Blíží se velké zácpy

Město Pardubice - 11. 05. 2023
Blíží se velké zácpy

PARDUBICE - Ředitelství silnic a dálnic se s výstavbou severovýchodního obchvatu posouvá více do města. Aby byly dopady na dopravu v Pardubicích minimální, koordinuje tento projekt také s pardubickou radnicí, se kterou konzultuje veškerá dopravní omezení na území města.Na realizaci výstavby severovýchodního obchvatu jsme čekali desítky let. Jsem proto opravdu rád, že jsme se konečně dočkali, samotná výstavba však bohužel přinese nepříjemná omezení. Chtěl bych poprosit všechny řidiče o trpělivost, veškerá omezení jsou pro stavbu obchvatu nezbytná. Podařilo se nám se zhotovitelem domluvit umožnění průjezdu městské hromadné dopravy Poděbradskou ulicí, která bude v úseku mezi okružní křižovatkou Trnová a okružní křižovatkou u Baumaxu dočasně uzavřena. Vím, že tato omezení budou pro řidiče nepříjemná a že výstavba severovýchodního obchvatu bude mít zpočátku trochu negativní dopad na dopravu ve městě, na druhou stranu musíme myslet na pozitiva, které nám obchvat po jeho dokončení přinese,“ informuje náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal.V souvislosti s realizací severovýchodního obchvatu, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic, město v letošním roce čekají následující dopravní omezení:

  1. Ulice Hradecká:
    V ulici Hradecká dojde k částečnému omezení provozu z důvodu přeložek inženýrských sítí a přípravy napojení na budoucí silnici I/36. Toto omezení je v rámci 1. etapy naplánováno na období červen až říjen 2023, druhá etapa bude zahájena v roce 2024.  1. Dopravní omezení u okružní křižovatky Trnová:

Od druhé poloviny května až do konce září 2023 bude omezena doprava v ulicích Poděbradská, Bohdanečská a Trnová, a to z důvodu přeložení stávajících inženýrských sítí. Po dobu realizace přeložek inženýrských sítí bude dočasně uzavřena Poděbradská ulice mezi okružní křižovatkou Trnová a okružní křižovatkou u Baumaxu s tím, že zde bude umožněn obousměrný průjezd pro vozy MHD a IZS, pro osobní a nákladní dopravu bude připravena objízdná trasa (pro osobní vozy Polabinami a Trnovou ulicemi Bělehradská, Okrajová a Jiřího Potůčka, pro nákladní auta přes Staré Hradiště a Srch a silnici I/37). Vzhledem k tomu, že dojde i na nezbytné příčné překopy přes Poděbradskou ulici, díky kterým bude nezbytná krátkodobá výluka i pro MHD, bude pro cestující v tomto případě zajištěna náhradní autobusová doprava. Po dokončení této první etapy bude provoz obnoven v původní podobě. Navazující finální etapa proběhne v roce 2024.  1. Uzavření cyklostezky do Starého Hradiště:

Od května je uzavřena cyklostezka vedoucí do Starého Hradiště. Cyklisté mohou využít náhradní trasu, která vede přes ulici Hradecká. (iko) Ilustrační foto: INTERNET

 

Mohlo by vás zajímat:

Přednáška, film, dílna a pietní akt

Přednáška, film, dílna a pietní akt

Co vše se uskuteční v příštím týdnu v Památníku Zámeček

Obnovení petice proti spalovně

Obnovení petice proti spalovně

Brzy vyrazí do ulic dobrovolníci s podpisovými archy

Sebrat maximum podpisů

Sebrat maximum podpisů

Pardubice a okolní obce za sebou mají jednání o spalovně

Zámek má své opodstatnění

Zámek má své opodstatnění

Nedávná kontrola bioodpadu ze sídlišť přinesla dobré zprávy

Zhudebnit lze i jízdní řády

Zhudebnit lze i jízdní řády

Beseda se zvukovými umělci v pondělí v podvečer

Program na večer je jasný

Program na večer je jasný

Pardubická muzejní noc slibuje netradiční noční zážitky na 11 místech