„Růžovka“ zabodovala v Olomouci

Město Pardubice - 01. 06. 2023
„Růžovka“ zabodovala v Olomouci

PARDUBICE - Radnice se může pochlubit dalším oceněním, tentokrát za projekt ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Zástupci města si cenu včera převzali v rámci VII. Výroční konference Moderní veřejná správa, kterou pravidelně pořádá Ministerstvo vnitra.

 

„Když jsme projekt „Růžovky“, jak mu v týmu pracovně říkáme, spouštěli z důvodu absence praktického lékaře pro osoby sociálně vyloučené, které neměly dostupnou včasnou zdravotní péči, museli jsme překonat řadu překážek od jednání se zdravotními pojišťovnami, přes vytipování místa, vybavení ordinace, ale především sehnání ochotného lékařského a sesterského personálu. Nenechali jsme se však odradit. Tahle cena patří všem, kteří se nevzdali a hledali cesty, nikoliv problémy. Po téměř sedmi letech od otevření ordinace mohu konstatovat, že je projekt opravdu úspěšný a plní funkci, kterou jsme od něho očekávali. V současné době má ordinace v evidenci přes 500 klientů, ročně provede přibližně 750 vyšetření a pravidelně sem dochází zhruba 250 osob, které jsou nějakým způsobem napojené na naše sociální služby a jejich poskytovatele. Moc mě těší, že výjimečnost a přínos tohoto projektu ocenilo také Ministerstvo vnitra,“ popisuje radost z ceny náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký, který Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě osobně přebíral v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci.

 

Hlavním cílem ordinace je včasné lékařské ošetření těchto osob a předcházení dlouhodobé náročnější léčbě a případným hospitalizacím, projekt šetří i počty výjezdů zdravotnické záchranné služby a výrazně napomáhá ke snižování rizik spojených s přenosem infekčních chorob a ošetřovatelskou kontrolou dodržování léčebného režimu.

 

Cenu spolu s náměstkem přebírala také vedoucí odboru sociálních věcí Iva Bartošová.  „Ordinace funguje šest hodin v týdnu. V průběhu času se nám ji podařilo dovybavit potřebnými lékařskými přístroji a pomůckami, jako jsou například POCT analyzátor, EKG, tlakový holter, sterilizátor, přenosný dermatoskop. Tyto pomůcky rozšiřují vyšetřovací spektrum a pomáhají paní doktorce Zbytkové s včasnou diagnostikou, což přináší nejen urychlení léčebného procesu, ale v mnohých případech také snížení nutnosti vyhledání specializované lékařské péče, případně omezení aktivace rychlé záchranné či pohotovostní služby,“ doplňuje vedoucí odboru sociálních věcí Iva Bartošová s tím, že provozovatelem ordinace je na základě výběrového řízení společnost MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., které město přispívá na provoz.

 

Ordinace, jež je určena osobám ohroženým sociálním vyloučením a bez přístřeší, byla zprovozněna v říjnu roku 2016 v ulici Jana Palacha 324/37 na Dukle, vedle SKP-Centra Pardubice, které usiluje o sociální začlenění této cílové skupiny. Pacient, který do ordinace přijde, nesmí, respektive by neměl být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Před návštěvou ordinace může využít i hygienického servisu v nízkoprahovém denním centru, které sídlí ve stejné budově. Pacienti v ordinaci mohou získat nejen potvrzení o bezinfekčnosti, které je podmínkou přijetí do azylového domu, mohou zde řešit svůj zdravotní stav a předcházet tak šíření různých nemocí, lékařka pomůže i s vyřizováním invalidního důchodu, příspěvku na péči a podobně. (iko)  Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Osvěžit se bude možné

Osvěžit se bude možné

Koupaliště Cihelna se v létě otevře ve zkušebním provozu

Jako za časů našich prababiček

Jako za časů našich prababiček

Koňská sekačka ve čtvrtek v podzámeckém biotopu

Tento týden Zrcadlo umění

Tento týden Zrcadlo umění

Také letos nabídne širokou škálu amatérských umělců

Uzavření mnětických mostů

Uzavření mnětických mostů

Dopravní podnik informuje o opatřeních na lince č. 12

Pardubice ocenily významné občany

Pardubice ocenily významné občany

Medaile převzalo devět osobností z různých odvětví společenského života

Premiér otevřel zastávku a lávku

Premiér otevřel zastávku a lávku

Na mohutných investicích Správy železnic se podílelo i Město Pardubice