Slavnostní akademický obřad

Region - 17. 11. 2023
Slavnostní akademický obřad

PARDUBICE - Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva ocenil osobnosti za mimořádné výkony. Během tradičního slavnostního akademického obřadu předal ceny desítce studentů a zaměstnanců.

 

Univerzita Pardubice je komunita, ve které se potkávají lidé mnoha nadání, talentů a zájmů. Jsem rád, že mohu při této příležitosti vyzdvihnout alespoň některé z nich. Vážím si toho a děkuji všem za to, co dělají pro naši univerzitu,“ řekl prof. Libor Čapek, rektor Univerzity Pardubice.

 

Studentskou cenu rektora za šíření dobrého jména univerzity v oblasti sportu udělil rektor Univerzity Pardubice skupině studentů a akademiků za vítězství v české univerzitní basketbalové lize. Cenu převzali kapitán mužstva UPCE Ondřej Výcha, trenér Mgr. Dušan Pandula a student  Matěj Burda, který byl navíc členem českého reprezentačního týmu basketbalistů, který letos vyhrál letní světové univerzitní hry.

 

Studentskou cenu rektora za úspěšné reprezentování Univerzity Pardubice v mezinárodní soutěži získala Ema Dvořáková z Fakulty zdravotnických studií, která se zúčastnila celosvětového finále prestižní soutěže Map the System v University of Oxford Excellence Award. Uspěla s projektem Trauma a porod v ČR, který zpracovávala ve spolupráci se studentkami Filozofické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem letos obdrželi dva akademici z Fakulty chemicko-technologické. Publikaci s názvem „Direct dehydrogenation of propane over Pd nanoparticles encapsulated within IPC zeolites with tunable pore sizes“ zveřejnil prestižní časopis Applied Materials Today. Student doktorského studijního programu MSc. Mehran Sajad, M.Sc. je prvním autorem publikace a prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. je korespondujícím autorem.

 

Cenu za prestižní monografii a přínos k rozvoji oboru historie si odnesl doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D., z Fakulty filozofické, Ústavu historických věd, za prestižní monografii Gesandte und Klienten. Päpstliche und spanische Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf II a za dlouhodobý koncepční rozvoj vědní oblasti historie.

 

Cenu rektora za přínos k rozvoji univerzity udělil prof. Čapek za dlouhodobý koncepční rozvoj Výukového a výzkumného centra v dopravě v oblasti vzdělávací činnosti a v oblasti aplikovaného výzkumu. Získal ji doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera.

 

Za přínos k rozvoji univerzity získal Cenu rektora prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc., z Fakulty chemicko-technologické, který dlouhodobě vedl Centrum materiálů a nanotechnologií. Rektor ocenil jeho koncepční rozvoj v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, který vedl k zařazení na Cestovní mapu velkých infrastruktur.

 

Cenu rektora za přínos k rozvoji internacionalizace univerzity převzala Mgr. Markéta Denksteinová z Jazykového centra Univerzity Pardubice za dlouhodobou propagaci studentských mobilit. (MaM) Foto: ARCHIV UPCE

 

Mohlo by vás zajímat:

Kam se ztrácejí mufloni?

Kam se ztrácejí mufloni?

Z areálu pod Kunětickou horou zmizel už druhý trofejní kousek

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Dobrá zpráva pro pacienty na prosinec

Více přihlášek, méně papírování

Více přihlášek, méně papírování

Studenty čekají změny u přijímaček

Mít na co hrát je základ

Mít na co hrát je základ

Mladí konzervatoristé se mohou těšit na výraznou obnovu hudebních nástrojů

V souvislostech

V souvislostech

Zemědělci a potravináři debatovali o cenách a kvalitě potravin

Smutný příběh s dobrým koncem

Smutný příběh s dobrým koncem

Hasičská klubovna ve Svinčanech vstala i díky podpoře kraje z popela