Bezplatné stravování

Region - 22. 09. 2023
Bezplatné stravování

PARDUBICKO - I tak běžná věc jako je oběd, může být i v dnešní době pro některé žáky a jejich rodiny nemyslitelná. I proto se Pardubický kraj pro letošní a příští školní rok na celostátní úrovní zapojí do Operačního programu Zaměstnanost plus – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi, který navazuje na již ukončený Operační program potravinové a materiální pomoci.

 

Radní také schválili zvýšení finanční podpory pro bezplatné stravování. Krajskou podporu bezplatného stravování tvoří pro školy a školská zařízení dva dotační programy. První z nich, „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024“ měl původně finančně přidělené čtyři miliony korun, zatímco „Výzva k předkládání žádostí o podporu“ dva miliony. „Evidujeme velký zájem. O dotaci požádalo 68 škol a školských zařízení, což znamenalo překročení původního rozpočtu. I proto jsme na krajské radě schválili nutné změny. Radě Pardubického kraje bylo předloženo navýšení původního finančního přerozdělení pro dotační program na 4, 5 milionu a pro výzvu 2, 3 milionu korun,“ řekl o plánovaném navýšení podpory bezplatného školního stravování krajský radní pro školství Josef Kozel.

 

Možnost žádat o dotace a příspěvky byla ukončena 31. srpna 2023. Rozhodujícím kritériem pro poskytnutí dotace a příspěvku je datum předložení žádosti. Školy a školská zařízení zřizované Pardubickým krajem obdrží finanční prostředky formou úpravy příspěvku na provoz. Soukromé školy obdrží finance na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

 

„Potravinová pomoc pro následující dva školní roky je určena pro děti a žáky ve věku od dvou do 26 let, kteří navštěvují mateřskou, základní, střední školu nebo konzervatoř, bydlí v internátním zařízení a jejichž rodina je ohrožena chudobou. Jsem rád, že se radní rozhodli okamžitě finančně pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin,“ dodal radní Kozel. (DoB) Ilustrační foto: INTERNET

Mohlo by vás zajímat:

Kam se ztrácejí mufloni?

Kam se ztrácejí mufloni?

Z areálu pod Kunětickou horou zmizel už druhý trofejní kousek

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Dobrá zpráva pro pacienty na prosinec

Více přihlášek, méně papírování

Více přihlášek, méně papírování

Studenty čekají změny u přijímaček

Mít na co hrát je základ

Mít na co hrát je základ

Mladí konzervatoristé se mohou těšit na výraznou obnovu hudebních nástrojů

V souvislostech

V souvislostech

Zemědělci a potravináři debatovali o cenách a kvalitě potravin

Smutný příběh s dobrým koncem

Smutný příběh s dobrým koncem

Hasičská klubovna ve Svinčanech vstala i díky podpoře kraje z popela