S rekordním ziskem

Region - 29. 03. 2023
S rekordním ziskem

PARDUBICE - Na trhu s výbušninami má exkluzivní postavení více než sto let. Zpoza jejích bran vzešly takové legendy jako plastická trhavina Semtex nebo mezi střelci z historických zbraní oblíbený černý prach Vesuvit LC. Pardubická Explosia zažívá úspěšné období, hlásí rekordní zisk a chystá investice v řádech stovek milionů korun.O možném dosažení rekordu Explosia informovala už před koncem roku 2022, neboť finanční ukazatele naznačovaly, že právě tento rok bude pro celosvětově uznávaného výrobce výbušnin výjimečným. A stalo se. „Nedávno skončený audit napsal pomyslnou tečku za rokem 2022 a my můžeme nyní nad jeho průběhem vyjádřit velkou spokojenost,“ neskrývá radost předseda představenstva Explosie Radomír Krejča.Spokojenost je především s výsledkem hospodaření, který skončil na obratu 1,2 miliardy korun, a s rekordním ziskem ve výši 198 milionů korun před zdaněním. Takového zisku pardubický výrobce výbušnin v moderních dějinách své existence nikdy nedosáhl, ani se k němu nepřiblížil. Výraznou měrou k němu přispěla úsporná opatření, která byla zavedena před necelými čtyřmi lety, a která přinesla své výsledky.Velmi děkujeme všem, kteří věřili v budoucnost Explosie stejně jako krokům, které pro její uzdravení vedení společnosti činilo,“ upozorňuje na důležitost vlastních zaměstnanců Radomír Krejča. Nutno také uvést, že z části tvorbu tohoto zisku ovlivnila také zhoršená bezpečnostní situace v Evropě.Nejvýraznější měrou přispěly k tržbám i zisku celospalitelné hnací náplně pro velkorážovou munici. Jedná se o segment trhu, který je ovlivněn zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě, válkou na Ukrajině, ale na vzestupu byl již před rokem 2022. Proto se také Explosia v minulosti na tento typ produktů zaměřila.  „S ohledem na přetrvávající silnou poptávku byla historicky kapacita výroby v průběhu let navyšována. Došlo k rozšíření technologického vybavení, což umožnilo větší objem výroby,“ vysvětluje místopředseda představenstva a výrobní ředitel Pavel Mareček.I přes nárůst poptávky po vojenských materiálech Explosia zůstává průmyslovým podnikem zaměřeným výrazně také na civilní sektor. Necelou třetinu obratu tvoří prodej střelivin, tedy jednosložkových, dvousložkových a vícesložkových prachů, které jdou jak do civilní, tak vojenské oblasti. V těsném závěsu za prachy jsou trhaviny určené obzvláště pro průmyslové užití. Dvě procenta z prodeje výrobků pak přináší úsek specialit, které jsou zaměřeny především na uspokojování potřeb zákazníků se specifickými požadavky. Kladnými čísly a úspěšným rozvojem se může pochlubit také úsek Fospol, který zákazníkům nabízí komplexní práce při dobývání kamene v kamenolomech.Byť může být rok 2022 označován za vysoce nadprůměrný, ani on se neobešel bez komplikací. Zmínit je potřeba složitá vyjednávání s dodavateli surovin, kde se jen stěží odhadovalo, jak velkým nárůstům cen bude Explosia čelit. Dobré jméno společnosti a její úspěchy nenechaly chladnými ani konkurenci, a tak Explosia čelila mediálním tlakům, které si kladly za cíl minimálně narušit stabilitu této společnosti.Tlak na výrobu výbušnin a navyšování kapacit je vysoký, Explosia na ně reaguje navýšením rozpočtu investic na úroveň stovek milionů korun v následujících několika letech. Tyto úkony jsou již mnoho měsíců zahájeny, ovšem vyžadují dlouhodobou přípravu i samotnou realizaci, proto s jejich přínosem mohou v Pardubicích počítat v řádu let. Postavit nové haly a vybavit je novou technologií ovšem nestačí. Proto Explosia přistoupila k dalším dvěma zásadním krokům. Za prvé, zintenzivnila náborovou kampaň, aby přivedla nové zaměstnance. Základní průzkum pracovního trhu potvrzuje, že nabídky finanční i benefitů patří do nadprůměru nabídek průmyslových podniků na Pardubicku. „K tomu přispělo jak plošné navýšení mezd se začátkem roku 2023, tak například udržení stávající ceny obědů pro zaměstnance na úrovni 19 korun, přestože jen v loňském roce došlo hned dvakrát k jejich zdražení, které bylo vždy pokryto z prostředků společnosti,“ popisuje snahu o co nejlepší péči o zaměstnance člen představenstva a zároveň ředitel Výzkumného ústavu průmyslové chemie Kamil Dudek. S ohledem na nízkou míru nezaměstnanosti musí Explosia bojovat nikoliv o zaměstnance, kteří práci nemají a hledají, ale především o ty, kteří ji mají, a odchod jinam je pro ně jen jednou z možností. Druhým krokem k navyšování kapacit je zajištění dostatečného množství surovin, kdy nelze být závislý na jednom dodavateli, ale je nutno zajistit si záložní možnosti. I na tom v Explosii pracují, ovšem je potřeba vnímat realitu trhu, která nedává příliš možností zasmluvňovat množství i cenu dodávek na delší časový úsek, než je několik měsíců.Pro rok 2023 si vedení společnosti stanovilo cíl dosáhnout opět obratu přesahujícího 1 miliardu korun a zisku na úrovni 200 milionů korun. Zásadní je také významným způsobem se posouvat v realizaci strategických investic směřovaných k navyšování kapacity výroby a zvyšování bezpečnosti výroby. MARTIN VENCL, tiskový mluvčí Explosia a.s. Foto: EXPLOSIA

Mohlo by vás zajímat:

Salesiáni se věnují mládeži

Salesiáni se věnují mládeži

V Pardubicích opravili svůj původní dům

Socha, nebo lavička?

Socha, nebo lavička?

Chrudimské sídliště získalo originální kusy mobiliáře

Logistici patří do Pardubic

Logistici patří do Pardubic

Starají se o přepravy, opravy, odsuny i prázdné žaludky

Den pěnivého moku

Den pěnivého moku

Festival piva na zámku zve na lokální výrobce i středoevropskou raritu

Burza filantropie překonala rekordy

Burza filantropie překonala rekordy

Neziskovky z Pardubicka získaly 912 tisíc korun

Den pro budoucnost oboru

Den pro budoucnost oboru

Na Univerzitě Pardubice se bude soutěžit o titul krále chemiků