Další zklidnění v centru města

Město Pardubice - 22. 06. 2024
Další zklidnění v centru města

PARDUBICE - Na nároží v blízkosti řeky Chrudimky na Bělobranském náměstí vzniká prostor pro setkávání a relaxaci. Tato část náměstí je vyhledávaným cílem obyvatel města, jehož význam výrazně vzrostl s otevřením Automatických mlýnů. V prostoru před lodí budou vyznačeny nové přechody pro chodce. Šířka vozovky na začátku ulice Labské bude zúžena na šířku odpovídající technickým předpisům tak, aby došlo ke zklidnění dopravy.Bělobranské náměstí je jedno z nejkrásnějších míst našeho města, založil jej už v roce 1507 Vilém z Pernštejna. Vnímám, že po otevření Automatických mlýnů jej využívá ještě více Pardubáků pro procházky městem,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal. „Opatření ke zklidnění dopravy jsou cílena tak, aby nedošlo ke snížení počtu parkovacích míst a zároveň aby celý prostor byl pobytově příjemnější. Na nároží s ulicí Labská vznikne zajímavý prostor, který půjde využít například pro pořádání trhů nebo další aktivity, které vhodně obohatí život v historickém centru města“ doplnil náměstek Hrabal.Tato iniciativa je součástí našeho trvalého úsilí o zlepšení veřejného prostoru. Práce na projektu začaly na konci června a věřím, že v letních měsících budou obyvatelé města využívat nový prostor k jejich spokojenosti,“ řekl Filip Šťastný, starosta městského obvodu I.Úprava bude provedena zejména pomocí vodorovného dopravního značení – tedy barvou na vozovce. Fyzicky bude prostor pro pobyt vymezen designovými květináči. Ty budou ale doplněny až po několika týdnech. „Abychom dostatečně upozornili na změnu, použijeme pro vymezení prostoru pro prvních několik týdnů červeno-bílé dopravní zábrany,“ doplňuje Šťastný. V prostoru se objeví také nové lavičky a stojany na kola. V rámci úpravy bude naopak odstraněno několik svislých dopravních značek. Další přechod pro chodce bude doplněn v ulici Mezi Mosty před Automatickými mlýny. Dopravní zklidnění ulic Mezi Mosty a Labská dává smysl i ve vazbě na blížící se dobudování Severo-východního obchvatu města.Z mého pohledu je řešení dobrý kompromis, i když původně jsme chtěli na náměstí uvolnit více prostoru. Už v létě uvidíme, jestli se tam uchytí stánek se zmrzlinou, foodtruck, nebo třeba další předzahrádka. Prostor by šel využít i pro malé akustické koncerty apod. Je to příklad taktického urbanismu. Veškeré úpravy jsou levné s potenciálně velkým přínosem. Pokud něco nebude správně nastaveno, lze to jednoduše změnit. Naopak, pokud bude prostor fungovat, můžeme ho rozšířit dále," komentuje finální variantu zastupitel města a iniciátor projektu Vojtěch Jirsa.Nyní je na náměstí 32 oficiálních parkovacích míst, ale je tolerováno nesprávné parkování. Skutečně bývá na náměstí zaparkováno až 42 aut. Po úpravách bude míst 37. Náměstí již nebude možné objíždět dokola a upravena bude i pozice vjezdu k severní hraně náměstí. (ido) Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Město podpořilo investici do ambulance paliativní medicíny v Dražkovicích

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce