Zamezit odkládání na skládky

Město Pardubice - 15. 03. 2023
Zamezit odkládání na skládky

PARDUBICE - Odbor životního prostředí Magistrátu města ve spolupráci se Službami města Pardubic a dotčenými městskými obvody rozšíří projekt odděleného sběru bioodpadu do nových městských částí, aby měli obyvatelé v sídlištní zástavbě příležitost třídit bioodpad. Doposud projekt ve městě fungoval v pilotní verzi, a to na Dubině. Nově se hnědé kontejnery objeví ve vytipovaných lokalitách na Dukle, Višňovce, v Polabinách a z důvodu zájmu občanů v rámci pilotního projektu se zvýší jejich počet i na Dubině.

 

„Jedná se o velké rozšíření projektu, který město v roce 2020 spustilo v pilotní fázi na sídlišti Dubina, kde bylo umístěno 5 hnědých kontejnerů o velikosti 1 100 litrů. Obyvatelé si na nové kontejnery zvykli a naučili se je využívat, o čemž svědčí fakt, že v loňském roce bylo z tohoto sídliště odvezeno 18,04 tun bioodpadu,“ přiblížila pilotní verzi projektu náměstkyně primátora Jiřina Klčová s tím, že se ve městě v uplynulém roce celkem svezlo od občanů 2 114,8 tun bioodpadu, z čehož se vyrobilo 1268 tun kompostu.

 

Cílem projektu je umožnit obyvatelům ze sídlišť, aby mohli odkládat bioodpad, který jim vznikl v domácnostech, odděleně od komunálního odpadu. Čímž se zamezí odkládání tohoto odpadu na skládky a zároveň se sníží celkové množství komunálních odpadů. Vytříděný bioodpad bude poté odvážen na kompostárnu do Dražkovic, kde bude zpracován na kvalitní kompost. Do hnědého kontejneru se však odpad nesmí vhazovat v plastových pytlích či taškách, neboť tím by došlo ke znehodnocení obsahu celého kontejneru. Zároveň budou kontejnery uzamčeny, a to z obavy o znehodnocení obsahu nezodpovědnými jedinci. Zájemci o klíč k těmto kontejnerům si je můžou od března 2023 bezplatně vyzvednout na úřadech svých městských obvodů. Případně existuje i možnost vyzvednutí klíčů na odboru životního prostředí magistrátu města.

 

„Oddělený sběr bioodpadů od rodinných domů byl v Pardubicích zaveden v roce 2007. Z původních lokalit Jesničánky, Skřivánek, Židov byl postupně rozšířen do všech částí města se zástavbou rodinných domů. Nádoby na bioodpad jsou od roku 2014 také k dispozici na školách, a to pro bioodpady vzniklé při údržbě školních areálů. K začátku března 2023 je počet nádob 140 litrových kontejnerů 4 323,“ popsal historii a současný stav třídění bioodpadu v Pardubicích Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic.

 

Seznam lokalit, do kterých se projekt rozšíří:


Polabiny: ul. Ohrazenická 168, ul. Lonkova 469, ul. Prodloužená 261, ul. Valčíkova u garáží, ul. Křičkova z boku domu 418, ul. Brožíkova 434, ul. K Rozvodně 97

 

Dubina: stávající stanoviště - ul. Dubové Návrší u čp. 748, ul. Erno Košťála 973, ul. Luďka Matury u čp. 851 – 852, ul. Bartoňova 842 -845, ul. Dašická 1767 – kachlíky

 

Dubina: nová stanoviště - ul. Jana Zajíce čp. 960, ul. Erno Košťála u čp. 1008, ul. Studánecká před čp. 1568, ul. Na Drážce čp. 1564, ul. R. Vojtěchové z boku čp. 606

 

Dukla: ul. Wolkerova x Jiránkova u čp. 2080, ul. Jiránkova 2205, ul. Lexova 2338 poblíž výměníku, ul. Artura Krause 2315, ul. Jilemnického 2213

 

Višňovka: ul. K Blahobytu x S. K. Neumanna u čp. 2486, ul. Žel. Pluku x Čihákova u čp. 2141 - vedle přístřešku, ul. Železničního pluku u čp. 2186  - vnitroblok  (kvl) Ilustrační foto: region.rozhlas.cz

Mohlo by vás zajímat:

Obrovský úspěch Pardubic

Obrovský úspěch Pardubic

Novostavba GAMPA a Sféra v Automatických mlýnech získala ocenění za nejlepší architekturu v historickém prostředí

Pardubice nabité moderní energií

Pardubice nabité moderní energií

Unikátní setkání představí domácí fotovoltaiku, život s elektromobilem a nastíní, proč přichází jaro dříve

Automatické mlýny poprvé

Automatické mlýny poprvé

Zámek Pardubice hostí v pátek zahájení Festivalu muzejních nocí

Vedení města debatovalo s poslanci

Vedení města debatovalo s poslanci

Mezi tématy nechyběla spalovna nebezpečných odpadů nebo areál bývalých kasáren

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pardubičtí turisté odhalili významnému občanovi desku na domě, kde žil

Pozor na spádové obvody

Pozor na spádové obvody

Pardubické mateřské školy otevírají dveře pro zápisy již za týden