Vědí už, jaké to je

Město Pardubice - 01. 02. 2023
Vědí už, jaké to je

PARDUBICE - Zastupitelé města si v pondělí 30. ledna mohli v budově radnice vyzkoušet, jaké to je být v roli handicapovaných. Radnice si pro ně ve spolupráci s organizacemi, které se v Pardubicích věnují péči o handicapované, připravila tzv. zážitkovou cestu před jednáním zastupitelstva. Tuto akci organizuje Komise pro bezbariérovost vždy pro nové zastupitele.

 

Zastupitelé si tak sami vyzkoušeli, jak se žije lidem se zrakovým, tělesným či sluchovým handicapem. „Do akce se zapojilo například TyfloCentrum Pardubice, které pomáhá osobám se zrakovým handicapem. Za asistence průvodce TyfloCentra si zastupitelé zažili, jaké to je jít poslepu s bílou holí a s průvodcem, seznámili se s různými typy zrakového postižení pomocí simulačních brýlí a dozvěděli se, jak správně pomoci, doprovázet a komunikovat s lidmi se zrakovým postižením,“ přiblížila rozsah akce Ivana Liedermanová vedoucí odboru školství, kultury a sportu. S tím, že se magistrát dlouhodobě zasazuje o zvýšení povědomí ohledně života lidí s handicapem a o zlepšení jejich životů.

 

Na akci se podílela i organizace Tichý svět, která pracuje s osobami se sluchovým postižením. Díky ní si účastníci mohli vyzkoušet, jak náročné je odezírání ze rtů a jak důležitá je v komunikaci mimika.

 

Zároveň se do zážitkové cesty zapojilo centrum Kosatec se svým Konzultačním střediskem bezbariérovosti a Křižovatka handicap centrum. Obě organizace nabídly zastupitelům možnost vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku (mechanickém i elektrickém) a manipulaci s ním – tj. jízda na vozíku po budově radnice, přesun z vozíku na židli apod.

 

Celou událost organizovala Komise pro bezbariérovost, která je poradním orgánem Rady města Pardubic a o komplexní přístup k bezbariérovosti se zasazuje již od roku 2003. Díky tomu je hlavním koordinátorem bezbariérovosti ve městě a již 20 let zaměřuje svou činnost ve městě na odstraňování architektonických, informačních, technických bariér a osvětu veřejnosti v oblasti života a potřeb handicapovaných. Bezbariérovost se týká nejen trvale a dočasně handicapovaných, ale i seniorů a rodin s kočárkem. Pro občany města byla vytvořena e-mailová adresa bezbarierovost@mmp.cz, na kterou mohou občané města zasílat dotazy a upozornění na nedostatky v oblasti bezbariérovosti ve městě – následně vše řeší právě Komise pro bezbariérovost. (kvl)  Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Rozvojový fond: Nelze přihlížet pomluvám

Rozvojový fond: Nelze přihlížet pomluvám

Město a jeho společnosti se chtějí připojit coby poškození

Mimořádné jednání Rady města Pardubice

Mimořádné jednání Rady města Pardubice

Změny ve složení městských společností a zadávacím řádu veřejných zakázek

Spadla klec. Politici jsou ve vazbě

Spadla klec. Politici jsou ve vazbě

Kromě Martina Charváta, Jozefa Koprivňanského a Heleny Dvořáčkové byli obvinění propuštěni za zadržení

Piráti podali podnět na ÚOHS

Piráti podali podnět na ÚOHS

Mají pochybnosti o regulérnosti veřejné zakázky na pátém městském obvodě

„Oko bere“: Jedenadvacet obvinění

„Oko bere“: Jedenadvacet obvinění

Rozsah policií rozkryté kriminální činnosti v Pardubicích nemá obdoby

Organizovaný zločin na magistrátu?

Organizovaný zločin na magistrátu?

Policisté od rána zasahují na pardubickém magistrátu