Za přínos pro Pardubice

Město Pardubice - 16. 12. 2022
Za přínos pro Pardubice

PARDUBICE - Město ocenilo další osobnosti, které se významnou měrou podílely nebo nadále podílejí na jeho rozvoji či propagaci. Pěti osobnostem byla udělena Medaile města Pardubic, dalším dvěma pak Čestné uznání města.

 

Medaile města Pardubice si z rukou primátora převzali Roman Krmenčík, který jako dlouholetý kapitán, fundraiser a mecenáš významně přispěl k úspěchům extraligového šachového týmu Pardubic, známý aranžér, skladatel a dirigent Vladimír Popelka, ředitel Východočeského muzea Pardubice Tomáš Libánek a ředitel Státního okresního archivu v Pardubicích Ladislav Hloušek. Čestným uznáním města byli oceněni Jan Frolík a Jiří Šindelář, kterým bylo uznání uděleno za zviditelnění města archeologickým průzkumem pernštejnsko-piastovské hrobky v kostele sv. Bartoloměje.

 

„Jsem opravdu rád, že jsme se tu konečně mohli sejít v širší společnosti, jelikož v předchozích letech nám slavnostní předávání poněkud zkomplikovala pandemie covidu. Bylo mi ctí vyznamenat ty osobnosti, které se staly pro město nepostradatelné a věnovaly značnou část svého času tomu, aby pomohly městu s rozvojem, ať už v oblasti kultury, vědy či medicíny,“ pronesl primátor Jan Nadrchal, který každého z oceněných osobně přivítal během slavnostního aktu ve Společenském sále radnice. Oceněn za dlouholetou práci byl také Václav Rule, přednosta psychiatrického oddělení pardubické nemocnice, kterému bude ocenění předáno dodatečně.

 

Vlastní ocenění město Pardubice uděluje každoročně na základě návrhů občanů. Nejvyšším, které může udělit, je Čestné občanství města a patří skutečně výjimečným osobnostem. Pardubice jej udělují od roku 1861. Druhým nejvyšším oceněním je Medaile města Pardubic, dalším pak Čestné uznání města Pardubic. Oceněny bývají, na návrhy z řad veřejnosti, osobnosti působící v nejrůznějších sférách činnosti. Vždy jsou to lidé, kteří se svou prací zasloužili o rozvoj a věhlas města a kteří jsou pro Pardubice dlouhodobým přínosem. (iko) Foto: TOMÁŠ KUBELKA

Mohlo by vás zajímat:

Přednáška, film, dílna a pietní akt

Přednáška, film, dílna a pietní akt

Co vše se uskuteční v příštím týdnu v Památníku Zámeček

Obnovení petice proti spalovně

Obnovení petice proti spalovně

Brzy vyrazí do ulic dobrovolníci s podpisovými archy

Sebrat maximum podpisů

Sebrat maximum podpisů

Pardubice a okolní obce za sebou mají jednání o spalovně

Zámek má své opodstatnění

Zámek má své opodstatnění

Nedávná kontrola bioodpadu ze sídlišť přinesla dobré zprávy

Zhudebnit lze i jízdní řády

Zhudebnit lze i jízdní řády

Beseda se zvukovými umělci v pondělí v podvečer

Program na večer je jasný

Program na večer je jasný

Pardubická muzejní noc slibuje netradiční noční zážitky na 11 místech