Zastropují navýšení ceny

Region - 25. 11. 2022
Zastropují navýšení ceny

PARDUBICE - Historicky největší stavbou Pardubického kraje za 22 let jeho existence je budování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Postupem prací a dílčími úpravami projektu se zabývali krajští radní. Na stavbě bylo ke konci října prostavěno bezmála 500 milionů korun včetně daně. Zásadní zprávou je, že harmonogram stavby je dodavatelem plněn.

„Již v tuto chvíli se stavba centrálního příjmu stala dominantou celého areálu Pardubické nemocnice. Dobrou zprávou je, že práce jdou dle stanoveného harmonogramu a dokončení stavby nyní připadá na konec listopadu příštího roku. Ke konci října bylo proinvestováno téměř 500 milionů korun včetně daně, což je de facto třetina z celkového objemu investice, na kterou se nám podařilo získat mimořádné prostředky z programu REACT EU,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který má v gesci finance a rozpočet stavby.

 

Právě o rozpočtu stavby se v posledních měsících v souvislosti se skokovým nárůstem některých stavebních materiálů vedla jednání. „Dodavatel se na nás obrátil z důvodu skokového nárůstu některých stavebních materiálů v souvislosti s válkou na Ukrajině. My jsme se v této souvislosti obrátili na Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj.  Na základě těchto konzultací byly stanoveny a odsouhlaseny mechanismy způsobu výpočtu potenciálního navýšení ceny na základě zpracovaného znaleckého posudku. Dodavatel tak má nárok pouze na účelně, prokazatelně a skutečně vynaložené vícenáklady na pořízení materiálu, které mu vznikly v přímé souvislosti s mimořádnými událostmi. Navýšení ceny bude zastropováno maximální částkou pro změnu přijatelnou podle zákona o zadávání veřejných zakázek, která v tomto případě činí 137,6 milionu korun, a bude řešeno formou dodatků čtvrtletně a ke každému navýšení bude zpracován znalecký posudek. Řešit se bude splnění podmínky, kdy navýšení ceny musí odpovídat skutečnému a ověřitelnému skokovému nárůstu ceny stavebního materiálu v rozhodném období,“ vysvětlil odsouhlasený princip hejtman Martin Netolický.

Krajští radní se zároveň i v průběhu stavby společně s Nemocnicí Pardubického kraje zabývají rozšířením a dílčími úpravami projektu. Jednou z nich je například potrubní pošta. „Pro zajištění distribuce a certifikace distribuce léků směrem k pacientům jsme řešili doplnění profilu potrubní pošty DN 160. Zhotovitel nám ocenil toto doplnění na 7,5 milionu korun s tím, že rozšíření nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Proto jsme se s vedením nemocnice domluvili na realizaci,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek, který také připomněl, že se v tuto chvíli hledá projektant na propojení centrálního urgentního příjmu s budovami 19 a 27. Zahájení stavby je předpokládáno v prvním pololetí roku 2024.

Vedle samotné stavební části řeší Nemocnice Pardubického kraje také dodávku technologií. „Všechny zdravotní technologie s vlivem na stavbu jsou v tuto chvíli již vysoutěženy a smlouvy jsou podepsány. Technické parametry těchto technologií jsou průběžně ze strany nemocnice předkládány dodavateli a projektantovi ke kontrole případných dopadů na stavbu,“ konstatovala náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. (zun) Foto: Pk

Mohlo by vás zajímat:

Částka, která pomůže

Částka, která pomůže

Pardubickému kraji bude přiděleno 370 milionů na opravy silnic

Odneslo to pivo v basách

Odneslo to pivo v basách

Silnice u Horních Ředic byla kvůli nehodě nákladního vozu uzavřena

Opět na Ukrajině

Opět na Ukrajině

Kraj plánuje pomoc poničené obci v Chersonské oblasti

Neviděli jste nehodu sanitky?

Neviděli jste nehodu sanitky?

Policisté žádají občany o pomoc

Krajský rozpočet je připraven

Krajský rozpočet je připraven

Zásadní investice i posílení dotací v prosinci projednají zastupitelé

Najdou se noví partneři?

Najdou se noví partneři?

S udržením sítě poštovních služeb v regionu by mohla pomoci krajská dotace