Aplikace je již otevřena

Město Pardubice - 21. 03. 2023
Aplikace je již otevřena

PARDUBICE - Letošní zápisy pro prvňáčky do pardubických základních škol se budou konat ve středu 19. a ve čtvrtek 20. dubna od 13 do 18 hodin a jsou určené primárně dětem narozeným do 31. srpna 2017. Radnice očekává, že k zápisům do 18 škol zřizovaných městem dorazí přibližně tisíc dětí.

 

„V současné době máme základní školy plné téměř na 100 procent kapacity, avšak z devátých tříd letos odchází silný ročník, více než 1 100 dětí. Mohu ujistit všechny rodiče pardubických dětí, které v Pardubicích skutečně bydlí, že našich 18 základních škol je kapacitně připraveno přijmout v rámci školských spádových obvodů všechny pardubické děti,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že město v posledních letech navýšilo kapacity základních škol téměř o 300 míst a nyní radní pracují na výstavbě nové školy v Masarykových kasárnách, která bude mít kapacitu minimálně dalších 540 míst.

 

Žádost o přijetí či o odklad si mohou rodiče již tradičně připravit předem v aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu. Aplikace se pro vytváření žádostí otevřela včera. Rodiče v ní najdou veškeré informace. Pak stačí vyplněnou žádost vytisknout a přinést k zápisu do vybrané školy. K zápisu musí znovu dojít i děti, které měly loni odloženou školní docházku.

 

Ukrajinské děti půjdou k zápisům později


„Veřejnosti určitě neuniklo, že Pardubice mají na základě rozhodnutí zákonodárců zajistit školní docházku kromě dětí s trvalým pobytem ve městě také příchozím dětem z Ukrajiny, které z domova utekly před válkou. Ty ale půjdou k zápisu v samostatném termínu, a to až 1. června 2023, tedy v době, kdy už budou pardubické děti do škol přijaty. Tímto naším krokem se chceme spolu s řediteli vyhnout jakýmkoliv snahám o dezinformace. Je naší lidskou povinností pomáhat lidem zasaženým válkou. Pardubické děti jsou však na prvním místě,“ objasňoval postup náměstek Rychtecký s tím, že probíhají jednání se soukromou školou o možnosti navýšení kapacit pro ukrajinské děti na území města.

 

Pravidla pro zápisy zůstávají stejná


Kritéria pro přijímání dětí se od loňska nemění. Jsou nastavena ve prospěch pardubických dětí, které ve městě mají trvalý pobyt a také zde skutečně bydlí, nejen dočasně papírově. Město se ve spolupráci s řediteli škol snaží v posledních letech čelit účelovému přehlašováním pobytů dětí z okolních vesnic jen pro účely zápisu aktivněji. Proto budou ředitelé po rodičích vyžadovat i doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy.

 

K zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a průkaz totožnosti, kterým zákonný zástupce prokáže vztah k dítěti. Body navíc bude možné získat i za skutečné bydliště dítěte. „K jeho prokázání budou muset rodiče řediteli doložit užívací právo zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte, výpis z katastru, nájemní smlouvu či jiný doklad, že s dítětem skutečně na uvedené adrese bydlí,“ upřesnila Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Radnice však varuje rodiče, že se v případě udávání nepravdivých údajů – například o bydlišti – vystavují v rámci správního řízení riziku pokuty až 10 tisíc korun.

 

Společné spádové obvody s okolními obcemi pokračují


Pardubice očekávají k zápisu podle rejstříku obyvatel přibližně 950 dětí, dalších několik desítek přijde z obcí, které po dohodě s radnicí zajistily školní docházku ve městě formou smlouvy o společném spádovém obvodu pro své děti. „Tyto obce nám v rámci uzavřeného smluvního vztahu za své děti dohromady přispívají více než tři miliony korun do rozpočtu města. Tyto peníze cíleně zapojujeme přímo do provozu základních škol, do kterých tyto děti chodí. Vážíme si zodpovědného přístupu těchto 14 obcí, které s námi docházku do základních škol vyřešily touto cestou. Spádové připojení dalších obcí však nyní vzhledem k našim možnostem neplánujeme, potenciálně bychom o tom mohli diskutovat v souvislosti s výstavbou nové školy v areálu Masarykových kasáren,“ doplnil Rychtecký.

 

Na některých školách s menším počtem odcházejících deváťáků radnice během zápisu očekává převis poptávky. V tomto případě pak budou ředitelé škol při rovnosti bodů přihlížet také ke vzdálenosti trvalého bydliště dítěte od školy. V rámci vyhláškou stanovených spádových obvodů bude ale míst v Pardubicích dostatek.

 

Veškeré informace a podmínky zápisu rodiče naleznou tradičně na stránkách jednotlivých škol a na webu. (kvl) Ilustrační foto: kralovedvorsko.cz

 

Mohlo by vás zajímat:

Pardubice ocenily významné občany

Pardubice ocenily významné občany

Medaile převzalo devět osobností z různých odvětví společenského života

Premiér otevřel zastávku a lávku

Premiér otevřel zastávku a lávku

Na mohutných investicích Správy železnic se podílelo i Město Pardubice

Památník Zámeček zve na pietní akt

Památník Zámeček zve na pietní akt

Připomenuto bude 82. výročí heydrichiády na Pardubicku

Automatické mlýny zdobí Loďka

Automatické mlýny zdobí Loďka

Interaktivní dílo Davida Černého podpoří děti s hendikepem

Špičková úroveň musí být zachována

Špičková úroveň musí být zachována

Východní tribuna pardubického plochodrážního stadionu ve Svítkově projde rekonstrukcí

Trnová přinese změny v MHD

Trnová přinese změny v MHD

Zajištění přepravy je pro dopravní podnik velkou výzvou, pomohli i kolegové z Hradce Králové