Kraj chce investovat 3,5 miliardy

Region - 16. 02. 2021
Kraj chce investovat 3,5 miliardy

 

PARDUBICKO - Pardubický kraj vloni dokončil stavby za více než 2,2 miliardy korun. Letos i navzdory krizi plánuje proinvestovat až 3,5 miliardy korun. Velkou část z toho ovšem zaplatí evropské fondy, celkem 2,4 miliardy, o dalších dotacích se jedná. Největší objem projektů je v dopravě včetně dálničních přivaděčů, dále pak ve zdravotnictví a v kultuře. 

„V letošním roce předpokládáme investice přesahující 3,5 miliardy korun, což je částka, která téměř dosahuje daňové příjmy kraje v daném roce. Je proto jasné, že potřebujeme využít finance z evropských zdrojů, Státního fondu dopravní infrastruktury, ale potřebujeme zapojit také úvěr Evropské investiční banky. Nastává období krize a daňové příjmy nejsou tak vysoké, jak jsme plánovali, a proto se při financování investiční činnosti, která je pro obnovení ekonomiky celé republiky nezbytná, neobejdeme,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Samozřejmě v současné době nikdo neví, jak se bude vyvíjet epidemická situace a její dopady na veřejné rozpočty. Proto při řízení investic kraje počítáme s tím, že se podle odsouhlasených priorit některé z nich mohou mírně posunout v čase. Rozhodně je ale shoda na tom, že je nebudeme rušit. V posledním půlroce také stoupla inflace a s ní i ceny stavebních prací o 1,2 procenta, což jsme promítli do projektových cen u všech připravovaných akcí. U vysoutěžených investic je ale cena zafixována uzavřenými smlouvami,“ řekl náměstek pro investice a kulturu Roman Línek.

Kraj se úspěšně snaží co největší možný podíl investic uplatňovat ve výzvách evropských fondů. „V letošních investicích se díky výraznému podílu evropských fondů daří multiplikovat finanční zdroje kraje ve všech oblastech, v největší míře jsou zastoupeny v dopravě, kde činí přes jednu miliardu korun, a s téměř jednou miliardou počítáme ve zdravotnictví. V příštích letech by pak měly evropské projekty dále posilovat a ve své struktuře ve zdravotnictví dokonce převážit. Nalézání zdrojů také mimo rozpočet kraje je zvláště v této zvláštní době pro rozvoj kraje zásadní,“ sdělil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Mezi největší stavby v oblasti dopravy se v letošním roce řadí například stavby související s dálnicí D35. „Jedná se například o napojení silnice II/322 na D35 u Dašic, přeložku silnice II/322 v úseku Černá za Bory – Dašice, propojení D35 a I/35 v úseku Rokytno – Býšť nebo silnici II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. Mezi další stavby, které by měly být v letošním roce realizovány, patří řada silnic spolufinancovaných z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Mezi nimi jsou například modernizace silnic II/337 Seč – Třemošnice, II/343 Vršov – Seč, II/322 Kojice či II/371 Jevíčko – Jaroměřice. Další stavby zajišťuje krajská Správa a údržba silnic Pardubického kraje. „Naši silničáři řeší například modernizaci silnice III/35724 z Borové u Poličky do Oldříše nebo modernizaci silnice II/211 v Lázních Bohdaneč, která byla v loňském roce vyřazena z kategorie silnic I. třídy a stala se silnicí v majetku kraje,“ sdělil Kortyš.

Kromě výstavby centrálních urgentních příjmů v Orlickoústecké a Pardubické nemocnici a výstavby nemocnice následné péče v Moravské Třebové bude letos kraj investovat i do dalších zdravotnických zařízení. „Budeme pokračovat v zateplování některých zdravotnických objektů. Kromě jiného chceme letos vyměnit střešní krytinu na monobloku Litomyšlské nemocnice a rekonstruovat stravovací provoz a také spalovnu nebezpečných odpadů v Pardubické nemocnici,“ konstatovala náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

