Kultivované výlohy v Chrudimi

Region - 25. 01. 2021
Kultivované výlohy v Chrudimi

 

CHRUDIM – Rodný dům nejvýznamnějšího místního rodáka je první realizací, kde se město snaží aktivně přispět ke kultivaci reklamních označení provozoven včetně výloh a výkladců. Může tak sloužit jako vzor, jak lze k rekonstrukcím podobných památek přistupovat. Dům zároveň míří do klání o titul Památku roku, již uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky.

Ve druhé polovině 20. století byl vzhled domu čp. 124, stejně jako většina dalších v Široké ulici, poškozen odstraněním původního výkladce, jenž byl nahrazen nevzhlednými kovovými výlohami. Nyní však už kolemjdoucí po loňské rekonstrukci míjejí znovuobnovené dřevěné výkladce v duchu historických konstrukcí.

„Moc mne těší, že se konečně povedlo realizovat první rekonstrukci tohoto typu a že může napříště sloužit coby vzor pro ostatní domy v památkové zóně. Město k tomu vypsalo nový dotační program. Jeho smyslem je motivovat vlastníky k dobré péči, případně i k obnově, nemovitostí v památkové zóně. Pochopitelně za podmínek stanovených našimi památkáři,“ říká starosta František Pilný. Zmiňovaný projekt byl městem podpořen mimo uvedený dotační program, do dalších let však může být příkladem jeho vzorové realizace.

„Cílem je vnést do historického prostředí města Chrudimě kultivovaně řešená reklamní označení provozoven včetně výloh a výkladců. Taková cesta je nesporně náročnější a majiteli rodného Resslova domu patří velké poděkování za to, že do toho s námi šel,“ dodává Pilný.

Podpora kultivovaného reklamního označení provozoven míří k pomoci s náklady spojenými s architektonickým návrhem a umísťováním reklamního a propagačního označení či zařízení provozoven v nemovitostech v městské památkové zóně. Město Chrudim jako poskytovatel se může finančně podílet na úhradě celkových uznatelných nákladů ve výši maximálně 80 % z uznatelných nákladů, které budou zahrnovat návrh i realizaci, nejvýše však 80 tisíc Kč na jednotlivou akci.

„Zajímavostí z průběhu rekonstrukce je, že stav štukové výzdoby byl horší, než se během přípravy zdálo, a musely tak být vytvořeny její otisky a následně i formy pro výrobu kopií. Výsledná monochromní barevnost objektu zase vzešla z průzkumu dochovaných vrstev barevnosti,“ popisuje starosta.

Budova byla koncem 19. století přestavena a opatřena velmi bohatou štukovou výzdobou, tvořenou atikou s kuželkami, jemným zubořezem na parapetní římse a rostlinným motivem na konzolkách.

Celá rekonstrukce spočívala ve stabilizaci a doplnění štukové výzdoby, osazení nových dřevěných výkladců, obnově soklu a provedení klempířských prvků v mědi, přičemž zásadním pro úspěch této akce obnovy bylo znovuosazení nového dřevěného výkladce zhotoveného v duchu historických konstrukcí tohoto typu. Výsledný dojem ze zrekonstruovaného průčelí byl podtržen nově provedenou pásovou rustikou omítek, čímž bylo dosaženo celistvého a vyváženého dojmu celého průčelí.

Celkové náklady na obnovu činily 841 489 Kč včetně DPH, realizovali ji restaurátor Jaroslav Vrbata a Truhlářství Vrcha – František Říha. Dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace činila 351 000 Kč, město Chrudim přispělo částkou 70 000 Kč, zbývající částku uhradil majitel domu. (apr)

 

Mohlo by vás zajímat:

Univerzita rozsvítí Strom přání

Univerzita rozsvítí Strom přání

Pomáhá před Vánocemi také charitativními akcemi

Advent na zámku

Advent na zámku

Se zvířátky, dílnami a Sladkými Vánocemi

Zastropují navýšení ceny

Zastropují navýšení ceny

Na centrálním příjmu v Pardubické nemocnici byla prostavěna již půl miliarda

Částka, která pomůže

Částka, která pomůže

Pardubickému kraji bude přiděleno 370 milionů na opravy silnic

Odneslo to pivo v basách

Odneslo to pivo v basách

Silnice u Horních Ředic byla kvůli nehodě nákladního vozu uzavřena

Opět na Ukrajině

Opět na Ukrajině

Kraj plánuje pomoc poničené obci v Chersonské oblasti