Cesta pro brownfieldy

Region - 25. 03. 2021
Cesta pro brownfieldy

 

PARDUBICKO – Lokality brownfieldů skýtají velký potenciál dalšího rozvoje, což si uvědomuje i Pardubický kraj. Na svém pondělním jednání se problematikou zabývala krajská rada.

Za brownfield je považováno území či nemovitost, které jsou nevyužívané, zanedbané a často s sebou nesou i stopu ekologické zátěže. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, vojenské, rezidenční či jiné aktivity a bez patřičné regenerace jej nelze využívat. Regenerace opuštěných areálů má pozitivní sociální i ekonomický dopad na danou oblast, a proto je jejich revitalizace důležitá pro udržitelný rozvoj území.

„Na celospolečenskou důležitost revitalizace brownfieldů poukazuje hned několik koncepčních dokumentů na všech úrovních veřejné správy. Pardubický kraj úzce spolupracuje s agenturou CzechInvest, která mapuje v jednotlivých krajích odpovídající lokality i stupeň jejich připravenosti na regeneraci areálu. Mapování proběhlo i v Pardubickém kraji, kde byly vytipovány celkem tři lokality,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Společně s agenturou vyrazil do terénu Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy. „Prošli jsme si areál Perla v Ústní nad Orlicí a areál Miltra v Moravské Třebové. Zatímco v bývalém textilním závodě už budují, Moravská Třebová svůj projekt teprve připravuje. Naším úkolem bylo region zmapovat, další kroky budou teprve následovat,“ uvedl.

V Perle v Ústní nad Orlicí se už v tuto chvíli staví Dům dětí a mládeže, který je spolufinancován z národního programu na podporu brownfieldů. O osudu administrativní budovy prozatím není rozhodnuto. Město Ústí nad Orlicí nabídlo 2/3 budovy k prodeji, zbylá část budovy zůstane ve vlastnictví města. To bude usilovat o vybudování galerie.

V druhé vytipované lokalitě, areálu Miltra v Moravské Třebové, město usiluje o vybudování kulturního a společenského centra za finanční podpory plynoucí z Národního plánu obnovy.

Poslední lokalitou jsou Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, s jejichž opravou se už započalo. Město Pardubice zde buduje polytechnické dílny a městskou galerii, Pardubický kraj realizuje výstavbu krajské galerie. Zbylá část areálu vlastněná soukromým subjektem by měla být využita komerčním způsobem.

O podporu také zažádal soukromý subjekt pro obnovu bývalého svitavského areálu Vigona. Areál by se měl proměnit ve výrobnu nových netkaných textilií sloužících pro produkci komponentů pro zdravotnictví.

Předpokládá se, že podpora by mohla být přidělena jedné až dvěma lokalitám. Významné slovo při rozhodování budou mít mimo jiné regionální stálé konference.

„V našem regionu si finanční podporu zaslouží i další menší brownfieldy. Jednotlivé projekty budou moci čerpat dotaci až ve výši 20 milionů,“ dodal Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.

Regionální rozvojová agentura sestavila databázi brownfieldů v celém kraji. Jejím cílem je umožnit investorům, ale i široké veřejnosti získat utříděné informace o nevyužívaných lokalitách v Pardubickém kraji. Databázi naleznete na www.brownfieldy-pk.cz. (PaS) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

 

Mohlo by vás zajímat:

Ceny již neodpovídají

Ceny již neodpovídají

Limity na přivaděče by měla vláda odstranit usnesením

Vsadili na koncovku

Vsadili na koncovku

Východočeskej svět uspěl na veletrhu cestovního ruchu v Praze

Těžbu manganu už testují

Těžbu manganu už testují

Do regionu může přinést až 400 pracovních míst

David porazil Goliáše

David porazil Goliáše

Česká firma z Polabí vyhrála soudní spor o oblíbený drobený dort nad nadnárodním gigantem

Nezamýšlená koupel v rybníku

Nezamýšlená koupel v rybníku

Brzká ranní záchrana akce v Miřeticích se zdařila

O aktuálním stavu investic

O aktuálním stavu investic

ŘSD v letošním roce plánuje zahájení stavby dalších úseků D35