Sklizeň v Pardubickém kraji

Region - 24. 09. 2022
Sklizeň v Pardubickém kraji

PARDUBICKO - Dobrou zprávou letošní sklizně je, že výnosy v Pardubickém kraji jsou meziročně u hlavních plodin, tedy u obilovin a řepky, vyšší. V porovnání s Českou republikou je vidět, že se nemáme dlouhodobě za co stydět a naši zemědělci patří mezi ty nadprůměrné a patří jim za to poděkování. Avšak v době války, v době kdy se mění klima, je pro každou zemi důležitá základní soběstačnost nejen u energií, léků, ale i u potravin. Snažíme se proto, aby nová Společná zemědělská politika a tzv. Zelený úděl tuto situaci reflektovaly a neviděly změny v zemědělství jen z pohledu ekologického, ale i z pohledu sociálního a ekonomického. Velká část změn je ekologicky globálně naprosto neefektivní a bohužel jen zbytečně sníží rozměr zemědělství nejen u nás, ale v celé EU! Výsledkem bude zbytečné zdražování potravin pro naše občany.

 

Na jednu stranu je kladen důraz na podporu českých kvalitních potravin, ale otázkou je, kdo si ji v této těžké době může dovolit?  Zatím se naplňuje rčení po zásluze potrestán.

 

Zemědělské podniky, které neudělaly nic jiného, než že naplňovaly strategii českého zemědělství do roku 2030 schválenou vládou v roce 2016 a chtějí udržet produkci citlivých komodit nebo se pustily do zpracování potravin a často s podporou EU a ČR, jsou růstem cen postiženy nejvíce. Růst nákladů potravináři nemohou zcela promítnout do cen. Kupní síla obyvatel klesá, zákazníci přecházejí od kvalitních potravin k levnějším, cenově dostupnějším. Narážíme opět na zákon o významné tržní síle a kapitálovou sílu obchodních řetězců, které lákají zákazníky slevovými akcemi na to, co koupit musí a to jsou základní potraviny. Naše nejnovější zkušenost je taková, že zákazník si v jednom z našich 12 obchodů koupí dva plátky tlačenky, protože tu v řetězci nekoupí a pro zbytek si najde slevovou akci v některém z řetězců, kterých je v okolí plno,“ popisuje situaci Jaroslav Vaňous, předseda ZD Sloupnice (zemědělec a výrobce potravin z masa a mléka s vlastní sítí prodejen).

 

Bohužel situace již vyústila v konce některých podniků, a to i v našem Pardubickém kraji. „V letošním roce svoji provozovnu uzavřeli výrobci masných výrobků v podhůří Orlických hor. Zcela nová výrobna byla uvedena do provozu v roce 2000. Letos jim výrobní náklady stouply přibližně o 120 procent, což se pro ně stalo likvidační. Během léta s námi ještě absolvovali bohužel jejich poslední prodejní akci,“ navazuje Petra Vaňousová, ředitelka společnosti Agrovenkov, o.p.s., která mj. pořádá potravinářskou soutěž MLS Pardubického kraje.

 

Zvýšené ceny energií jsou pro zemědělce a potravináře další ránou v poměrně krátké době. „Pokud se bavíme o potravinové bezpečnosti a alespoň částečné soběstačnosti, tak se nám nyní potkává několik výrazných faktorů, které ji podrážejí. Jsou to samozřejmě zvýšené ceny elektrické energie a plynu, válka na Ukrajině, ale bohužel také vnitrostátní politika České republiky v souvislosti s nastavením zemědělské podpory od roku 2023. De facto od počátku roku se společně s Agrární komorou a Zemědělským svazem snažíme upozorňovat na problém středních podniků, které v České republice tvoří 90 procent živočišné výroby. Dopadem stávajícího vládního nastavení bude podle Agrární komory a Zemědělského svazu vyšší cena potravin a zánik potravinářského průmyslu, jelikož je ohrožena velká část živočišné výroby v České republice,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že problémem v natavení je především změna, kdy budou nastaveny vysoké platby na prvních 150 hektarů, což se dotkne primárně středně velkých zemědělců.

