Co nového na přivaděčích

Region - 29. 08. 2022
Co nového na přivaděčích

PARDUBICKO - Na přelomu září a října se začne stavět napojení na dálnici D35 v úseku Rokytno – Býšť. Stavební nebo přípravné práce ale pokračují i na dalších přivaděčích.

 

„Více než čtyřkilometrový úsek silnice pomůže odvést dopravu z Rokytna a stávající úsek dálnice získá nový přivaděč,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Čilý ruch ale panuje i na dalších přivaděčích. V srpnu byla zahájena stavba obchvatu Dašic. „Stavební práce byly zahájeny skrývkou ornice a podorničí, dále pak přípravnými pracemi na zakládání mostního objektu, odvodnění přístupových a obslužných komunikací,“ uvedl Kortyš.


U dalších plánovaných staveb probíhají přípravné práce – od archeologických výzkumů po podání žádosti o stavební povolení. Kraj také jedná se státem o vyšším příspěvku na stavbu přivaděčů. Ten byl před několika lety stanoven přibližně na 2,5 miliardy korun. V současné době jsou však náklady na stavbu vyšší, někde se jedná také o jiném vedení přivaděčů, než jaký byl původní plán. „V současné době jednáme s Ministerstvem dopravy o navýšení finančních prostředků. Tato jednání probíhala dlouhodobě i s minulou vládou, ale po volbách a také po možné změně vedení přivaděče u Chocně jsme museli začít jednat de facto od začátku,“ dodal Kortyš.


Vedení přivaděče v úseku u Vysokého Mýta a Chocně bylo rozděleno na dvě části, neboť obyvatelé a samospráva Chocně zažádali o jiné vedení trasy s ohledem na podobu rekreační oblasti nedaleko města. K této navrhované trase se pozitivně postavilo i Ministerstvo životního prostředí. Návrh je však dražší. Navíc bylo třeba začít s přípravami od začátku. Právě proto kraj přistoupil k rozdělení stavby na dva úseky.

 

Novinky na jednotlivých přivaděčích:

 

Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl
Probíhají stavební práce v úseku Němčice – Sloupnice s ukončením v křižovatce se silnicí III/360 15 na České Heřmanice. Tímto úsekem budou stavební práce v roce 2022 ukončeny.
V roce 2023 bude provedena modernizace úseku silnice II/360 ul. Havlíčkova v Litomyšli. Tento úsek silnice bude zároveň posledním úsekem modernizace silnice II/360 z finančního příspěvku SFDI.

 

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ
Dne 1. září bude projednán koncept technické studie se zástupci Správy železnic a Dopravního inspektorátu Policie ČR. Projednání se zástupci města Vysoké Mýto a Choceň bude v polovině měsíce září.

 

Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Žamberk
Probíhá územní řízení, v rámci kterého proběhlo vypořádání námitek. Po vydání pravomocného územního rozhodnutí budou dokončeny práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Pozemkové úpravy na katastrálním území Dlouhoňovice byly ukončeny, probíhá aktualizace Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s plánovaným projednáním s občany.

 

Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy „stávající trasa“
Z důvodu stavby ŘSD ČR na úseku silnice I/14 Potštejn (úplná dopravní uzávěra), kdy byla převedena autobusová doprava na úsek silnice II/312 České Libchavy – Rozsocha, bylo rozhodnuto, že úsek silnice II/312 bude přesunut k zahájení ve druhém čtvrtletí roku 2023.

 

Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy – „obchvat obce Mostek“
Odhad nákladů stavby dle cenového normativu SFDI 2022 činí 121,5 milionu korun. Hydrogeologický posudek byl schválen, probíhá dokončení projektové dokumentace pro územní řízení. Podání žádosti o územní řízení je naplánováno na čtvrté čtvrtletí letošního roku jako veřejně prospěšná stavba.

 

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Dne 3. srpna letošního roku bylo předáno staveniště na realizaci stavby „obchvatu“ města Dašice. Stavební práce byly zahájeny skrývkou ornice a podorničí, dále pak přípravnými pracemi na zakládání mostního objektu, odvodnění přístupových a obslužných komunikací.

 

Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice
V červnu bylo na základě dohody s většinovými vlastníky a pachtýři pozemků dotčených stavbou přeložky silnice II/322 stanoveno finální vedení trasy silnice v souběhu s železniční tratí. Projektová dokumentace byla přepracována a nyní je zaslána k projednání a vyjádření dotčených subjektů veřejné a státní správy. Na přelomu měsíce října a listopadu se předpokládá podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

 

Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť
V červnu byla ukončena terénní část archeologického průzkumu. Na základě dodatečných požadavků vlastníků pozemků, byl proveden přesun ornice na okolní pozemky v jejich vlastnictví, které nebudou dotčeny realizací stavby. Zahájení realizace stavby je plánováno na přelomu měsíce září a října 2022. (DoB) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ (Snímek ze srpnového slavnostního zahájení stavby obchvatu Dašic)

Mohlo by vás zajímat:

Salesiáni se věnují mládeži

Salesiáni se věnují mládeži

V Pardubicích opravili svůj původní dům

Socha, nebo lavička?

Socha, nebo lavička?

Chrudimské sídliště získalo originální kusy mobiliáře

Logistici patří do Pardubic

Logistici patří do Pardubic

Starají se o přepravy, opravy, odsuny i prázdné žaludky

Den pěnivého moku

Den pěnivého moku

Festival piva na zámku zve na lokální výrobce i středoevropskou raritu

Burza filantropie překonala rekordy

Burza filantropie překonala rekordy

Neziskovky z Pardubicka získaly 912 tisíc korun

Den pro budoucnost oboru

Den pro budoucnost oboru

Na Univerzitě Pardubice se bude soutěžit o titul krále chemiků