Pro přátelskou komunikaci

Město Pardubice - 21. 03. 2023
Pro přátelskou komunikaci

PARDUBICE - Nový vizuál, nová propagace, zaměření na unikátní témata a významné projekty. Takové jsou cíle nově vytvořené marketingové strategie, která Pardubicím dlouhou dobu chyběla a která má městu pomoci vybudovat silnou značku i mimo Pardubický kraj. Její vytvoření navíc bylo jedním z úkolů Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025.

 

„Součástí vzniku marketingové strategie bylo především vytvoření atraktivního konceptu komunikace pro klíčové aktivity města v oblasti turismu a netradičně a zajímavě jej odkomunikovat na národní úrovni. Hned poté následoval vývoj nového kampaňového vizuálu, který má posílit značku města a jeho pozitivní vnímání u konkrétních cílových skupin zahrnujících občany, podnikatele a turisty. Město se nyní ve své propagaci zaměří na unikátní témata, která by tak měla pomoci dostat Pardubice nejen za hranice kraje, ale i na mezinárodní úroveň. Pozornost bude směřována především na ty projekty, do kterých radnice investovala nemalé finanční prostředky, v tomto případě se jedná například o výstavbu Centrálních polytechnických dílen – Sféry a Galerie města Pardubic či Památníku Zámeček,“ podotýká k vzniku zcela nového strategického dokumentu a marketingového vizuálu náměstek pro cestovní ruch René Živný.

 

Na vývoji strategie, jejíž dlouhodobá absence budování značky Pardubic výrazně brzdila, se podílel zkušený brand manager a konzultant pro komunikaci a výzkum trhu Petr Kouble. „Pan Kouble má dlouholetou zkušenost s rozvojem lokálních i globálních značek a pomohl nám vytyčit cíle, které by měla nová marketingová strategie spolu s vizuálem splňovat. Závěry, které vyplynuly z provedených výzkumů, ukázaly, že občané sice vnímají Pardubice jako město, které má co nabídnout, ale bohužel jej takto nevnímají turisté, kteří nevědí o akcích, jež se u nás konají. Jediné, co se turistům z jiných krajů ve spojení s Pardubicemi vybaví, jsou perník a koně, a právě tyto atributy má nová strategie využít jako lákadlo pozornosti a značku Pardubic, nikoliv jako jediný cíl, za kterým by turisté do Pardubic jeli,“ informuje Hana Svobodová z oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu. Oba tyto motivy, perník a kůň, přitom budou doplňovány novým obsahem podle toho, k jaké akci bude odkazováno, a uvedeny claimem Skočte si do Pardubic nebo Skočte si na Pardubicko.

 

„Právě tato formulace, jak prokázal výzkum, nabízí nejširší spektrum možností pro interpretaci. Nově by navíc tato komunikace měla být více o lidech, měla by být přátelská, otevřená a zacílená především na turismus,“ dodává Svobodová s tím, že město na přípravě strategie spolupracovalo také s předními českými výzkumnými agenturami. Veškeré kroky a rozhodnutí, které město v souvislosti s vytvořením strategie učinilo, má podloženo řadou výzkumů zmíněných marketingových specialistů, vše je výsledkem téměř dvouleté práce.

 

Vznik nové marketingové strategie mimo jiné pomůže sladit propagaci města a Turistické oblasti Pardubicko tak, aby byl naplno využit potenciál celé oblasti. „Výsledky kvalitativního průzkumu prokázaly, že jednotný vizuální styl propagačních kampaní města a TO Pardubicko bude z hlediska marketingu nejefektivnější. Věříme, že se nám tímto způsobem podaří rozvíjet cestovní ruch v rámci celé TO Pardubicko,“ konstatuje náměstek Živný. (iko) Vizuál: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Přednáška, film, dílna a pietní akt

Přednáška, film, dílna a pietní akt

Co vše se uskuteční v příštím týdnu v Památníku Zámeček

Obnovení petice proti spalovně

Obnovení petice proti spalovně

Brzy vyrazí do ulic dobrovolníci s podpisovými archy

Sebrat maximum podpisů

Sebrat maximum podpisů

Pardubice a okolní obce za sebou mají jednání o spalovně

Zámek má své opodstatnění

Zámek má své opodstatnění

Nedávná kontrola bioodpadu ze sídlišť přinesla dobré zprávy

Zhudebnit lze i jízdní řády

Zhudebnit lze i jízdní řády

Beseda se zvukovými umělci v pondělí v podvečer

Program na večer je jasný

Program na večer je jasný

Pardubická muzejní noc slibuje netradiční noční zážitky na 11 místech