Nová paliativní ambulance

Region - 03. 05. 2021
Nová paliativní ambulance

 

HOLICE - Oblastní charita Pardubice nově otevřela ve městě Ambulanci paliativní medicíny. Úlevu pacientům trpícím závažnými chorobami nabídne v ordinaci i domácím prostředí.

 

 

Oblastní charita Pardubice již 29 let poskytuje terénní zdravotní péči v domácím prostředí. To, co začínalo v devadesátých letech jako novinka, je dnes standardem a svůj život by si bez péče charitního zdravotnického personálu spousta pacientů nedokázala představit. Služby pardubické Charity se rozvíjejí dál, především pokud jde o profesionalitu a úzkou spolupráci s odbornými lékaři.

 

 

Vedle běžné domácí zdravotní péče Oblastní charita Pardubice nabízí odbornou pomoc umírajícím a jejich rodinám prostřednictvím multidisciplinárního týmů Domácího hospice Andělů strážných. Pro vážně nemocné Charita nedávno v Holicích otevřela specializovanou zdravotní službu – Ambulanci paliativní péče určenou pacientům s pokročilými onemocněními zejména onkologickými, interními a neurologickými.

 

 

V ambulanci působí lékař se specializací v oboru paliativní medicíny a nová holická ordinace je tak dalším místem, kam se v Pardubickém kraji mohou nemocní se svými obtížemi obrátit. Služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

 

 

Jak uvádí doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., vedoucí lékař nově zřízené ambulance: „Otevření specializované ambulance je významným krokem v postupném rozvoji paliativní péče v našem regionu. Vzniká tak konkrétní místo, kam se mohou lidé zajímající se o tuto službu obrátit. Aby naše společná snaha přinášela užitek, je třeba sjednotit často velmi rozdílné představy o podstatě paliativní péče. Služba je především určena pacientům s nevyléčitelným nádorovým nebo nenádorovým onemocněním, kteří se ocitli v závěrečné fázi života, a jejich rodinám. Společně hledáme cesty, jak mírnit tělesné a psychické příznaky nevyléčitelného onemocnění s respektem k potřebám a přáním nemocného tak, aby mohl zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Nezbytná je podpora jeho blízkých, kteří mohou mít zpočátku pocit, že péči nezvládnou, později přicházejí problémy s vyčerpáním sil nebo v sociální oblasti.

 

Lékař je jen jeden z rovnocenných členů týmu. Tento tým zajišťuje komplexní péči medicínskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální, spirituální a podpůrnou pro nemocného a jeho blízké. Paliativní péče je tedy mnohem více o životě a jeho kvalitě než o smrti, nemá nic společného s eutanázií, je o naději na co nejdůstojnější odcházení.  Pokud tedy jsou vyčerpány možnosti vyléčení nemoci, neznamená to, že ‘již není co nabídnout‘.“

 

 

Ambulance paliativní medicíny v areálu holické Polikliniky je otevřena vždy ve středu od 10 do 16 hodin. Pokud je zdravotní stav pacienta natolik vážný a nedovoluje návštěvu přímo ve středisku, lékař a zdravotní sestra jsou schopni potřebné vyšetření uskutečnit i v domácím prostředí nemocného.

 

 

„K našim pacientům přistupujeme vždy individuálně, pokud je to v našich časových a logistických možnostech a pro imobilního pacienta je naše návštěva jedinou alternativou, probíhá vyšetření v domácím prostředí“, uvádí zdravotní sestra Markéta Vašková.

 

 

A dodává: „Každý člověk je individualitou nejen ve zdraví ale i v nemoci. Příznaky spojené s vážnými onemocněními (bolest, nevolnost, dušnost, psychické změny), jejich intenzita, projevy, vývoj i případné komplikace jsou různé a pro kvalitu života nemocného je nezbytné správně, individuálně nastavit jejich léčbu. Fyzické strádání často velice ovlivňuje psychiku, která pak zpětně působí na zdravotní stav. Dobře nastavená paliativní léčba je cestou, jak kruh přerušit a mít čas na radostnější věci, na své blízké, přátele...“

 

 

To dokazuje i případ paní Marie, za kterou ambulance dojížděla do vzdálenější vesnice. Setkání předcházel telefonický rozhovor s dcerou, z kterého bylo jasné, že se o maminku chtějí starat doma sami, ale daná oblast nebyla pokryta terénními službami, které by pečovali o onkologicky nemocné. Maminka trpěla úpornými bolestmi břicha, neustávající nevolností a nebyla schopna převozu k ambulantnímu vyšetření. Po nastavení paliativní léčby se potíže zmírnily, rodina se znovu dostala do větší psychické pohody a paní Marie mohla opět trávit společné dny s dětmi a vnoučaty.

Paliativní medicína cílí na zlepšení kvality života, danou nemoc sice nevyléčí, ale zmírňuje její příznaky  a činí ji snesitelnou. Léčba by měla být dostupná pro všechny pacienty bez ohledu na základní diagnózu. Ambulanci paliativní medicíny mohou využít i nemocní, kteří podstupují aktivní léčbu a chtějí svůj stav konzultovat s odborníkem. Lékař na základě vyšetření doporučí plán, jehož součástí jsou i doporučení pro situace, kdy dochází ke zhoršení zdravotního stavu či k výpadku pečujících. Z ambulantní návštěvy je vyhotovena lékařská zpráva, jejíž kopii pacient obdrží spolu s medikací a dalším doporučením. (zr) Foto: OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE

Mohlo by vás zajímat:

Vírník se poroučel k zemi

Vírník se poroučel k zemi

Poblíž Kunětic došlo ve středu odpoledne k letecké nehodě

Tady bude nový kruhový objezd

Tady bude nový kruhový objezd

Hlavními důvody výstavby jsou bezpečnost a zklidnění dopravy v lázeňském městě

O parkování a o letišti

O parkování a o letišti

Kraj a město řeší situaci v okolí Pardubické nemocnice

Línek: Zachovat objem financí

Línek: Zachovat objem financí

V Evropském výboru regionů o rychlé přeshraniční pomoci při katastrofách

Na jubilejním dvacátém sněmu

Na jubilejním dvacátém sněmu

René Živný obhájil post předsedy SNK Evropských demokratů

Poutníci jsou vítáni

Poutníci jsou vítáni

Přelouč se stává centrem východočeské trasy svatojakubské cesty