Dukla sportovní je priorita

Město Pardubice - 06. 07. 2022
Dukla sportovní je priorita

PARDUBICE – Město pokračuje s přípravou projektu Dukla sportovní, a to i navzdory růstu cen na stavebním trhu. Chce být totiž po projektové stránce připraveno na dotační možnosti ze strany státu, platné územní rozhodnutí a stavební povolení již první etapy projektu mají. Radnice nyní zaměřuje pozornost na rekonstrukci basketbalové haly a otázku, zda by bylo možné jít při realizaci dalších etap také cestou PPP projektu. S možnou pomocí projektu přichází akcionáři basketbalu. Realizace by mohla začít v roce 2024.Postupný vývoj cen a dramatické zvyšování cen stavebního materiálu výrazným způsobem ovlivnil náklady spojené s projektováním a následnou realizací první etapy projektu. Původní výdaje výrazně narostly na téměř miliardu korun, přestože projektový tým poslední rok s projektanty usilovně pracoval na hledání úspor a zlevňovací studie v jednotlivých řešení, náklady výrazně narostly obdobně jako rostou v jiných odvětvích. „Na první etapu, to znamená výstavbu atletické haly, rekonstrukci stávající basketbalové haly, výstavbu dvorany a srdce projektu, komunikace a parkoviště máme platné stavební povolení. Podpora investic do nadregionální a významné sportovní infrastruktury z úrovně vlády se prakticky úplně zastavila. Možné dotační příležitosti by mohly být podle našich informací otevřeny nejdříve v roce 2024. Nic nevzdáváme, naopak, chceme být perfektně projekčně připraveni ve více variantách. Dukla sportovní je z pohledu priorit pardubických sportů jednoznačně číslo jedna,“ informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký.Vzhledem k dosavadnímu vývoji cen a predikci vývoje cen pro období je nemožné navrhovaný projekt realizovat v původně predikovaných limitech, a to i za předpokladu využití zlevňovací studie a nahrazení navrhovaných materiálů a technických řešení za cenově dostupnější. „Velmi si vážím přístupu projektantů. Dohodli jsme se s nimi na ukončení stávající smlouvy o dílo, abychom mohli rozšířit variabilitu projektu a oddělit část první etapy, tedy potřebnou rekonstrukci stávající basketbalové haly dle projektu včetně přípravy technologií potřebným pro výstavbu atletické nebo multifunkční haly. Nyní se ukazuje, jakou výhodou bylo připravit projekt ve formě etap, které lze různě skládat na sebe, právě díky tomu je nyní možné upravit etapu 1 a přizpůsobit další projektování našim možnostem, aby se případně mohlo v roce 2024 začít i bez ohledu na státní dotace, v tomto roce už nebude tlak na rozpočet města, předpokládané náklady jsou zde ve výši 127 milionů korun včetně DPH. Je to o prioritách a odvaze, a toto klíčové území pro sportovní infrastrukturu v majetku města, potřebuje již nutně investici,“ vysvětluje Jakub Rychtecký s tím, že projekt Dukly sportovní má poskytnout zázemí více než 3 tisícům sportujících dětí, 16 klubům ale také mezinárodním sportovním eventům reprezentační úrovně. Projekt zároveň otevírá areál veřejnosti a neorganizované sportovní činnosti široké veřejnosti.Město v posledních letech investovalo do areálu několik desítek milionů korun, stadion má nové všechny tartanové plochy, investovalo se i do střechy a zázemí atletické tribuny, letos prochází kompletní rekonstrukcí trávník na hlavní ploše. „Stávající basketbalová hala je ale v opravdu velmi špatném technickém stavu, její rekonstrukci a přístavbu včetně dalších návazností, navíc s ohledem na navyšování cen, vidím proto jako důležitý a klíčový první krok a signál sportovcům v Pardubicích, že to nevzdáváme. Zároveň budeme připraveni a otevřeni dalším dotačním příležitostem ale i otevíráme cestu i pro vstup soukromého kapitálu do toho pro město důležitého projektu,“ doplňuje náměstkova slova primátor Martin Charvát, který má na starosti majetek a investice.Projektový tým v čele s náměstkem Jakubem Rychteckým a primátorem Martinem Charvátem nabízí zastupitelům otevření cesty pro vstup soukromého kapitálu do území, a to předsunutím etapy 5, která ve vítězném architektonickém návrhu od začátku počítala s komerčními projekty polyfunkčního domu, bydlení a dalších ubytovacích kapacit. „Multifunkční hala pro sálové sporty, která se může jevit pro soukromé investory jako nejzajímavější, nechybí jenom basketbalu, ale také florbalu, házené a dalším sportům v Pardubicích. Říkáme si proto o úkol v zastupitelstvu, kdy chceme připravit zadání zpracování odborné analýzy pro zjištění potenciálu využití formy PPP projektu pro realizaci multifunkční haly za pomoci využití Etapy 5 a souvisejícího území,“ komentuje jedno z usnesení k projektu Rychtecký. Podle primátora Martina Charváta je to jedna z cest, kterou je třeba prověřit a reálně se přiblížit k realizaci i další etapy. „Na multifunkční halu máme již hotovou a platnou dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro potenciální investory a veřejnou soutěž s využitím formy PPP projektu a například metody design and build je to skvěle odpracovaný a připravený podklad. Nechceme už spoléhat na sliby státu,“ objasňuje další kroky primátor Martin Charvát.

