Čekají se náměty veřejnosti

Město Pardubice - 26. 01. 2023
Čekají se náměty veřejnosti

PARDUBICE - Město se chce pustit do revitalizace části náměstí Republiky. Proměna bude zahrnovat nejen úpravy spojené s parkováním, zaměřena bude rovněž na zeleň. Radnice chce do přípravy návrhu stavby zapojit také veřejnost, pro kterou spolu s budoucími autory návrhu chystá pracovní setkání nad mapou tohoto území.

 

Připravovaný návrh stavby bude řešit předprostor Zelené brány včetně nadzemní části podchodu, dále předprostor banky, kostela sv. Bartoloměje a Zvonice. „Vzhledem k tomu, že se jedná o území, které má velký potenciál a spadá do městské památkové rezervace, bude nutné brát ohled také na historické a kulturní hodnoty. Naším cílem je vizuální sjednocení prostoru, které bude zahrnovat také kompoziční a materiálové scelení plochy. Návrh stavby má redukovat nadbytečné objekty, které prostor tříští, a plochu naopak doplnit o novou výsadbu s vazbou na sídelní zeleň města. Celé dotčené území by měl navíc doplnit vhodně zvolený mobiliář, který zde pomůže vytvořit odpočinkovou zónu,“ informuje o plánované rekonstrukci náměstí Republiky primátor Jan Nadrchal s tím, že důležitým podkladem při vytváření návrhu stavby bude nejen Koncepční studie veřejných prostranství městské památkové rezervace v Pardubicích, kterou pro město zpracoval MCA atelier s.r.o., ale také tepelná mapa města a zpracovaná Územní studie sídelní zeleně. 

 

Kromě zmíněných studií chce město čerpat podněty také z řad veřejnosti. „Na únor plánujeme spolu s týmem jih architekti, kteří pro město návrh rekonstrukce připravují, setkání s veřejností nad mapou dotčené části náměstí Republiky. Chceme znát, co v této lokalitě občané vnímají jako pozitivní, nebo naopak negativní, a jaká je jejich představa budoucí podoby tohoto území. Všechny své poznatky přitom budou účastníci zakreslovat přímo do mapy. Závěry ze setkání pak budou posouzeny z hlediska relevantnosti s tím, že finální návrh stavby by měl být hotov do poloviny letošního roku. Co se financování revitalizace náměstí Republiky týče, budeme usilovat o získání dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace, případně z některé z dotačních výzev státu,“ dodává primátor Nadrchal s tím, že architekti budou vzhledem k povaze území svůj návrh konzultovat také s úsekem památkové péče pardubického magistrátu.

 

Samotný tým architektů se chce zaměřit především na to, aby území sloužilo zejména chodcům, cyklistům a veřejnosti. „Náměstí Republiky by mělo jako „předpokoj“ historického jádra v budoucnu lépe sloužit tak, aby tu byl dostatek prostoru pro pohyb peších i cyklistů, protože dnes bohužel převládá motorová doprava. Věříme, že pečlivým očištěním a kultivováním tohoto památkově hodnotného místa můžeme vytvořit přehledný, bezpečný a lépe prostupný veřejný prostor doplněný o kvalitní smysluplnou zeleň,“ podotýká za tým jih architekti Matěj Šebek.

 

Pracovní setkaní nad mapou náměstí Republiky

 

Pracovní setkání nad mapou se uskuteční 14. února a zahájeno bude v 17:00 hodin přímo na náměstí Republiky. Účastníci se poté přesunou do Společenského sálu radnice, kde budou společně se zástupci města a týmem architektů, kteří pro město zpracovávají návrh rekonstrukce náměstí, diskutovat nad mapou této lokality. Setkání bude rozděleno na několik částí – úvodní představení projektu, shrnutí pozitiv a negativ současného stavu v této lokalitě, další část bude zaměřena na náměty z řad veřejnosti a poté bude následovat závěrečné shrnutí všech námětů. Na pracovní setkání nad mapou následně naváže dotazníkové šetření. O tom, odkdy a kde budou dotazníky k dispozici, bude radnice včas informovat. (iko) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Nehod tady bylo hodně

Nehod tady bylo hodně

Přechod přes ulici Na Drážce bude bezpečnější

Zelenou bránu čeká rekonstrukce

Zelenou bránu čeká rekonstrukce

Finance schválili zastupitelé na svém pondělním jednání

Od neděle linky MHD poněkud jinak

Od neděle linky MHD poněkud jinak

Pozorně při cestách Polabinami, do Trnové a Ohrazenic

Víkendová uzávěra Poděbradské

Víkendová uzávěra Poděbradské

Dopravní podnik přijal pro sobotu a neděli opatření na pěti linkách

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Na změně v areálu v Cihelně se shodli městští radní

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Stavební firma MARHOLD finišuje na výstavbě sousedního parkovacího domu