Opatovice zdvojnásobí výdaje

Region - 11. 01. 2023
Opatovice zdvojnásobí výdaje

OPATOVICE NAD LABEM - V roce 2023 budou v Opatovicích nad Labem výdaje téměř dvojnásobné proti minulému roku. Pokračovat bude například dostavba základní školy, rekonstrukce i nových parkovacích ploch se dočkají některé ulice.

 

Obecní zastupitelstvo v prosinci 2022 schválilo po diskusi s převahou 9 hlasů rozpočet na rok 2023. Ten bude deficitní a počítá s celkovými příjmy ve výši 110 milionů korun, a to včetně dotací ve výši cca 30 milionů korun. Ty má obec zajištěny na realizaci dlouho plánovaných velkých investičních projektů. Příjmy loňského roku byly tedy o 46 milionů nižší.


V daňových příjmech se počítá se zvýšením, a to ze 49 milionů loňského roku na 64 milionů v roce 2023. Plusovou položkou by měly v roce 2023 být také kapitálové příjmy ve výši 700 000 Kč. Výrazná je i daň z příjmu právnických osob, která do pokladny přinese 12 milionů. Pronájem nemovitostí pak přibližně 9 milionů, daň z nemovitosti 3 miliony.


Za poskytované služby by měla obec dále utržit 4 miliony. Poplatek za komunální odpad by měl dosáhnout výše 1 830 000 Kč, poplatek ze psů 90 000 Kč. Obec opět dostane prostřednictvím společnosti EKO-KOM za využívání a zneškodňování komunálního odpadu 550 000 Kč.

 

Proti loňskému roku se v Opatovicích nad Labem téměř na dvojnásobek vyšplhají výdaje. 120 milionů se vedle nákladů
na chod obce a příspěvkových organizací a spolků využije na největší a neprestižnější plánovanou stavbu. Tou je zahájení výstavby Centrálního pavilonu C2 v areálu základní školy. Nový objekt definitivně propojí zbývající „volné“ pavilony a připojí je do uceleného komplexu ZŠ. Stavba bude spolufinancována z programu ITI Hradecko pardubické aglomerace. 

 

Dalším projektem, který bude realizován v tomto roce, je výstavba přírodních učeben. I tato stavba bude spolufinancována z programu ITI Hradecko pardubické aglomerace. Rekonstrukce se letos dočkají i stávající dětská hřiště v areálu bývalých opatovických kasáren a v Pohřebačce v sousedství házenkářského areálu. Ze schváleného rozpočtu bude také opravena střecha na původním pavilonu mateřské školy.

 

Pro obyvatele Opatovic nad Labem je dobrou zprávou také rekonstrukce povrchů a případného rozšíření o parkovací plochy následujících ulic: Jozífova (II. etapa), Školní, komunikace v Pohřebačce od čp.160 k čp.181. V ulici Smetanova bude rekonstrukce komunikace letos zahájena. Uhrazena bude také záloha na odkup pozemku pro budoucí všesportovní areál.

 

V minulém roce probíhala rekonstrukce hřbitovní zdi. Ta bude letos dokončena. Stejně tak bude dokončena i rekonstrukce prostor budoucího rehabilitačního centra. V ulici Na Hrázi se občané letos dočkají nové lávky přes Opatovický kanál.

 

Opatovice nad Labem jsou dlouhodobě úspěšné v třídění odpadu. V plánu je proto nakoupit větší množství odpadových nádob na biologický odpad i nádoby o objemu 240 l na směsný odpad. Stejné elektronické úřední desky, která je umístěna Na Točně, se letos dočká i Pohřebačka.

 

Rok může být opět plný nově realizovaných staveb, kulturních a společenských akcí. To všechno, pokud referendum o průmyslové hale, které proběhne v termínu prezidentských voleb, nerozhodne o krocích vedoucích k zastavení plánované stavby. Pokud ano, pak s velkou pravděpodobností čekají obec soudní jednání o náhradě škody, jejichž výsledek může ovlivnit rozvoj obce,“ uvádí tisková zpráva obce Opatovice nad Labem, rozeslaná ve středu médiím. (zr) Foto: Obec Opatovice nad Labem (Na snímku opravená hřbitovní zeď u kostela)

Mohlo by vás zajímat:

Na jubilejním dvacátém sněmu

Na jubilejním dvacátém sněmu

René Živný obhájil post předsedy SNK Evropských demokratů

Poutníci jsou vítáni

Poutníci jsou vítáni

Přelouč se stává centrem východočeské trasy svatojakubské cesty

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Bojové vozidlo MARS 4x4 bylo oceněno na mezinárodním veletrhu obranné techniky

Explosia má Osobnost roku

Explosia má Osobnost roku

Na IDETu byl oceněn také odborník z oboru trhavin Ladislav Říha

Potřetí za sebou

Potřetí za sebou

Obnova Zámku Pardubice bodovala v prestižní soutěži Gloria musaealis

Naděje od týmu profesora Holčapka

Naděje od týmu profesora Holčapka

Univerzita Pardubice představila koncept klinické studie diagnostiky rakoviny slinivky