Opatovice zdvojnásobí výdaje

Region - 11. 01. 2023
Opatovice zdvojnásobí výdaje

OPATOVICE NAD LABEM - V roce 2023 budou v Opatovicích nad Labem výdaje téměř dvojnásobné proti minulému roku. Pokračovat bude například dostavba základní školy, rekonstrukce i nových parkovacích ploch se dočkají některé ulice.

 

Obecní zastupitelstvo v prosinci 2022 schválilo po diskusi s převahou 9 hlasů rozpočet na rok 2023. Ten bude deficitní a počítá s celkovými příjmy ve výši 110 milionů korun, a to včetně dotací ve výši cca 30 milionů korun. Ty má obec zajištěny na realizaci dlouho plánovaných velkých investičních projektů. Příjmy loňského roku byly tedy o 46 milionů nižší.


V daňových příjmech se počítá se zvýšením, a to ze 49 milionů loňského roku na 64 milionů v roce 2023. Plusovou položkou by měly v roce 2023 být také kapitálové příjmy ve výši 700 000 Kč. Výrazná je i daň z příjmu právnických osob, která do pokladny přinese 12 milionů. Pronájem nemovitostí pak přibližně 9 milionů, daň z nemovitosti 3 miliony.


Za poskytované služby by měla obec dále utržit 4 miliony. Poplatek za komunální odpad by měl dosáhnout výše 1 830 000 Kč, poplatek ze psů 90 000 Kč. Obec opět dostane prostřednictvím společnosti EKO-KOM za využívání a zneškodňování komunálního odpadu 550 000 Kč.

 

Proti loňskému roku se v Opatovicích nad Labem téměř na dvojnásobek vyšplhají výdaje. 120 milionů se vedle nákladů
na chod obce a příspěvkových organizací a spolků využije na největší a neprestižnější plánovanou stavbu. Tou je zahájení výstavby Centrálního pavilonu C2 v areálu základní školy. Nový objekt definitivně propojí zbývající „volné“ pavilony a připojí je do uceleného komplexu ZŠ. Stavba bude spolufinancována z programu ITI Hradecko pardubické aglomerace. 

 

Dalším projektem, který bude realizován v tomto roce, je výstavba přírodních učeben. I tato stavba bude spolufinancována z programu ITI Hradecko pardubické aglomerace. Rekonstrukce se letos dočkají i stávající dětská hřiště v areálu bývalých opatovických kasáren a v Pohřebačce v sousedství házenkářského areálu. Ze schváleného rozpočtu bude také opravena střecha na původním pavilonu mateřské školy.

 

Pro obyvatele Opatovic nad Labem je dobrou zprávou také rekonstrukce povrchů a případného rozšíření o parkovací plochy následujících ulic: Jozífova (II. etapa), Školní, komunikace v Pohřebačce od čp.160 k čp.181. V ulici Smetanova bude rekonstrukce komunikace letos zahájena. Uhrazena bude také záloha na odkup pozemku pro budoucí všesportovní areál.

 

V minulém roce probíhala rekonstrukce hřbitovní zdi. Ta bude letos dokončena. Stejně tak bude dokončena i rekonstrukce prostor budoucího rehabilitačního centra. V ulici Na Hrázi se občané letos dočkají nové lávky přes Opatovický kanál.

 

Opatovice nad Labem jsou dlouhodobě úspěšné v třídění odpadu. V plánu je proto nakoupit větší množství odpadových nádob na biologický odpad i nádoby o objemu 240 l na směsný odpad. Stejné elektronické úřední desky, která je umístěna Na Točně, se letos dočká i Pohřebačka.

 

Rok může být opět plný nově realizovaných staveb, kulturních a společenských akcí. To všechno, pokud referendum o průmyslové hale, které proběhne v termínu prezidentských voleb, nerozhodne o krocích vedoucích k zastavení plánované stavby. Pokud ano, pak s velkou pravděpodobností čekají obec soudní jednání o náhradě škody, jejichž výsledek může ovlivnit rozvoj obce,“ uvádí tisková zpráva obce Opatovice nad Labem, rozeslaná ve středu médiím. (zr) Foto: Obec Opatovice nad Labem (Na snímku opravená hřbitovní zeď u kostela)

Mohlo by vás zajímat:

S vyšším komfortem pro pacienty

S vyšším komfortem pro pacienty

V Pardubické nemocnici jsou dvě nové moderní angiolinky

Nový král mladých chemiků je z Plzně

Nový král mladých chemiků je z Plzně

Vyvrcholila jedna z nejatraktivnějších soutěží pro žáky základních škol

S ambasadorkou země javorového listu

S ambasadorkou země javorového listu

Kanadská firma plánuje u Chvaletic těžbu manganu, vzniknout by mohlo až 400 pracovních míst

Salesiáni se věnují mládeži

Salesiáni se věnují mládeži

V Pardubicích opravili svůj původní dům

Socha, nebo lavička?

Socha, nebo lavička?

Chrudimské sídliště získalo originální kusy mobiliáře

Logistici patří do Pardubic

Logistici patří do Pardubic

Starají se o přepravy, opravy, odsuny i prázdné žaludky