Osmdesát kilometrů podél řek

Region - 13. 03. 2023
Osmdesát kilometrů podél řek

PARDUBICE - Cyklostezek má krajské město k dispozici celou řadu, v budoucnu by do něj mohla vést také stezka vodácká. Plánovaná trasa, kterou připravil Lukáš Uncajtík ze SUP Pardubice provozující vodní park a paddleboardy na Chrudimce a Labi, by byla dlouhá přes 80 kilometrů a spojila by Pardubice s Kostelcem nad Orlicí či Borohrádkem. Město i kraj jsou připraveny jednat s Královehradeckým krajem a hradeckou radnicí o vybudování nutných vodáckých zázemí, které jsou pro realizaci stezky nezbytné.

 

„Vodáctví má v České republice velmi dlouhou tradici a byla by škoda ji nadále nerozvíjet, navíc když jsou tu řeky s významným turistickým potenciálem. K rozvoji vodáctví dochází téměř na všech vodáckých tocích, spolu s tím se rozvíjí také půjčovny a servisy vodáckého vybavení. Plánovaná Východočeská vodácká stezka je z našeho pohledu příležitostí, jak oslovit vodáckou veřejnost a získat nejen pro město Pardubice, ale i pro celý region nové návštěvníky. Trasa by navíc propojila krajská města Pardubice a Hradec Králové novým způsobem a umožnila by využít potenciál řek naplno. Příležitost by to jistě byla také pro subjekty působící v oblasti pohostinství a ubytovací zařízení. Samozřejmě budeme ještě jednat s královéhradeckou radnicí, abychom se dohodli na vytvoření zázemí potřebných kempů,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za cestovní ruch René Živný s tím, že pokud by se záměr podařilo realizovat, vznikla by zde stezka, která by lidem přiblížila nové oblasti a přinesla jim řadu zážitků díky pobytu v přírodě.

 

Otázku efektivnějšího využití potenciálu dvou řek ve městě přitom pardubická radnice řeší už delší dobu, zejména ve vazbě na tehdy rekonstruovaný park Na Špici. Právě tuto lokalitu spolu s protilehlým autokempem a koupalištěm Cihelna město vnímá jako ideální místo, kde by mohlo být jedno z vodáckých zázemí nacházejících se na trase vodácké stezky.

 

„Pro potřeby vodáků může vzniknout 4-5denní nenáročná vodácká stezka dlouhá přes 80 kilometrů, na kterých bude vždy dostatek vody. Chybí nám v uvozovkách vybudovat zhruba tři zázemí po celé délce trasy, která povede z Kostelce nad Orlicí či Borohrádku, přes Týniště nad Orlicí, Nepasice, Hradec Králové a Vysokou nad Labem až do Pardubic, kde by trasa končila ideálně u mola u koupaliště Cihelna a parku Na Špici. V tuto chvíli pracujeme na nové územní studii pro park Na Špici, jejímž cílem je rozšířit zázemí parku a doplnit jej také o nabídku občerstvení, takže bychom zde získali jednu z dalších komfortních zastávek pro vodáky, v tuto chvíli je potřeba dobudovat zázemí pro kempy v Nepasicích, Hradci Králové a ideálně v Němčicích, za město jsme připraveni jednat s dalšími partnery na stezce,“ vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký, který se ještě jako náměstek pro cestovní ruch zasadil o rozvoj vodních aktivit a vznik dotačního titulu pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Podle jeho slov se navíc po finanční stránce jedná o projekt, který nevyžaduje vysoké vstupní náklady, z hlediska infrastruktury stačí vybudovat nástupní a výstupní místa a zmíněná vodácká tábořiště.

 

Pardubický kraj záměr podporuje nejenom s ohledem na případné turistické využití. „Již dlouhodobě se s kolegy zasazujeme o splavnění Labe, a to nejenom pro nákladní dopravu, ale abychom řeku tak říkajíc více otevřeli světu. Proto podpoříme i tento projekt, čím více budeme Labe využívat pro transport i rekreaci, tím lépe. Otevře to další možnosti rozvoje této dopravní tepny i blízkého okolí, umožní růst místní ekonomiky a zaměstnanosti,“ dodává náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš, jehož slova potvrzuje také hejtman Martin Netolický.

 

„Osobně jsem přesvědčený, že bychom společně s Královéhradeckým krajem a oběma krajskými městy měli spojit a více otevřít téma rozvoje cestovního ruchu podél Labe, které je vzhledem ke svému charakteru vhodné pro začínající vodáky. Samozřejmě je to vše také o potřebné infrastruktuře a komunikaci s vodáckými kluby, které pro úspěch myšlenky musí záměr přijmout za svůj. Jakákoliv aktivita, která pomůže k rozvoji cestovního ruchu v našem regionu, je jednoznačně vítaná a má naši podporu,“ dodává hejtman Martin Netolický. (iko) Ilustrační foto: tourismato.cz

Mohlo by vás zajímat:

Obejdou se i bez Smartwings

Obejdou se i bez Smartwings

Rozvoj Letiště Pardubice není ohrožen, v nové sezoně bude nabízet ještě více letů

Neokázalá statečnost

Neokázalá statečnost

Neznámý osud Josefa Kříže připomíná pamětní deska na krajském úřadu

Další exemplář do letky

Další exemplář do letky

Replika prvoválečné stíhačky Aviatik D.I. Berg přistála v Kuněticích

Nová expozice na hradě

Nová expozice na hradě

Na Rychmburku uvidíte gotické oltáře z Chrudimi

Lokální výrobci se snažili

Lokální výrobci se snažili

MLS Pardubického kraje zná letošní oceněné

Totální nezodpovědnost

Totální nezodpovědnost

Linkový autobus neměl na silnici co dělat