Setkávat se je důležité

Region - 09. 03. 2023
Setkávat se je důležité

PARDUBICE - V sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje se uskutečnilo setkání hejtmana Martina Netolického se zástupci institucí se sídlem v regionu. Mezi účastníky tak patřili zástupci složek IZS, finančního úřadu, úřadu práce, krajské hygienické stanice či pozemkového úřadu. Cílem těchto pravidelných setkání je výměna podnětů, zkušeností a případně námětu k řešení jak z hlediska krajské samosprávy, tak Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

„Ačkoliv se s některými institucemi setkáváme v rámci řešení dílčích záležitostí pravidelně, tak je obdobné setkání možností výměny zkušeností nejen mezi krajem a institucemi, ale také mezi účastníky navzájem. Zatímco v době koronavirové pandemie jsme se setkávali pravidelně primárně se složkami IZS a Krajskou hygienickou stanicí, tak s počátkem války na Ukrajině jsme intenzivně spolupracovali především s hasiči, policií, ale také Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a Centrem pro integraci cizinců. Každá situace, se kterou se musíme jako kraj vyrovnávat nad rámec svěřených kompetencí, přináší nové výzvy a je dobré, když spolu všechny instituce v kraji umí hovořit a spolupracovat. V našem případě mohu říci, že spolupráce je dlouhodobě na velmi vysoké a profesionální úrovni,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Ten si v průběhu setkání vyslechl například informace Českého statistického úřadu, jehož zástupci poděkovali za spolupráci krajskému úřadu z hlediska organizace voleb.

 

Zástupci složek integrovaného záchranného systému shrnuli především rok 2022 z hlediska zásahů a výjezdů, ale informovali také o připravovaných investičních akcích do svého majetku. Hejtman Martin Netolický v té souvislosti připomněl plány kraje z hlediska zázemí Zdravotnické záchranné služby. „V tuto chvíli připravujeme vybudování nových základen v Litomyšli a ve Svitavách a vzhledem k narůstajícímu počtu výjezdů jsme otevřeli debatu také nad novou základnou v České Třebové. K tomu řešíme posílení posádek v Červené Vodě a Vysokém Mýtě,“ sdělil hejtman. Na setkání vystoupili například také zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státního pozemkového úřadu, Úřadu práce, Celního úřadu či Agentury ochrany přírody a krajiny. (MiV) Foto: Pk

Mohlo by vás zajímat:

Zvířátka cítí jaro

Zvířátka cítí jaro

Koně a kozy se proháněli po silnici

Alternativní cestou

Alternativní cestou

Obce z Pardubického kraje mohou žádat o dotaci na sdílení (elektro)kol

Ceny již neodpovídají

Ceny již neodpovídají

Limity na přivaděče by měla vláda odstranit usnesením

Vsadili na koncovku

Vsadili na koncovku

Východočeskej svět uspěl na veletrhu cestovního ruchu v Praze

Těžbu manganu už testují

Těžbu manganu už testují

Do regionu může přinést až 400 pracovních míst

David porazil Goliáše

David porazil Goliáše

Česká firma z Polabí vyhrála soudní spor o oblíbený drobený dort nad nadnárodním gigantem