Zastropují navýšení ceny

Region - 25. 11. 2022
Zastropují navýšení ceny

PARDUBICE - Historicky největší stavbou Pardubického kraje za 22 let jeho existence je budování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Postupem prací a dílčími úpravami projektu se zabývali krajští radní. Na stavbě bylo ke konci října prostavěno bezmála 500 milionů korun včetně daně. Zásadní zprávou je, že harmonogram stavby je dodavatelem plněn.

„Již v tuto chvíli se stavba centrálního příjmu stala dominantou celého areálu Pardubické nemocnice. Dobrou zprávou je, že práce jdou dle stanoveného harmonogramu a dokončení stavby nyní připadá na konec listopadu příštího roku. Ke konci října bylo proinvestováno téměř 500 milionů korun včetně daně, což je de facto třetina z celkového objemu investice, na kterou se nám podařilo získat mimořádné prostředky z programu REACT EU,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který má v gesci finance a rozpočet stavby.

 

Právě o rozpočtu stavby se v posledních měsících v souvislosti se skokovým nárůstem některých stavebních materiálů vedla jednání. „Dodavatel se na nás obrátil z důvodu skokového nárůstu některých stavebních materiálů v souvislosti s válkou na Ukrajině. My jsme se v této souvislosti obrátili na Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj.  Na základě těchto konzultací byly stanoveny a odsouhlaseny mechanismy způsobu výpočtu potenciálního navýšení ceny na základě zpracovaného znaleckého posudku. Dodavatel tak má nárok pouze na účelně, prokazatelně a skutečně vynaložené vícenáklady na pořízení materiálu, které mu vznikly v přímé souvislosti s mimořádnými událostmi. Navýšení ceny bude zastropováno maximální částkou pro změnu přijatelnou podle zákona o zadávání veřejných zakázek, která v tomto případě činí 137,6 milionu korun, a bude řešeno formou dodatků čtvrtletně a ke každému navýšení bude zpracován znalecký posudek. Řešit se bude splnění podmínky, kdy navýšení ceny musí odpovídat skutečnému a ověřitelnému skokovému nárůstu ceny stavebního materiálu v rozhodném období,“ vysvětlil odsouhlasený princip hejtman Martin Netolický.

Krajští radní se zároveň i v průběhu stavby společně s Nemocnicí Pardubického kraje zabývají rozšířením a dílčími úpravami projektu. Jednou z nich je například potrubní pošta. „Pro zajištění distribuce a certifikace distribuce léků směrem k pacientům jsme řešili doplnění profilu potrubní pošty DN 160. Zhotovitel nám ocenil toto doplnění na 7,5 milionu korun s tím, že rozšíření nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Proto jsme se s vedením nemocnice domluvili na realizaci,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek, který také připomněl, že se v tuto chvíli hledá projektant na propojení centrálního urgentního příjmu s budovami 19 a 27. Zahájení stavby je předpokládáno v prvním pololetí roku 2024.

Vedle samotné stavební části řeší Nemocnice Pardubického kraje také dodávku technologií. „Všechny zdravotní technologie s vlivem na stavbu jsou v tuto chvíli již vysoutěženy a smlouvy jsou podepsány. Technické parametry těchto technologií jsou průběžně ze strany nemocnice předkládány dodavateli a projektantovi ke kontrole případných dopadů na stavbu,“ konstatovala náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. (zun) Foto: Pk

Mohlo by vás zajímat:

O parkování a o letišti

O parkování a o letišti

Kraj a město řeší situaci v okolí Pardubické nemocnice

Línek: Zachovat objem financí

Línek: Zachovat objem financí

V Evropském výboru regionů o rychlé přeshraniční pomoci při katastrofách

Na jubilejním dvacátém sněmu

Na jubilejním dvacátém sněmu

René Živný obhájil post předsedy SNK Evropských demokratů

Poutníci jsou vítáni

Poutníci jsou vítáni

Přelouč se stává centrem východočeské trasy svatojakubské cesty

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Bojové vozidlo MARS 4x4 bylo oceněno na mezinárodním veletrhu obranné techniky

Explosia má Osobnost roku

Explosia má Osobnost roku

Na IDETu byl oceněn také odborník z oboru trhavin Ladislav Říha