Zadrží stoletou vodu

Region - 18. 06. 2024
Zadrží stoletou vodu

CHRUDIMSKO - Státní podnik Povodí Labe a stavební firma Budimex obnovili výstavbu suché nádrže Kutřín mezi Skutčí a Prosečí. Předpokládané dokončení je plánováno na duben 2027. Slavnostního obnovení stavby se za Pardubický kraj zúčastnil hejtman Martin Netolický, který zdůraznil důležitost stavby pro zajištění protipovodňové ochrany v povodí Novohradky.

„Pro Pardubický kraj je to jedna z mimořádně důležitých staveb v oblasti vodního hospodářství, protože když se objeví větší úhrn srážek na poměrně malém území, problémy jsou enormní a třetí povodňový stupeň nastává v oblasti Luže na toku Novohradky prakticky pokaždé. Mezi roky 2021 a 2024 se ukázalo, že tato stavba je potřebná a to, že už měla stát, je skutečnosti. Chtěl bych poděkovat jak panu řediteli Povodí Labe, tak panu ministrovi, protože se podařilo definitivně rozhodnout, že se bude v Kutříně pokračovat, a že finanční prostředky budou zajištěny na celé dokončení stavby. Když jsem s panem ředitelem Povodí Labe i s panem ministrem opakovaně setkával, tak poldr Kutřín byl jedním z našich společných témat," uvedl hejtman Martin Netolický.

 

„Jedná se jednoznačně o dobrou zprávu pro občany, kteří bydlí jednak směrem dolů po toku Krounky a Martinského potoka, ale také pro občany na toku řeky Novohradky, protože poldr by měl zvládnout zadržet stoletou vodu, jelikož má retenční kapacitu 3,6 milionů kubíků. S ohledem na finanční rozsah je to jednoznačně největší stavba svého druhu na území Pardubického kraje a pevně věřím, že se nebudou opakovat problémy s dramatickým nárůstem cen stavebních prací, kvůli kterým byla v minulosti rozvázána smlouva s původním dodavatelem,“ doplnil hejtman Martin Netolický, vedle kterého se znovuobnovení stavebních prací zúčastnili také ministr zemědělství Marek Výborný, ředitel Povodí Labe Marián Šebesta nebo polský velvyslanec v České republice Mateusz Gniazdowski.

Poldr Kutřín je v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje vymezen jako veřejně prospěšná stavba a je také prioritou státního podniku Povodí Labe i obyvatel chráněných obcí. Smluvní cena dle smlouvy o dílo je 564,5 milionů korun bez DPH. Systém financování bude po dohodě s Ministerstvem zemědělství a Státním fondem životního prostředí zajištěn z prostředků Operačního programu Životní prostředí, kde bylo schváleno financování stavebních nákladů akce ve výši 300 milionů korun s tím, že projekt bude kofinancován z prostředků Ministerstva zemědělství z dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi V“ a finanční spoluúčastí státního podniku Povodí Labe, jako investora. (DoB) Foto: Pk

Mohlo by vás zajímat:

Svatojakubské pozvání

Svatojakubské pozvání

Nadcházející víkend nabízí několik příležitostí k cestě, kultuře i duchovnímu usebrání

Konstrukci montovali Švédové

Konstrukci montovali Švédové

Jízdárna v Kladrubech nad Labem roste jako z vody

Více energie ze slunce

Více energie ze slunce

Pardubický kraj pokračuje v budování fotovoltaických elektráren na svých objektech

Nezaměstnanost v červnu: 2,8 %

Nezaměstnanost v červnu: 2,8 %

Počet rekvalifikací a kurzů vzrostl meziročně na téměř dvojnásobek

Přijal a foukl

Přijal a foukl

Cyklista s téměř třemi promile alkoholu v krvi vyvázl z dopravní nehody jen se šrámy

Parní vlak propojí dva kraje

Parní vlak propojí dva kraje

Cestující mají jednu z posledních možností projet se s historickou lokomotivou na hlavním koridoru