V kultuře pokračují dva velké evropské projekty z loňského roku na Zámku Pardubice a v Automatických mlýnech. Za dohledu památkářů se provádí také oprava pláště jedné z budov Krajského úřadu. „Od loňského roku opravujeme historickou fasádu památkově chráněné budovy „B“ našeho úřadu. To je budova navržená téměř před sto lety architektem Ladislavem Machoněm. Stavebně-historický průzkum zjistil, že omítka je už na betonovém podkladu velmi nedostatečně ukotvená a obklad drží jen díky spárovací hmotě.  Keramické obklady musí stavební firma celé obměnit. V současné době je po odsouhlasení správného odstínu památkáři vyrábí firma Brispol, nástupce stejného podniku v Kadani, který za první republiky vyráběl původní obklady. Kromě toho repasujeme všechna okna a opravujeme omítku. Hotovo by mělo být koncem letošního roku,“ informoval Roman Línek. (zun)

 

FAKTA: 

Dokončené stavby 2020

V roce 2020 bylo celkem dokončeno 53 dopravních a 41 ostatních staveb. Celkové náklady těchto staveb činily 2 214 mil. Kč.

Byly to například tyto projekty:

Modernizace silnice II/343 Vršov - Trhová Kamenice

Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)

Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/36016

Pardubice, Dům hudby - modernizace společenské části

Transformace DNH Rychmburk II - Domova Na Cestě

Realizace úspor energie - SPŠ potravinářství a služeb Pardubice

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, CUP, I. etapa

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysoké Mýtě II a v Holicích

 

Investiční plán 2021 (3 598 537 tis. Kč)

Plán reflektuje zhoršení ekonomického vývoje.

Podle aktuální situace v něm může docházet k časovým posunům.

Naplánovány jsou stavby za 3,5 miliardy korun

 

Doprava (2 101 835 tis. Kč)

Nejvíce se letos prostaví v oblasti dopravy, a to více než 2 miliardy korun. Přibližně polovina jsou stavby spolufinancované Evropskou unií.

Na plánu se významně podílejí stavby zajišťované SUS Pk (zejména výstavba nových přivaděčů k D35) a ze 70., 91. a 95. výzvy IROP.

Zdravotnictví (995 026 tis. Kč)

- Výměna střešní krytiny na monobloku Litomyšlské nemocnice

- Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v Pardubické nemocnici

- Rekonstrukce JIP Svitavské nemocnice

- Rekonstrukce stravovacího provozu Pardubické nemocnice

Stavby se spoluúčastí evropských fondů ve zdravotnictví:

CUP v Orlickoústecké nemocnici

CUP v Pardubické nemocnici

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Realizace úspor energie v OLÚ Jevíčko, Albertinum

Nové výjezdové základny v Seči a Moravské Třebové

 

Školství (161 706 tis. Kč)

Rekonstrukce a výstavby pro dětské domovy v Moravské Třebové a Poličce

Se spoluúčastí evropských fondů ve školství:

- zateplování školských budov (SOU Králíky, Gymnázium Litomyšl, pedag. škola Litomyšl aj.)

Rekonstrukce ve speciálních školách Skuteč, Ústí nad Orlicí a Pardubice

 

Sociální věci (15 270 tis. Kč)

- rekonstrukce domu v Bystrém se spoluúčastí evropských fondů

 

Kultura a památková péče (297 067 tis. Kč)

- stavební úpravy tvrze Bouda

- nová expozice numismatiky

- vybudování společenského sálu

- opěrná zeď za hospodářskými budovami

Stavby se spoluúčastí evropských fondů v kultuře:

Zámek Pardubice – dokončení obnovy části areálu a Pernštejnské expozice

Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii

 

Kancelář ředitele (27 633 tis. Kč)

Oprava fasády budovy B Krajského úřadu navržené architektem Ladislavem Machoněm

 

Mohlo by vás zajímat:

Sténající kontejner

Sténající kontejner

K psovi uvízlému v kontejneru na textil vyjeli policisté i hasiči

Soupeřili s umělou inteligencí

Soupeřili s umělou inteligencí

TECHNOhrátky zavítaly do Gymnázia a grafické střední odborné školy Přelouč

Zadrží stoletou vodu

Zadrží stoletou vodu

Stavba suchého poldru Kutřín pokračuje

S vyšším komfortem pro pacienty

S vyšším komfortem pro pacienty

V Pardubické nemocnici jsou dvě nové moderní angiolinky

Nový král mladých chemiků je z Plzně

Nový král mladých chemiků je z Plzně

Vyvrcholila jedna z nejatraktivnějších soutěží pro žáky základních škol

S ambasadorkou země javorového listu

S ambasadorkou země javorového listu

Kanadská firma plánuje u Chvaletic těžbu manganu, vzniknout by mohlo až 400 pracovních míst