Podepsali programové prohlášení

Region - 12. 02. 2021
Podepsali programové prohlášení

 

PARDUBICE - Z posledních voleb do krajského zastupitelstva na podzim 2020 vzešla v Pardubickém kraji koalice vytvořená ze čtyř subjektů: 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, Občanská demokratická strana a TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci ve čtvrtek 11. února podepsali Programové prohlášení Rady Pardubického kraje na období 2020-2024.

Krajská koalice se v něm zavazuje usilovat o udržení dobré životní úrovně v Pardubickém kraji a kraj dále rozvíjet tak, aby byl co nejvíce prosperující, zdravý, bezpečný a celkově se podmínkami pro život řadil mezi nejatraktivnější kraje.

„Etablované kraje se staly za 20 let existence nedílnou součástí víceúrovňového řízení veřejné správy. Odmítáme centralizační zásahy do fungujícího spojeného modelu územní veřejné správy, dle kterého územní samosprávné celky (obce a kraje) vykonávají vedle samosprávných činností také svěřené činnosti v oblasti státní správy,“ řekl v úvodu hejtman Martin Netolický. Představil také snahu kraje o narovnání pravidel rozpočtového určení daní pro kraje, aby i nadále byl zohledňován vedle velikosti kraje i rozsah silniční sítě v majetku kraje a aby také zahrnovalo výnos silniční daně včetně vybraných akciových spotřebních daní. 

V oblasti dopravy chce kraj pro zvýšení komfortu cestujících prosazovat postupný rozvoj „bezešvé dopravy“, která umožní propojení jednotlivých druhů dopravy i vytvoření jednotného způsobu odbavení cestujících se snadnou orientací při přestupech. „Čeká nás mnoho investic na silnicích, finišujeme na přípravě přivaděčů D35 a chceme také hospodářsky a manažersky stabilizovat společnost East Bohemian Airport provozující letiště Pardubice. V oblasti sportu a cestovního ruchu podpoříme mimo jiné výstavbu cyklostezek a zachováme dotační tituly pro sportovní i turistickou činnost. Co se týká regionálního rozvoje a evropských fondů, budeme hlavně maximálně využívat evropské fondy, kde je nejméně 85% dotace a smysluplný záměr,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Novinkou v oblasti investic bude samostatný investiční portál a také společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. Pokračovat bude bienále Stavby roku Pardubického kraje. „Letošní rok bude co se týká investic velmi nabitý, ale vše to jsou stavby, které vycházejí z plánů kraje v minulých letech. Žádnou z nich nechceme rušit, i když je možné, že se některé z nich vlivem současné situace mírně posunou v čase,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Také sociální péče bude pokračovat v nastavených trendech s vyšším akcentem na prorodinnou politiku. Za současné situace je na tom špatně kultura. „Neradi bychom, abychom přišli o kulturní scénu, která tu léta rostla a produkovala řadu krásných akcí pro veřejnost. Kde to půjde, tam pomůžeme. Letos se také zaměříme na 500. výročí od úmrtí Viléma z Pernštejna a na renesanční tradice v kraji. Naším cílem je otevřít naše kulturní instituce co nejvíce především mládeži,“ dodal Línek. 

Velké úkoly stojí v následujícím období před zdravotnictvím kraje, které řídí náměstkyně Michaela Matoušková: „Budeme pokračovat v rozvoji krajského zdravotnického systému tak, aby byl spravedlivý, odborný a rychle dostupný ve všech částech regionu. Zachováme stávající spektrum akutní i následné péče ve zdravotnických zařízeních ve vlastnictví kraje či s jeho majetkovou účastí, a to včetně vysoce specializovaných pracovišť. Letos v létě otevřeme novou psychiatrii v Pardubické nemocnici, do příštího roku postavíme novou nemocnici následné péče v Moravské Třebové. Stavíme urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici a v plánu je i urgentní příjem v Pardubické nemocnici. V našem programovém prohlášení se zaměřujeme i na podporu zaměstnanců, přilákání nových absolventů medicínských a zdravotnických oborů i na řešení situace chybějící kapacity praktických a dětských lékařů.“ (zun) Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

O parkování a o letišti

O parkování a o letišti

Kraj a město řeší situaci v okolí Pardubické nemocnice

Línek: Zachovat objem financí

Línek: Zachovat objem financí

V Evropském výboru regionů o rychlé přeshraniční pomoci při katastrofách

Na jubilejním dvacátém sněmu

Na jubilejním dvacátém sněmu

René Živný obhájil post předsedy SNK Evropských demokratů

Poutníci jsou vítáni

Poutníci jsou vítáni

Přelouč se stává centrem východočeské trasy svatojakubské cesty

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Zlatý IDET pro SVOS Přelouč

Bojové vozidlo MARS 4x4 bylo oceněno na mezinárodním veletrhu obranné techniky

Explosia má Osobnost roku

Explosia má Osobnost roku

Na IDETu byl oceněn také odborník z oboru trhavin Ladislav Říha