Za přínos pro Pardubice

Město Pardubice - 16. 12. 2022
Za přínos pro Pardubice

PARDUBICE - Město ocenilo další osobnosti, které se významnou měrou podílely nebo nadále podílejí na jeho rozvoji či propagaci. Pěti osobnostem byla udělena Medaile města Pardubic, dalším dvěma pak Čestné uznání města.

 

Medaile města Pardubice si z rukou primátora převzali Roman Krmenčík, který jako dlouholetý kapitán, fundraiser a mecenáš významně přispěl k úspěchům extraligového šachového týmu Pardubic, známý aranžér, skladatel a dirigent Vladimír Popelka, ředitel Východočeského muzea Pardubice Tomáš Libánek a ředitel Státního okresního archivu v Pardubicích Ladislav Hloušek. Čestným uznáním města byli oceněni Jan Frolík a Jiří Šindelář, kterým bylo uznání uděleno za zviditelnění města archeologickým průzkumem pernštejnsko-piastovské hrobky v kostele sv. Bartoloměje.

 

„Jsem opravdu rád, že jsme se tu konečně mohli sejít v širší společnosti, jelikož v předchozích letech nám slavnostní předávání poněkud zkomplikovala pandemie covidu. Bylo mi ctí vyznamenat ty osobnosti, které se staly pro město nepostradatelné a věnovaly značnou část svého času tomu, aby pomohly městu s rozvojem, ať už v oblasti kultury, vědy či medicíny,“ pronesl primátor Jan Nadrchal, který každého z oceněných osobně přivítal během slavnostního aktu ve Společenském sále radnice. Oceněn za dlouholetou práci byl také Václav Rule, přednosta psychiatrického oddělení pardubické nemocnice, kterému bude ocenění předáno dodatečně.

 

Vlastní ocenění město Pardubice uděluje každoročně na základě návrhů občanů. Nejvyšším, které může udělit, je Čestné občanství města a patří skutečně výjimečným osobnostem. Pardubice jej udělují od roku 1861. Druhým nejvyšším oceněním je Medaile města Pardubic, dalším pak Čestné uznání města Pardubic. Oceněny bývají, na návrhy z řad veřejnosti, osobnosti působící v nejrůznějších sférách činnosti. Vždy jsou to lidé, kteří se svou prací zasloužili o rozvoj a věhlas města a kteří jsou pro Pardubice dlouhodobým přínosem. (iko) Foto: TOMÁŠ KUBELKA

Mohlo by vás zajímat:

Obrovský úspěch Pardubic

Obrovský úspěch Pardubic

Novostavba GAMPA a Sféra v Automatických mlýnech získala ocenění za nejlepší architekturu v historickém prostředí

Pardubice nabité moderní energií

Pardubice nabité moderní energií

Unikátní setkání představí domácí fotovoltaiku, život s elektromobilem a nastíní, proč přichází jaro dříve

Automatické mlýny poprvé

Automatické mlýny poprvé

Zámek Pardubice hostí v pátek zahájení Festivalu muzejních nocí

Vedení města debatovalo s poslanci

Vedení města debatovalo s poslanci

Mezi tématy nechyběla spalovna nebezpečných odpadů nebo areál bývalých kasáren

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pardubičtí turisté odhalili významnému občanovi desku na domě, kde žil

Pozor na spádové obvody

Pozor na spádové obvody

Pardubické mateřské školy otevírají dveře pro zápisy již za týden