k řešení jak z hlediska krajské samosprávy, tak Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

„Ačkoliv se s některými institucemi setkáváme v rámci řešení dílčích záležitostí pravidelně, tak je obdobné setkání možností výměny zkušeností nejen mezi krajem a institucemi, ale také mezi účastníky navzájem. Zatímco v době koronavirové pandemie jsme se setkávali pravidelně primárně se složkami IZS a Krajskou hygienickou stanicí, tak s počátkem války na Ukrajině jsme intenzivně spolupracovali především s hasiči, policií, ale také Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a Centrem pro integraci cizinců. Každá situace, se kterou se musíme jako kraj vyrovnávat nad rámec svěřených kompetencí, přináší nové výzvy a je dobré, když spolu všechny instituce v kraji umí hovořit a spolupracovat. V našem případě mohu říci, že spolupráce je dlouhodobě na velmi vysoké a profesionální úrovni,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Ten si v průběhu setkání vyslechl například informace Českého statistického úřadu, jehož zástupci poděkovali za spolupráci krajskému úřadu z hlediska organizace voleb.

 

Zástupci složek integrovaného záchranného systému shrnuli především rok 2022 z hlediska zásahů a výjezdů, ale informovali také o připravovaných investičních akcích do svého majetku. Hejtman Martin Netolický v té souvislosti připomněl plány kraje z hlediska zázemí Zdravotnické záchranné služby. „V tuto chvíli připravujeme vybudování nových základen v Litomyšli a ve Svitavách a vzhledem k narůstajícímu počtu výjezdů jsme otevřeli debatu také nad novou základnou v České Třebové. K tomu řešíme posílení posádek v Červené Vodě a Vysokém Mýtě,“ sdělil hejtman. Na setkání vystoupili například také zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státního pozemkového úřadu, Úřadu práce, Celního úřadu či Agentury ochrany přírody a krajiny. (MiV) Foto: Pk

Mohlo by vás zajímat:

Filmaři hledají lokace mimo Prahu

Filmaři hledají lokace mimo Prahu

Pro Pardubický kraj je to velká příležitost

Chystají novinku na zámku

Chystají novinku na zámku

Lapidárium představí kamenné památky od středověku do současnosti

Galavečer plný dobra

Galavečer plný dobra

Kromě jiných ocenil i třídu děvčat, která se věnuje charitě a dobrovolnictví

Uznání pro Krásku z Kladiny i pro pivo

Uznání pro Krásku z Kladiny i pro pivo

Dokument o nálezu jedinečné nádoby a objevu nejstaršího piva svého druhu uspěl na festivalu v Bratislavě

Na několik etap

Na několik etap

Kraj pokračuje v přípravách na rozšíření parkovacích ploch v Pardubické nemocnici

Perný víkend pro silničáře

Perný víkend pro silničáře

Najezdili v Pardubickém regionu 61 tisíc kilometrů