Výluky na železnici se blíží

Region - 29. 03. 2021
Výluky na železnici se blíží

 

PRAHA / PARDUBICKO - V úterý 6. dubna 2021 začne platit výluková změna jízdního řádu na trati mezi Českou Třebovou a Kolínem, jejímž cílem je výrazně snížit počet vlaků na tomto úseku prvního železničního koridoru. Důvodem omezení provozu je souběh několika stavebních akcí, zejména pak modernizace trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a přestavba železničního uzlu Pardubice. Zároveň budou probíhat opravné práce na mostu Kyjevská v Pardubicích a na výstavbě dálničního mostu D35 v Uhersku. Výlukový jízdní řád bude platit do poloviny roku 2023.

Od 1. září bude zaveden jednokolejný provoz v úseku Adamov – Blansko, od poloviny prosince pak vlaky opustí trať mezi Brnem a Blanskem úplně. V létě 2022 se na tři měsíce zastaví provoz i mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami. V rámci modernizace trati mezi Brnem a Adamovem proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku, částečně i spodku, výstavba nové odbočky Svitava a komplexní úprava zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dojde k odstranění několika propadů rychlosti a přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stanice Adamov dostane dvě nová ostrovní nástupiště, přístupná z lávky. Zásadní přestavbou projde i zastávka v Adamově, současná nevyhovující nástupiště budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm. Bezbariérový přístup na ně zajistí šikmý chodník. Hotovo by mělo být do ledna 2023. V létě 2022 se přibližně na tři měsíce zastaví železniční provoz mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami, kde se bude sanovat násep.

V rozmezí let 2021 až 2023 proběhne rekonstrukce trati mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí na hlavním železničním koridoru z České Třebové do Prahy. Stavba začne na počátku května 2021 výlukou druhé traťové koleje, zrekonstruuje se první traťová kolej, opraví trakční vedení a mosty a vloží výhybky v budoucí odbočce Bezpráví. Po jejím zprovoznění na konci roku bude možné využít obě koleje mezi stanicí Ústí nad Orlicí a odbočkou Bezpráví, respektive mezi touto odbočkou a stanicí Brandýs nad Orlicí při organizaci dalších výluk. Pak již nebude nutné omezovat provoz v celém úseku. Další výrazná omezení provozu budou následovat i v roce 2022. Postupné výluky ve stanici Brandýs nad Orlicí umožní kromě rekonstrukce kolejí a trakčního vedení i vybudování nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad kolejí, která přinesou cestujícím výrazně komfortnější nástup do vlaku.

Výlukový jízdní řád umožní výrazně zvětšit rozsah modernizačních prací v pardubickém železničním uzlu. Modernizace zde začala vloni v září, stavební práce jsou plánovány do konce roku 2023, během prvních měsíců následujícího roku budou probíhat úpravy zabezpečovacích zařízení. Na konci letošního května začne nepřetržitá půlroční výluka traťové koleje Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem. V jejím rámci budou souběžně probíhat práce na zdvojkolejnění trati Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová. Během této výluky se také opraví nástupiště č. 1 a 2 a výhybky ve směru na Přelouč. V rámci druhého projektu se během půlročního přerušení provozu budou realizovat provizorní přeložka trati, přesun železničního mostu přes řeku Labe a modernizační práce ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem včetně vybudování nástupišť.

Od loňského roku probíhá rekonstrukce trati v úsecích Velim – Pečky a Pečky – Poříčany. V červenci a srpnu budou zřízeny nové odbočky Cerhenice a Tatce. Ty umožní přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej a opačně a díky nim se bude následně minimalizovat vliv mimořádností a výluk na pravidelnost dopravy. Ve stanici Velim se vybudují výtahy pro zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště, které bude také celé zrenovované. Ve stanici Poříčany budou provedeny dílčí stavební úpravy kolejiště a proběhne celková přestavba stanice ve stávající konfiguraci, která naváže na již realizované prodloužení podchodu i rekonstrukci nástupišť.

V první polovině letošního roku probíhají stavební práce zejména ve stanici Poříčany, v červenci a srpnu se postupně zavede jednokolejný provoz mezi Poříčany a Pečkami a Pečkami a Velimí, během této doby se vybudují nové odbočky. V závěru roku proběhne výluka traťového úseku Sadská – Poříčany včetně zaústění trati do stanice Poříčany. Při dalších výlukách už bude možné využít nové odbočky, dopad na provoz vlaků tedy bude menší. Většina stavebních prací s vlivem na železniční dopravu skončí do konce roku 2023.

Po dobu platnosti výlukového jízdního řádu se většina dálkových vlaků mezi Prahou a Brnem přesune na trať přes Vysočinu (Kolín – Havlíčkův Brod – Brno). Opatření se nebude týkat linky R19 (Praha – Choceň – Svitavy – Brno) a vybraných ranních a večerních spojů, které zajistí dopravní obslužnost menších měst na trase přes Českou Třebovou. Dálkové vlaky směr Praha – Olomouc pojedou v upravených časových polohách, ve kterých už je zohledněno zdržení kvůli výluce a nutnost kyvadlového řízení dopravy v jednokolejném úseku. Některé spoje linek Ex2 (Praha – Vsetín – Žilina) a R18 (Praha – Luhačovice) pojedou v úseku Praha – Česká Třebová vzájemně spojeny. Regionální doprava bude podle postupu výlukových prací nahrazována autobusy. Po dobu půlroční výluky mezi stanicemi Pardubice hl. n. a Pardubice-Rosice nad Labem budou nahrazeny autobusy všechny vlaky ve směru na Hradec Králové a Medlešice. Kvůli omezení provozu mezi Poříčany a Velimí budou některé dálkové vlaky vedeny odklonem přes Nymburk a Lysou nad Labem, rychlíky v relaci Praha – Hradec Králové pojedou rovněž přes Lysou nad Labem. (zr) Zdroj: TZ SŽ, Foto: SPRÁVA ŽELEZNIC

 

Mohlo by vás zajímat:

V Kladrubech s mezinárodní účastí

V Kladrubech s mezinárodní účastí

Jedni z nejlepších vozatajů světa zavítali na Rudolfův pohár 2024

Snaží se nalézt dohodu

Snaží se nalézt dohodu

Společné komuniké Pardubického kraje, Nemocnic Pardubického kraje a Lékařského odborového klubu

Zvána je i široká veřejnost

Zvána je i široká veřejnost

Na Univerzitě Pardubice vystoupí světová špička ve 3D designu

Chytré hodinky zalarmovaly hasiče

Chytré hodinky zalarmovaly hasiče

Ti nezaváhali a okamžitě se pustili do záchrany lidského života

Ke 111. výročí existence

Ke 111. výročí existence

Speciální škola v Pardubicích dostala nový objekt integračního centra

Mělo by býti plnohodnotné

Mělo by býti plnohodnotné

Kraj vyhlásil výběrové řízení na vybudování návštěvnického centra na pardubickém zámku