 

Prvním zásadním problémem je podle mého názoru fakt, že systém podpor v rámci společné zemědělské politiky má stát v případě České republiky primárně na podpoře nicnedělání. To zkrátka není normální. Nedokážu si představit, že by takto například fungovaly naše obce a města. Druhým obrovským problémem, který vnímám, je pak kombinace jednotlivých opatření. Je to nebezpečný koktejl. Jeho výsledkem bude zdražování potravin, masivní oslabení českého agropotravinářství a v konečném důsledku ztráta kontroly nad tímto strategickým sektorem národního hospodářství,“ uvedl krajský radní pro oblast venkova, životního prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

 

Komise Asociace krajů ČR pro zemědělství na svém středečním zasedání v této souvislosti přijala usnesení, kterým jednak navrhuje vytvoření dopadových studií Green Dealu a především apeluje na stanovení rozumných cílů Zelené dohody, které nebudou ohrožovat produkční zemědělství v ČR. „Důvodem je skutečnost, že od doby, kdy byl Green Deal nastaven, se situace radikálně změnila – máme tady válku na Ukrajině, energetickou krizi a ve stínu těchto událostí si nemůžeme dovolit další destabilizaci,“ sdělil radní Krčil.  

 

Pardubický kraj se v rámci svých možností snaží podporovat domácí kvalitní produkty různými způsoby. „Dlouhodobá podpora regionálních producentů a potravin patří mezi jednu z našich priorit z hlediska podpory venkova. Proto také každoročně podporujeme provoz venkovských prodejen, a to v rámci dvou dotačních titulů a zároveň se snažíme motivovat tyto prodejce, aby nabízeli na svých pultech lokální produkty. Samozřejmě jsme všichni nyní v nejisté situaci, kdy stoupají ceny vstupů a tím pádem i výsledných produktů, což může mít pro drobné výrobce likvidační efekt, jelikož spotřebitel se bude více než kdy dřív zaměřovat na výslednou cenu,“ řekl Krčil.

 

Pro všechny by bylo rozumnější nepřilévat olej do inflačního ohně a novou Společnou zemědělskou politiku odložit. Jako Agrární komora ČR, která sdružuje většinu produkčních zemědělců, cítíme povinnost na tato rizika naše občany upozorňovat,“ říká viceprezident Agrární komory ČR Leoš Říha, který je zároveň předsedou představenstva Regionální agrární komory Pardubického kraje.

 

Velmi dobré výnosy okresů Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitav. Pardubicko má o něco málo nižší výnosy, zde se projevuje v posledních létech nedostatek srážek v kombinaci s lehkými půdami.

 

Horší zpráva je, že nový vegetační rok, který začíná setí ozimých plodin už v srpnu, je pro zemědělce ohromnou nejistotou. Od příštího roku se mají výrazně změnit dotační pravidla pro zemědělce a my je ještě na konci září v definitivní podobě neznáme,“ uzavírá viceprezident Agrární komory ČR Leoš Říha. (zr) Ilustrační foto: zemedelec.cz

Mohlo by vás zajímat:

O parkování a o letišti

O parkování a o letišti

Kraj a město řeší situaci v okolí Pardubické nemocnice

Línek: Zachovat objem financí

Línek: Zachovat objem financí

V Evropském výboru regionů o rychlé přeshraniční pomoci při katastrofách

Na jubilejním dvacátém sněmu

Na jubilejním dvacátém sněmu

René Živný obhájil post předsedy SNK Evropských demokratů

Poutníci jsou vítáni

Poutníci jsou vítáni

Přelouč se stává centrem východočeské trasy svatojakubské cesty

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Bojové vozidlo MARS 4x4 bylo oceněno na mezinárodním veletrhu obranné techniky

Explosia má Osobnost roku

Explosia má Osobnost roku

Na IDETu byl oceněn také odborník z oboru trhavin Ladislav Říha