 

Akcionáři basketbalu, se kterými má město uzavřenou akcionářskou dohodu, jejíž součástí je deklarace vůle a snahy výstavby multifunkční haly pro sálové sportu do roku 2027 dokonce oslovili město písemně s nabídkou pomoci s její výstavbou „Za akcionáře BK Pardubice a.s. deklarujeme, že jsme připraveni se investičně podílet na výstavbě Multifunkční haly, jejíž celková odhadnutá cena je dle stávajícího zadání přibližně na částku 750 milionů bez DPH. V případě, že bychom našli shodu na přípravě projektu formou PPP projektu např. se zapojením metody Design and Build včetně jednání o zastropování výše investic a hledání úspor v projektu, kde budou dány podmínky a parametry výstavby a financování tohoto projektu, jsme připraveni podat nabídku do soutěže a zúčastnit se jí. V případě, že vedení města a zastupitelé zvolí jiný způsob spolupráce nebo podpory projektu, jsme otevřeni jakémukoliv dalšímu jednání,“ shrnuje předseda představenstva BK Pardubice Pavel Stara stanovisko všech akcionářů basketbalového klubu, který roky patří k absolutní špičce v republice a část mládeže je jednou ze dvou mládežnických akademií Českého basketbalu.Záměr rozšířit variabilitu projektu Dukly sportovní a další kroky již schválili a doporučili radní města, zítra o nich budou rozhodovat zastupitelé. V souvislosti s provozem a využitím Dukly sportovní má město podepsané memorandum o spolupráci s Českým atletickým svazem, Českou basketbalovou federací, Českým florbalem, Českým volejbalem, Českou házenou, Českou gymnastickou federací, Českým olympijským výborem a prostřednictvím memoranda projekt DUKLA SPORTOVNÍ podpořil také Pardubický kraj. Vybudovat takovýto areál v Pardubicích má přitom své velké výhody, jednak je to jeho synergie a výborná dostupnost z různých koutů republiky, jednak možnost nabídnout co nejkvalitnější zázemí pardubickým sportovním klubům a nejrůznějším republikový i mezinárodním turnajům či soustředěním na evropské úrovni. (NaH) Vizualizace: MmP (Na obrázku multifunkční hala)

Mohlo by vás zajímat:

Nehod tady bylo hodně

Nehod tady bylo hodně

Přechod přes ulici Na Drážce bude bezpečnější

Zelenou bránu čeká rekonstrukce

Zelenou bránu čeká rekonstrukce

Finance schválili zastupitelé na svém pondělním jednání

Od neděle linky MHD poněkud jinak

Od neděle linky MHD poněkud jinak

Pozorně při cestách Polabinami, do Trnové a Ohrazenic

Víkendová uzávěra Poděbradské

Víkendová uzávěra Poděbradské

Dopravní podnik přijal pro sobotu a neděli opatření na pěti linkách

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Na změně v areálu v Cihelně se shodli městští radní

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Stavební firma MARHOLD finišuje na výstavbě sousedního parkovacího domu