Naprosto unikátní školka

Město Pardubice - 06. 10. 2022
Naprosto unikátní školka

PARDUBICE - Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum letos slaví třicetiny. Vznikla v roce 1992 jako dětské rehabilitační centrum a denní stacionář primárně pro děti s tělesným postižením a logopedickými vadami. Postupně Lentilce přibývaly děti s poruchami autistického spektra a dalšími diagnózami a stacionář se změnil na v České republice unikátní integrační školku. Slavit bude Lentilka ve velkém, a to otevřením nového multisenzorického centra, ve kterém je možné hravou formou rozvíjet pohyb, smyslové vnímání i rozumové dovednosti dětí.

 

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum vznikla k 1. 1. 1992 jako Dětské rehabilitační centrum zřizované Statutárním městem Pardubice. Často je první instancí, kam se dostávají rodiče s dětmi nejčastěji kolem druhého roku života na základě určitých pochybností ve vývoji dítěte. „Lentilka patří v republice k naprosté špičce, co se týče komplexnosti péče o děti s hendikepem. Ročně poskytuje péči v integrační školce průměrně 65 dětem, v rámci rehabilitačního centra pak ošetří na tisíc dětských pacientů za rok. Z rozpočtu města přispíváme na provoz tomuto našemu zařízení téměř 11 milionů korun. Lentilka zároveň poskytuje metodickou a konzultační pomoc s integrací dětí do běžných tříd v našich školkách,“ informoval náměstek primátora pro školství, sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že město do vylepšování zázemí a budov investovalo v posledních letech přes 20 milionů korun. „Ještě v letošním roce se rekonstrukce dočká sociální zařízení, přípravna jídel a další zázemí za 3,5 milionu korun. Pro kvalitní práci je však potřebná i včasná diagnostika příčin, proto finančně podporujeme také nákup diagnostických nástrojů pro spolupracující ambulanci klinické psychologie,“ objasnil Rychtecký.

 

Původně denní stacionář nabízel také zdravotní služby jako klinickou logopedii, rehabilitace a na místě působil odborný zdravotnický personál včetně lékaře. „Postupně se začala měnit klientela i v souvislosti s nárůstem počtu dětí zejména s poruchami autistického spektra, přibývaly také děti s jiným diagnózami. Stacionář se tak změnil na integrační školku, což je unikátní model v České republice. V současnosti jsou v Lentilce integrační třídy po maximálně 15 dětech,“ uvedla ředitelka Lentilky Gabriela Bělková. „Ve třídách učí pedagogové i speciální pedagogové, kteří se věnují individuálně dětem s handicapem, skupinu dětí vede učitelka se školním vzdělávacím programem jako mají děti v běžných školkách, vypomáhá i asistent pedagoga. Ze skupinové integrace mají užitek jak děti s postižením, tak děti zdravé či s lehkým znevýhodněním. Naše rehabilitační centrum pak poskytuje logopedické služby, fyzioterapii rozšířenou o ergoterapii a řadu dalších aktivit, a to nejen dětem ve školce, ale i ambulantním klientům do 18. roku života dojíždějících na terapie z Pardubic a okolí,“ doplnila Gabriela Bělková. Součástí Lentilky je i speciální třída pro děti s poruchami komunikace, sociální integrace a poruchami autistického spektra, které mají individuální a vysoce odbornou péči a podporu.

 

Lentilka u příležitosti oslav kulatin nadělí svým klientům velkolepý dárek. Tím se v úterý 11. října stane otevření multisenzorického centra, ve kterém je možné hravou formou rozvíjet pohyb, smyslové vnímání i rozumové dovednosti dětí. „Koncepty senzorická integrace a tzv. snoezelen, tedy multismyslový koncept, patří mezi současné trendy v rehabilitaci i pedagogice a zaměřují se na celkový rozvoj dětí propojením smyslového vnímání za použití speciálních pomůcek, například závěsných houpaček, světelných vláken, vodního lůžka nebo vibračních pomůcek. Centrum je určeno především pro děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, děti s různými těžkými logopedickými vadami, specifickými poruchami učení a děti s poruchami autistického spektra,“ představila novinku ředitelka Gabriela Bělková.

 

Nové multisenzorické centrum pomůže dětem s různorodými zdravotními znevýhodněními hravou formou rozvíjet jejich celkový opožděný psychomotorický vývoj se zaměřením na rozvoj všech smyslů spolu s koordinací a rovnováhou. Využíván bude jak při denních aktivitách v rámci školky, tak i v rámci odborných terapií. Součástí multismyslového centra je i muzikoterapie, která vede u dětí k navození pozitivních, radostných změn v oblasti těla, duše a emocí.

 

Veřejnost se může přijít do Lentilky podívat ve dnech otevřených dveří 14. a 17. října, více informací zájemci najdou na www.drclentilka.cz. (atu) Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Dukla Sportovní: další krok

Dukla Sportovní: další krok

Rekonstrukce basketbalové haly je na spadnutí

Oživí veřejný prostor

Oživí veřejný prostor

Cestu na zámek bude nově zdobit nadživotní socha koně

Kdo nesehnal lístky, může na Pernštýňák

Kdo nesehnal lístky, může na Pernštýňák

Budovu radnice ozdobí na podporu Dynama šály

Na místě bývalé Telegrafie a Tesly

Na místě bývalé Telegrafie a Tesly

Univerzita Pardubice letos začne stavět budovu pro Fakultu zdravotnických studií

Sázka je sázka

Sázka je sázka

Hradecká primátorka oblékla pardubický dres

Radnici navštívili studenti z Tchaj-wanu

Radnici navštívili studenti z Tchaj-wanu

Program výměnného pobytu je velmi pestrý